Informacje bieżące

UWAGA!

W dniach 31.07.-04.08.2017 r. z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich będzie czynne w godzinach 7:30-14:00, za wyjątkiem Wydziału Komunikacji (parter, pokój 110 budynek przy ul. B. Prusa 5) czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze do pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Inspektora do spraw nadzoru budowlanego..., zobacz więcej

 

Modernizacja energetyczna budynków

Propozycja Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska dotycząca szkolenia z zakresu modernizacji energetycznej budynków..., zobacz więcej

 

Kwalifikacja wojskowa 2017

W okresie od dnia 1 do 16 marca 2017 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa..., zobacz więcej

 

Profilaktyka Raka Piersi

Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia realzuje świadczenia w zakresie Profikaltyki Raka Piersi (etap podstawowy) w pracowniach stacjonarnych..., zobacz więcej

 

Dodatkowe środki na finansowanie zadań programu na rzecz promocji zatrudnenia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego..., zobacz więcej

 

Cogito ergo sum II

"Cogito ergo sum II - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnoksztalcącego w Ziębicach" - taki tytuł nosi projekt zlożony przez Powiat Ząbkowicki do konkursu w ramach Regionalnego Progrmu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020..., zobacz więcej

 

Bezpieczeństwo na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Ząbkowickiego w roku 2015

W dniu 6 maja 2016 roku o godzinie 10.00 w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego odbyło sie spotkanie dotyczace bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz wiecej

 

2,5 mln zł. na drogę powiatową Ciepłowody - Bobolice

Będzie generalny remont drogi powiatowej nr 3070D łączącej Ciepłowody z Ząbkowicami Śląskimi. Starosta Ząbkowicki Roman Fester poinformował, iż powiat na ten cel otrzymał promesę z Dolnośląskiego Urzędu Wojeódzkiego w wysokosci 2,5 mln zł...., zobacz wiecej

 

2,5 mln na zabytki w powiecie ząbkowickim

W 2016 r. 2,5 mln złotych trafi do powiatu ząbkowickiego na prace remontowo - konserwatorskie zabytków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił listę projektów, które otrzymały dofinansowania w naborze "Dziedictwo kulturowe - Ochorna zabytków"..., zobacz więcej

 

Zaproszenie grupy dzieci z Powiatu Peremyszlańskiego na kolonie do Powiatu Ząbkowickiego w 2016 roku

Zarząd Powiatu poparł propozcyję zaproszenia grupy dzieci z Powiatu Peremyszlańskiego z Ukrainy na kolonie do Powiatu Ząbkowickiego w 2016 roku przedstawiona przez Jerzego Organiściaka Przewodniczącego Rady Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej

 

Promesa na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej ne 3149D Przyłęk - Ożary na odcinku 892 mb"

Powiat Ząbkowicki otrzymał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informację, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przewidziano dofinansowanie w 2015 roku..., zobacz więcej

 

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej

Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwałą XXXIII/187/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. przyjęła do realziacji "Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim". Zgodnie z programem koordynator zatwierdza szczeółowy roczny plan działań przez Grupę..., zobacz więcej

 

Deklaracja współpracy w zakresie usprawnienia oraz przyspieszenia inwestycji i modernizacji drogi krajowej Nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice)-Kłodzko.

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester był jednym z wielu przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy podpisali przygotowana przez Panią Monike Wielichowską Poseł na Sejm RP, Deklarację współpracy w zakresie usprawnienia oraz przyspieszenia inwestycji i modernizacji drogi krajowej Nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice)-Kłodzko.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY

Informajcę wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

 

Informacja dot. zakończenia i rozliczenia transgranicznego projektu unijnego pt. "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki"

Transgraniczny projekt unijny "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki" był realizowany w okresie 21.12.2013-31.12.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013..., zobacz więcej

 

Porozumienie w sprawie współfinansowania budowy wiaty edukacyjnej zlokalizowanej na terenie szkółki leśnej "Wilcza".

Zarząd Powiatu podpisał z Nadleśnictwem Bardo Śląskie, Porozumienie w sprawie współfinansowania budowy wiaty edukacyjnej zlokalziowanej na terenie szkółki leśnej "Wilcza"...., zobacz więcej

 

Porozumienia z Gminami w sprawie udostępnienia gminom stałego dostępu online do bazy danych ewidencji gruntów i budynków

W związku z prowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich działaniami związanymi z udostępnieniem gminom stalego dostępu online do bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ząbkowickiego za pomocą serwerowej aplikacji oraz udzielonego już dostepu Zarząd Powiatu podpisał z Gminami porozumienie w sprawie dofinansowania utworzenia systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków, a ewidencjami i rejsetrami publicznymi prowadzonymi przez te organy..., zobacz więcej

 

Będą nowe chodniki i wyremontowana droga

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego podpisał kolejne porozumienia z samorządami gmin, które dotyczą poprawy stanu dróg w powiecie i bezpieczeństwa pieszych..., zobacz wiecej

 

IV Międzynarodowy Półmaraton Henrykowski

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w dniu 8 sierpnia 2015 r. organizuje IV Międzynarodowy Półmaraton Henrykowski..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na i nwestycje drogowe

Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zaciągnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznał dla Powiatu Zabkowickiego kwotę 198 058,00 zł..., zobacz wiecej>

 

Ociepelenie stropu w Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie

Zarząd Powiatu Ząbkowicego podpisał z Wojewodą Dolnośląskim umowę o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, na podstawie której Powiat Ząbkowicki otrzymał dotację celową z budżetu państwa..., zobacz więcej>

 

Pozytywny wynik audytu certyfikującego ISO 9001:2008

SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, oraz podstacja w Ziębicach otrzymały pozytywny wynik audytu certyfikującego ISO 9001:2008..., zobacz więcej>

 

Powstaje Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego

W bieżacym roku Powiat Ząbkowicki przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego do roku 2022. Ten horyzont czasowy określa termin wydatkowania ostatnich środków z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (zasada n+2)..., zobacz więcej>

 

Zawiadomienie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zobacz więcej>

Zawiadomienie o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie gminy Ciepłowody zobacz więcej>

 

Powstaje Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego

W bieżącym roku Powiat Ząbkowicki przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego do roku 2022. Ten Horyzont czasowy określa termin wydatkowania ostatnich środków z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2022 (zasada n+2)..., zobacz więcej>

 

III Powiatowa Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

13 maja 2015 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach odbyła się III Powiatowa Olimpada Matematyczna Gimnazjalistów..., zobacz więcej>

 

III edycja festiwalu teatralnego Teatr Bez Granic

Stowarzyszenie Animatorów Kultury zorganizowało w dniach 16-19 kwietnia 2015 roku III edycję festiwalu teatralnego TEATR BEZ GRANIC. Festiwal promuje sztukę teatralną w wykonaniu zespołów amatorskich..., zobacz więcej>

 

III Powiatowa Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester dofinansowal kwotą 500 zł. na organizację III Powiatowej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów..., zobacz więcej>

 

Wysokość środków Funduszu Pracy w roku 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił, zgodnie z podziałem dokonanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, kwotę środków Funduszu Pracy ..., zobacz więcej>

 

70-lecie działalności Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich we wrześniu 2015 roku obchodzić będzie 70-lecie działalności dydaktycznej i wychowawczej..., zobacz więcej>

 

Plener rzeźbiarki w Bardzie

Zarzad Powiatu Ząbkowickiego wyraził zgodę na propozcję współpracy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu dotyczącą organizacji pleneru rzeźbiarskiego w Bardzie. Wstępny termin organizacji pleneru zaproponowany został w dniach od 19.10.2015 do 30.10.2015 r.

Informajce wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Ząbkkowickiego

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Ząbkowickeigo Zarzad Powiatu powołał zespoły projektowe do opracowania analizy SWOT, ustalenia celów strategicznych, operacyjnych i zadań do realizacji..., zobacz wiecej>

 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarnicznej "Młodzież zapobiega pożarom"

Zarzad Powiatu Ząbkowickiego przeznaczył kwotę 1000 zł. na zakup nagród rzeczowych dla laureatów trzech pierwszych miejsc..., zobacz wiecej>

 

VI Turniej Chińczyka Domów Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy "Życzliwa Dłoń" dzialające przy Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach organizuje zabawę integracyjną - "VI Turniej Chińczyka Domów Pomocy Społecznej"..., zobacz więcej>

 

XII Otwarte Mistrzostwa Ząbkowic Śląskich w wyciskaniu sztangi leżąc

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich w dniu 1 maja 2015 roku zaplanował organizację XII Otwartych Mistrzostw Ząbkowic Śląskich w wyciskaniu sztangi leżąc..., zobacz wiecej>

 

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga"

W związku z zakończeniem eliminacji szczebla powiatowego XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!"..., zobacz więcej>

 

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku..., zobacz wiecej>

 

Puchar Starosty Ząbkowickiego w wieloboju myśliwskim

Zarząd Koła Łowieckiego TUR w Ziębicach, mając na względzie zaangażowanie Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera w promocję i rozwój regionu, zwrócił się z prośbą o objęcie partonatem imprezy "Puchar Starosty Ząbkowickiego w wieloboju myśliwskim"..., zobacz więcej>

 

Prawie pół miliona na wsparcie osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż przystąpił do realizacji Programu regionalnego, którego celem jest wsparcie osób długotrwale bezrobotnych..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie remontu lokalu Stowarzyszenia Dom Prasy Katolickiej

Stowarzyszenie Dom Prasy Katolickiej w Ząbkowicach Śląskich 3 lata temu otrzymał od Urzędu Miasta i Gminy Ząbkowickie Śląskie lokal na siedzibę Stowarzyszenia..., zobacz więcej>

 

Kultywowanie Tradycji Świąt Wielkanocnych

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich tradycyjnie organizuje warsztaty sporządzania stroików świątecznych i palm wielkanocnych..., zobacz więcej>

 

Nowy kurs do Wrocławia

Od 1 marca br. PKS Kłodzko uruchamia nowy kurs do Wrocławia - autobus będzie wyjeżdżał o godz. 4.30 z Kłodzka, a o 5.00 z przystanku przy Al. Niepodległości w Ząbkowicach..., zobacz więcej>

 

Otwarte Mistrzostwa Badmintona Amatorów

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich 8 marca 2015 organizuje Otwarte Mistrzostwa Amatorów Badmintona w ramach PAB. Z doświadczenia zeszłorocznego organizatorzy gwarantują, że będzie to wydarzenie nietuzinkowe, gromadzące uczestników z wielu miast i gwarantujące dobrą zabawę..., zobacz więcej>

 

Dodatkowe 700.000 zł. na walkę z bezrobociem

Powiat Ząbkowicki na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego otrzymał dodatkowe 700.000 zł. na relaziację przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia. Dodatkowe środki zostały przyznane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Informajcę wytworzył: Daniel Cierpierski, Ząbkowice Śląskie 13.02.2015 r.

 

1,5 mln zł. na remonty dróg powiatowych

Starosta Ząbkowicki odebrał w środę 11 lutego 2015 r. promesę w wysokości 1,5 mln zł. na remonty dwóch dróg powiatowych. Promesa przyznana przez Miniserstwo Administracji i Cyfryzacji zostanie przeznaczona na remonty dróg powiatowych na odcinkach Brodziszów - Kluczowa oraz Dzbanów - Laskówka. Drogi te zostały uszkodzone na skutek obfitych opadów deszczu we wrześniu 2014 r...., zobacz więcej>

 

VI Mistrzostwa Ziemi Ząbkowickiej w Karpiowaniu

W roku 2015 odbędzie się kolejna edycja największej na Dolnym Śląsku imprezy wędkarskiej pod nazwą Frankenstein Carp Meeting, czyli VI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ząbkowickiej w Karpiowaniu..., zobacz więcej>

 

Spadek bezrobocia, przyrost naturalny na zero

Spadek bezrobocia oraz po raz pierwszy od kilku lat zrównanie się liczby urodzeń z liczbą zgonów to dwa główne wnioski z najnowszych danych Urzędu Statystycznego we Wroclawiu O/Wałbrzych dotyczących powiatu ząbkowickiego.Dzięki nawiązanej współpracy z GUS, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich będzie co kilka miesięcy publikować podstawowe dane z powiatu ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Olbrachcicach Wielkich

Prezes Ochotnicznej Straży Pożarnej w Olbrachcicach Wielkich zwrócił się z prośbą o pomoc w zakupie sprzętu pożarniczego, który niezbędny jest do trenningu przed zawodami sportowo - pożarniczymi w 2015 roku..., zobacz wiecej>

 

Coroczne spotkanie Związku Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich

Tradycyjnie, jak co roku, Związek Sybiraków Koło w Ząbkowicach Śląskich organizuje spotkanie opłatkowe..., zobacz więcej>

 

Turniej Noworoczny Piłki Nożnej

Prezes Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska PRLIK w Ząbkowicach Śląskich zwróciła się do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera z prośbą o dofinansowanie zakupu pucharów i medali w związku z organizowaną II edycją Turnieju Noworocznego Piłki Nożnej dzieci rocznika 2005 i młodsi w Hali Sportowej w lutym 2015 r..., zobacz więcej>

 

Rada Powiatu Ząbkowickiego popiera inicjatywę budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia (Magnice) przez Kłodzko do Boboszowa (granica państwa)

Rada Powiatu Ząbkowickiego podjęła Uchwałę w sprawie wpisania do projektów rządowych przygotowania i budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia (Magnice) przez Kłodzko do Boboszowa (granica państwa). Tym samym, podobnie jak powiaty, przez które przebiega droga nr 8 zawnioskowała do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego o umieszczenie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław - Kłodzko - Boboszów, mającego kluczowe znaczenie dla bezpeiczeństwa i społeczno - gospodarczego rozwoju powiatu ząbkowickiego..., zobacz więcej>

Formularz konsultacyjny projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

 

I Turniej Stanno Cup

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester postanowił dofinansować organizację I Turnieju Stanno Cup, który odbędzie się 31 stycnzia 2015 roku, i przeznaczył kwotę 300 zł. na wnioskowany cel.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

 

Turniej z okazji 25-lecia Klubu Polonia Ząbkowice Śląskie

10 stycznia 2015 roku zorganizowany zostanie w Hali Słoneczna w Ząbkowicach Śląskich Turniej z okazji 25 - lecia Klubu Polonia Ząbkowice Śląskie. Udział w Turnieju potwierdzili piłkarze WKS Śląsk Wrocław..., zobacz wiecej>

 

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich

Szkoły kształcące w poszczególnych zawodach sa jednoczesnie ośrodkami egzaminacyjnymi. Niespełnienie wymogów narzuconych ze storny Komisji Egzaminacyjnej skutkuje odebraniem akredytacji i brakiem możliwości kształcenia w zawodach..., zobacz więcej>

 

Zabawa karnawałowa dla dzieci

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester postanowił przekazać kwotę 500 zł. na dofinansowanie zakupu paczek dla dzieci podczas zabawy karnawałowej organizowanej dla dzieci ze wsi Opolnica, przez Radę Sołecką oraz Sołtysa.

Informacje wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

 

Dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu podpisał z Wojewodą Dolnośląskim Umowę o dofinansowanie realziacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, na podstawie której udzielił dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczenim na dofinansowanie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej..., zobacz więcej>

 

V Konkurs Piosenki Ludowej dla dzieci

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej należy do niewielkich, wiejskich placówek oświatowych. Pomimo wielu barier i trudności prężnie działa na płaszczyźnie upowszechaniania kultury..., zobacz więcej>

 

Paczki mikołajkowe dla dzieci

Tradycją się już stało, że pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bardzie przygotowują dla dzieci uczęszczajacych do placówki paczki mikołajkowe, będące niekiedy jedynym mikołajkowym upominkiem...., zobacz wiecej>

