Starosta Ząbkowicki
Roman Fester

Sekretariat:
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie
pokój 201

tel: (+48) 74 816 28 51

email: starostwo@zabkowice-powiat.pl