Brak treści artykułu

Załączniki:

Statut Powiatu Ząbkowickiego
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego przychęta Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Powiatu Ząbkowikciego z dnia 21.12.2018 r.