 

III Przegląd Piosenki Dziecięcej Rozśpiewane Przedszkolaki

III Przegląd Piosenki Dziecięcej Rozśpiewane Przedszkolaki organizowany jest przez Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy w Ziębicach, jest bardzo pozytywnie odbierany w środowisku szkolnym..., zobacz więcej>

 

Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014-2015 na terenie powiatu ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 

Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego w sezonie zimowych 2014-2015..., zobacz więcej>

 

Podsumowanie IV kadencji Rady Powiatu Ząbkowickiego

Dobiega końca IV kadencja Rady Powiatu Ząbkowickiego. 16 listopada 2014 r. mieszkańcy Ziemi Ząbkowickiej wybiorą w wyborach powszechnych nowych radnych na czteroletnią kadencję. Ci spośród siebie wybiorą zarząd powiatu oraz starostę. Nadszedł więc czas na podsumowanie tego wszystkiego, czego udało sie dokonać w mijającym okresie..., zobacz więcej>

 

Umowa dotacji z Wojewodą Dolnośląskim na zadanie drogowe

Zarząd Powiatu w imieniu Powiatu Ząbkowickiego podpisał z Wojewodą Dolnośląskim Umowę dotacji z rezerwy celowej budzetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu z 2014 roku, które dotyczy "Remontu drogi powiatowej nr 3198D w miejscowości Pomianów Dolny na odcinku 1164mb"..., zobacz więcej>

 

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim.

W związku z ogłoszeniem naboru propozycji projektów flagowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Powiat Ząbkowicki podjął współpracę z partnerami z Polski i Czech w celu przygotowania propozycji projektu flagowego..., zobacz więcej>

 

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

Ministwerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosił nabór projektów do postępowania konkursowego na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"..., zobacz wiecej>

 

Porozumienie w sprawie "Zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych do aparatów ochronnych dróg oddechowych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich"

Zarząd Powiatu podpisał z Gminami Powiatu Ząbkowickiego Porozumienie w sprawie współfinansowania zakupu inwestycyjnego dot. "Zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych do aparatów ochronnych dróg oddechowych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich"..., zobacz więcej> 

 

Dofinansowanie zakupu opału na okres zimowy dla Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Peremyszlanach na Ukrainie.

Proboszcz Rzymsko Katolickiej Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Przemyślanach zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dofinansowanie zakupu opału niezbędnego na okres zimowy..., zobacz więcej>

 

Interwencja Starosty Ząbkowickiego w sprawie obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester w związku z licznymi interwencjami mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych wystąpił do Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie wyjaśnienia sytuacji związanej z wprowadzeniem ograniczenia tonażu do 24 ton na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki (km 0+380) oraz z jakiego powodu na tak długim odcinku wprowadzono zwężenie uniemożliwiające ruch dwukierunkowy, oraz do kiedy obowiązywać będą wprowadzone ograniczenia.

Odpowiedź Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z dnia 15.10.2014 r. w powyższej sprawie.

 

250 tys. zł. na drogę powiatową w Cienkowicach

Powiat Ząbkowicki po raz trzeci w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2014 otrzymał dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Tym razem w wysokości 256.000 zł. na inwestycję dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 3203D w miejscowości Cienkowice..., zobacz więcej>

 

Bezpłatne targi w Niemczech dla przedsiębiorców z powiatu ząbowickiego

Powiat Ząbkowicki zaprasza przedsiębiorców z terenu Powiatu Ząbkowickiego do udziału w dniach 1 - 2 listopada (sobota-niedziela) 2014 r. w II targach rolno-spożywczych "ROBERT OETTELSCHAU"..., zobacz więcej>

 

Informacja w sprawie wsiedlenia zajęcy na terenie obwodów łowieckich Powiatu Ząbkowickiego

Z inicjatywy przedstawicieli Kół Łowieckich w 2012 r. rozpoczęto w powiecie ząbkowickim rozmowy na temat wspólnej realizacji projektu wprowadzenia na terenie powiatu ząbkowickiego zwierzyny drobnej w sposób planowany i cykliczny...,zobacz całość>

