Od dnia 01.03.2022 roku zmianie uległa ustawa o transporcie drogowym - ustawodawca wprowadził do ustawy art. 7a ust. 8, który nakłada na przewoźnika posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczne przedkładanie staroście w terminie do dnia 31 marca:

Oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób wg. stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
Informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
Oświadczenie wraz z informacją należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich ul. Sienkiewicza 11, możliwe jest również przesłanie pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Dla ułatwienia realizacji powyższego obowiązku przygotowaliśmy wzór oświadczenia: