Starostwo Powiatowe w  Ząbkowicach Śląskich


ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
 

email: starostwo@zabkowice-powiat.pl

ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

Poszczególne Wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. usytuowane są w dwóch budynkach – w budynku  przy ul. Sienkiewicza 11 i w budynku przy ul. Prusa 5.

W budynku przy ul. Sienkiewicza 11 urzędują:

 1. Roman Fester - Starosta Ząbkowicki – pok. 201
 2. Mariusz Szpilarewicz– Wicestarosta Ząbkowicki – pok. 203
 3. Bogumiła Mazur – Skarbnik Powiatu – pok. 309
 4. Agnieszka Gnach – Sekretarz Powiatu. – pok. 205

 

Ponadto w budynku tym znajdują się:

 1. Sekretariat Starosty – I piętro, 
 2. Biuro Rady – I piętro, 
 3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów - parter,
 4. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – parter, 
 5. Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju - parter, II piętro
 6. Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych – parter i II piętro, 
 7. Wydział Finansowy – I i II piętro, 
 8. Wydział Środowiska i Rolnictwa – II piętro
 9. Zespół Radców Prawnych – I piętro

W budynku przy ul. Prusa 5 znajdują się:

 1. Wydział Komunikacji – parter, II piętro
 2. Wydział Budownictwa – I piętro,
 3. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości – I i II piętro,
 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – II 
 5. Kasa Banku Spółdzielczego – parter, 
 6. Sala konferencyjna – I piętro, 
 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – parter,