Zgodnie ze Statutem Powiatu Ząbkowickiego (dz. Urz. Wojew. Dolnośl. z 2018 r. poz. 5337 ze zm.) § 8 ust. 1 Rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym ramowym planem pracy, natomiast zgodnie z § 35 ust. 2 Komisja stała działa zgodnie z ramowym planem pracy zatwierdzonym przez radę, a § 44 ust. 1 określa, że Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez radę powiatu.