Agnieszka Gnach 
Sekretarz Powiatu

Karina Kowal - Bojsza
redaktor naczelny

Andrzej Kuźlak
administrator strony BIP

Bogumiła Mazur
Skarbnik Powiatu

Bożena Aftarczuk
Główny księgowy

Justyna Marzec
zastępca głównego księgowego

Kinga Grabowa
kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju

Łukasz Sulima
kierownik Wydziału Budownictwa

Zdzisław Plata
kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Monika Świderska
kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Agnieszka Szymańska
kierownik Wydziału Komunikacji

Dariusz Łach

kierownik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Radosław Sroczyk
inspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Teleinformatycznej

Jan Kargol
inspektor ds. inwestycji

Joanna Miśków
audytor wewnętrzny

Bartosz Roman
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Monika Tant
inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Tadeusz Sobski
inspektor w Wydziale Promocji, Oświaty i Rozwoju

Joanna Cymbała
inspektor w Wydziale Promocji, Oświaty i Rozwoju

Bogusława Surydka
podinspektor w Biurze Rady