 

Dolnośląski program przebudowy i remontów dróg wojewódzkich w 2015 roku

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego "Dolnośląskim programem przebudowy dróg wojewódzkich" Zarząd Powiatu złozył wnioski o ujęcie w planie zadań drogowych..., zobacz więcej>

 

Dotacja z budżetu powiatu dla Ziębickiego Klubu Bokserskiego "Jaskinia Lwa"

Ziębicki Klub Bokserski "Jaskinia Lwa" zwrócił się do Zarzadu Powiatu z wnioskiem o udzieenie dotacji z budzetu Powiatu Ząbkowickiego na organizacje dwóch zadań..., zobacz więcej>

 

Turniej oldboyów w Brzeźnicy

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy "CIS" w Brzeźnicy zwrócił się do Starosty Ząbkowickiego z prośbą o dofinansowanie zakupu piłek nożnych..., zobacz więcej>

 

Projekt Erazmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich przystąpił do relaizacji projektu Erazmus+ "Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność eduakcyjna w roku 2014 - Zawodowe Praktyki Zagraniczne", w ramach którego 30 uczniów w 6 zawodach w roku szkolnym 2014/2015 wyjedzie na miesięczną praktykę zawodową do Włoch.

Informajce wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim - Etap II 2014

Zastępca Zarządu Wojewódkziego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poinformował Zarząd Powiatu, że w związku z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania pn.: Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim - Etap II 2014, przyznał dotację w kwocie 46.500,00 zł.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

Porozumienie w sprawie współfinansowania zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Stoszowice

Zarzad Powiatu podpisał z Wójtem Stoszowic Porozumienie w sprawie współfinansowania zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Stoszowice..., zobacz więcej>

 

Najlepsze Gosdpaorstwo Agroturystyczne w Powiecie Ząbkowickim

Powiatowy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śl. zorganizował konkurs "Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w Powiecie Ząbkowickim" natomiast Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester podjął decyzję o przekazaniu kwoty 500 zł. na zakup nagród dla uczestników tego konkursu.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

 

Dofinansowanie udziału zawodnika Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai w Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin w Tokio

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester przeznaczył kwotę 500 zł. na częściowe pokrycie kosztów udziału zawodnika Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai w Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin oraz Oboziw szkoleniowym Kyokushin, ktróre odbędą się  Tokio w dniach 01-06 listopada 2014 r.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

Zmiana przeznaczenia dotacji na dofinansowanie bieżących remontów w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ząbkowickiego

Zarzad Powiatu Ząbkowickiego wystąpił do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z wnioskiem o zmianę przeznaczenia dotacji..., zobacz więcej>

 

Międzynarodowy Dzień Seniora

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester przeznaczył kwotę 500 zł. na dofinansowanie spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, który odbędzie się 10 października 2014 r.

Informacje wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

Zgłoszenie potrzeb Powiatu Ząbkowickiego zadań planowanych do realizacji w 2014 r. i przewidzianych do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Wojewoda Dolnośląski poinformował Zarzą Powiatu Ząbkowickiego o możliwości ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o środki z budżetu państwa w 2014 r...., zobacz wiecej>

 

Wyścig kolarski pt. "Złota Wstęga"

Klub Sportowy KTM Racing Team Złoty Stok 18 sierpnia 2014 r. organizował wyścig kolarski "Złota Wstęga" w Parku Leśnej Przygody "Skalisko" w Złotym Stoku. Zarząd postanowił ufundować główną nagrodę w wysokości 1000 zł. w formie talonu dla najlepszego zawodnika ww. wyścigu.

