http://www.bip.gov.pl
  BIP - Ząbkowice Śląskie
Inne
Aktualności
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
STYPENDIA
PROJEKT "Cogito ergo sum" - projekt zakończony
Informacje o podmiocie
Status prawny Powiatu
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Budżet Powiatu
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Majątek Powiatu
Pomoc publiczna
STAROSTWO POWIATOWE
Ogłoszenia
Wydziały i samodzielne stanowiska
Zamówienia publiczne i przetargi
Zamówienia do 14.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowlane
Zamówienia od 14.000 do 30.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowalne
Przetargi na zbycie i dzierżawę nieruchomości
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Jednostki organizacyjne powiatu
Zakłady ochrony zdrowia
Informacje nieudostępnione w BIP
Wybory samorządowe 2014
Wybory samorządowe 2010
GEOPORTAL Powiatu Ząbkowickiego


 
Strona 
 

 

herb.jpg

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Henryka Sienkiewicza 11
województwo dolnośląskie, powiat ząbkowicki
NIP: 887-15-58-241

starostwo@zabkowice-powiat.pl

 

 Adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich:

 

 

Szanowni Państwo !

Serdecznie witam na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Zapraszam do zapoznania się z informacjami publikowanymi w tym Biuletynie. Mam nadzieję, że dzięki tej stronie będą mogli Państwo bliżej zapoznać się ze strukturą organizacyjną Starostwa, zadaniami realizowanymi przez poszczególne wydziały i stanowiska, przedmiotem działania i kompetencjami organów Powiatu, a także działaniami podejmowanymi przez władze samorządowe. W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziecie Państwo wiele innych informacji, do udostępnienia których zobowiązane zostały organy władzy publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej umożliwi Państwu także uzyskanie inforamcji o stanie spraw, terminach ich załatwienia i poszczególnych etapach rozstrzygania.

Zapraszamy do korzystania z biuletynu.

 
   
 


BIP - Ząbkowice Śląskie Interaktywna Polska