Statystyki do grudnia 2010

 

Statystyki Biuletynu Informacji Publicznej
Ogólna liczba odwiedzin serwisu:
237548
 
Statystyki poszczególnych sekcji Biuletynu
Aktualności
2204
Informacje bieżące
7208
Komunikaty i ogłoszenia
6494
Kalendarium
2498
Fotoserwis
3795
Sprostowania
473
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1249
Ostrzeżenia meteorologiczne
2204
Aktualności i komunikaty
743
Sygnały alarmowe OC
153
Monitoring
491
Poradnik
187
STYPENDIA
566
Informacje dla studentów
1244
  • wnioski do pobrania
752
Informacje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
449
  • dokumenty do pobrania
333
PROJEKT "Cogito ergo sum"
118
Informacja dla uczniów
114
  • dokumenty do pobrania
67
Informacje o podmiocie
403
Historia Powiatu
365
Gminy Powiatu Ząbkowickiego
201
  • Bardo
712
  • Ciepłowody
667
  • Kamieniec Ząbk.
916
  • Stoszowice
1165
  • Ząbkowice Śl.
1040
  • Ziębice
1128
  • Złoty Stok
764
Programy lokalne
633
Współpraca międzynarodowa
177
Status prawny Powiatu
273
Informacje ogólne
600
Zakres działania i zadania
304
Władze Powiatu
578
Nadzór nad dzialalnością Powiatu
128
Stanowienie aktów publicznoprawnych
167
Statut Powiatu
400
Rada Powiatu
968
Skład Rady
1845
Zadania
201
Sesje
254
  • Planowane
602
  • Zakończone
696
Protokoły z Sesji
595
Komisje Rady
196
  • Skład i zadania
34
Uchwały Rady IV kadencji
9
  • 2010 r.
134
  • 2011 r.
15
Uchwały Rady III kadencji
339
  • 2006 r.
241
  • 2007 r.
457
  • 2008 r.
486
  • 2009 r.
536
  • 2010 r.
354
Uchwały Rady II kadencji
242
  • 2006 r.
312
  • 2005 r.
396
  • 2004 r.
345
  • 2003 r.
210
  • 2002 r.
166
Stanowiska Rady
174
Kluby Radnych
407
Zarząd Powiatu
1063
Skład i zadania Zarządu
2234
Uchwały Zarządu IV kadencji
26
  • 2010 r.
45
  • 2011 r.
23
Uchwały Zarządu III kadencji
321
  • 2010 r.
455
  • 2009 r.
361
  • 2008 r.
539
  • 2007 r.
462
  • 2006 r.
101
Uchwały Zarządu II kadencji
99
  • 2006 r.
338
  • 2005 r.
330
  • 2004 r.
161
  • 2003 r.
107
  • 2002 r.
76
Stanowiska Zarządu
402
Informacje z posiedzeń
585
Zarządzenia Starosty Ząbkowickiego
80
  • III kadencja
465
  • IV kadencja
28
Skarbnik Powiatu
566
Dane osobowe
1465
Zadania
149
Sekretarz Powiatu
538
Dane osobowe
1291
Zadania
143
Oświadczenia majątkowe
1030
Starosta
850
  • II kadencja
599
  • III kadencja
558
  • IV kadencja
39
Członkowie Zarządu
388
  • II kadencja
222
  • III kadencja
490
  • IV kadencja
11
Skarbnik
302
  • II kadencja
215
  • III kadencja
282
  • IV kadnecja
6
Sekretarz
280
  • II kadencja
192
  • III kadencja
226
  • IV kadnecja
22
Kierownicy jedn. organizacyjnych
723
  •  2003 r., 2004 r. i 2005 r.
423
  • 2006 r.
466
  • 2008 r.
180
  • 2009 r.
130
  • 2010 r.
17
Osoby wydające decyzje admin.w imieniu Starosty
520
  • 2003 r., 2004 r. i 2005 r.
380
  • 2006 r., 2007 r.
394
  • 2008 r.
148
  • 2009 r.
128
  • 2010 r.
30
Radni
600
  • II kadencja
519
  • III kadencja
734
  • IV kadencja
19
Budżet Powiatu
1790
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego
160
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego
73
Majątek Powiatu
185
Stan na dzień 31.12.2003 r.
81
Stan na dzień 31.12.2004 r.
91
Stan na dzień 31.12.2005 r.
8
Stan na dzień 31.12.2006 r.
47
Stan na dzień 31.12.2007 r.
66
Stan na dzień 31.12.2008 r.
38
Stan na dzień 31.12.2009 r.
53
Pomoc publiczna
797
STAROSTWO POWIATOWE
785
Informacje ogólne
2018
Wykaz telefonów Starostwa
3256
Regulamin organizacyjny
416
Regulamin naboru pracowników
401
Jak załatwić sprawę w Starostwie?
287
  • Wydział Komunikacji
681
  • Wydział Oświaty
74
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
244
  • Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
267
  • Biuro Rzeczy Znalezionych
44
  • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
142
  • Wydział Budownictwa
305
Formularze, druki
2674
Rejestry, ewidencje i archiwa
502
Ogłoszenia
4848
Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym
4587
  • Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
12100
  • Wyniki rekrutacji
2680
Informacje Wydziału Budownictwa o Prodowisku i jego ochronie
545
Informacje Wydziału Środowiska i Rolnictwa
602
Informacje Wydziału Gospodarki NieruchomoPciami i Geodezji
609
Wydziały i samodzielne stanowiska
921
Sekretariat Starosty
515
Biuro Rady
774
Biuro Rzeczy Znalezionych
232
  • ogłoszenia o rzeczach znalezionych
215
Wydzial Budownictwa
1736
Wydział Finansowy
665
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
1676
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
220
Wydział Komunikacji
2495
Wydział Oświaty
1030
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
934
Wydział Promocji i Rozwoju
1388
Wydział Środowiska i Rolnictwa
1136
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
643
Inspektor ds. ochrony zdrowia
456
Audytor wewnętrzny
298
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
447
Zespół Radców Prawnych
297
Zamówienia publiczne i przetargi
61012
Przetargi na zbycie i dzierżawę nieruchomości
27144
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
239
Kontrole zewnętrzne
813
Kontrole wewnętrzne
217
Jednostki organizacyjne powiatu
654
Domy pomocy społecznej
396
  • Dom Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
477
  • Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie
341
  • Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy
350
  • Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.
679
  • Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
460
Szkoły i inne placówki oświatowe
407
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl.
587
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbk.
311
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach
238
  • III Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śl.
438
  • Zespół Szkół Ogólnokształcacych w Ziębicach
194
  • Zespól Szkół Specjalnych w Opolnicy
213
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śl.
321
  • Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie
244
  • Dom Dziecka
296
  • Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl.
169
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1020
Zarząd Dróg Powiatowych
1028
Powiatowy Urząd Pracy
599
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
291
Służby, inspekcje, straże
155
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.
263
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
381
  • Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl.
42
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
27
Zakłady ochrony zdrowia
124
  • Powiatowy Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śl.
322
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
273
Zakłady ochrony zdrowia
148
Podstawowa opieka zdrowotna
264
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie)
167
Lecznictwo szpitalne
175
Leczenie stomatologiczne
90
Opieka długoterminowa
105
Świadczenia pielęgnacyjne
4
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
99
Opieka rehabilitacyjna
69
Pomoc doraźna i transport sanitarny
79
Profilaktyczne programy zdrowotne
71
Apteki
115
Informacje nieudostępnione w BIP
622
Informacje ogólne
443
  • wniosek do pobrania
457
Wybory samorządowe 2010
628
Autor: Admin Admin
Data utworzenia: 12-01-2011 11:14:05