Informajcę wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

 

Powiatowa uroczystość kombatancka

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ziębicach zwrócił się do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera z prośbą o objęcie honorowym patronatem Powiatowej uroczystości kombatanckiej, która odbyła się 13 września br. w Ziębicach..., zobacz wiecej>

 

Adaptacja budynku nr 1 i 2 w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego podpisał z Wojewodą Dolnośląskim Umowę o dofinansowanie relaizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej związanego z remontem adaptacyjnym budynku nr 1 i 2 w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 

600.000 zł. na drogę w Pomianowie Dolnym

Starosta Ząbkowicki Roman fester odebrał w ubiełym tygodniu promesę w wysokosci 600.000 zł. na odbudowę drogi powiatowej w Pomianowie Dolnym. Promesy na usuwanie zniszczeń powstałych w skutek zdarzeń o znamionach klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalej wręcz ali Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski oraz wicewojewoda Ewa Mańkowska..., zobacz wiecej>

 

Zwiększenie dotacji na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 3170D Skalice - Jasienica"

Zarząd Powiatu wystąpił do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o zwiększenie dotacji o 100.000 zł. na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3170D Skalice - Jasienica na odcinku 1200 mb"..., zobacz więcej>

 

III Międzynarodowy Półmaraton Henrykowski

Prezes Fundacji "Dwa Światy" mając na uwadze bardzo pozytywny odbiór wśród środowiska biegaczy z terenu całego kraju oraz duże zaangażowanie lokalnych społeczności w formie wolontariatu w organziację II edycji Międzynarodowego Półmaratonu Henrykowskiego w 2013 r. poinformował Zarząd Powiatu o kontynuacji tego wydarzenia sportowego i organizacji III Międzynarodowego Półmaratonu Henrykowskiego..., zobacz więcej>

 

XIX Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Stolcu zwróciło się do Zarządu z wnioskiem o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na organziację XIX Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich województwa dolnośląskiego, podczas którego wystąpi 32 zespoły. Zarząd postanowił przyznac kwotę 5.000 zł. na wnioskowany cel.

Informajcę wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

 

Remont drogi powiatowej nr 3170D Skalice - Jasienica

Powiat Ząbkowicki podpisał z Gminą Ziębice Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania drogowego pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3170D Skalice - Jasienica"..., zobacz więcej>

 

Zakup materiałów i sprzętu na potrzeby funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Ząbkowickiego

Społeczna Straż Rybacka jest organizacją społeczną. Osoby w ramach niej działająće nie odnoszą w związku z tym korzyści, a często wręcz poświęcają swój czas, swoje środki transportu na kontrolowanie, a przez to i zapewnienie bezpieczeństwa jaki i racjonalnego korzystnia ze środowiska..., zobacz więcej>

 

Umowa na realizację zadania związanego z wykonaniem ocieplenia stropu

Zarząd Powiatu reprezentując Powiat Ząbkowicki podpisał z Wojewodą Dolnośląskim Umowę o dofinansowanie realziacji zadania wlasnego z zakresu pomocy społecznej, na mocy której przekaże dotacje celową z budżetu państwa, stanowiącą nie więcej niż 50% kosztów realziacji zadania związanego z wykonaniem ocieplenia stropu w Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie..., zobacz więcej>

 

Umowa na realizację zadania związanego z wymianą pokrycia dachowego

Zarząd Powiatu reprezentując Powiat Ząbkowicki podpisał z Wojewodą Dolnośląskim Umowę o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, na mocy której przekaże dotację celową z budżetu państwa, stanowiącą nie więcej niż 50% kosztów reailzacji zadania związanego z wymianą pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy..., zobacz więcej>

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1370D na odcinku Ciepowody - Henryków, Etap I - Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D  w miejscowości Stary Henryków

Zarząd Powiatu reprezentując Powiat Ząbkowicki podpisal z Wojewodą Dolnośląskim Umowę o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa Projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1370D na odcinku Ciepłowody - Henryków, Etap I - Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D w miejscowości Stary Henryków, długość 1 km"..., zobacz więcej>

 

Finał rozgrywek Turnieju Semi-Cup

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy odnieśli zwycięstwo w rozgrywkach eliminacyjnych do XIV edycji Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w dniach 21-23 maja 2014 r. w Niechorzu..., zobacz więcej>

 

Spotkanie u Prezydenta z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

W dniu 27 maja 2014 r. Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Sarządu Terytorialnego organizowanego przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego..., zobacz wiecej>

 

Remont drogi powiatowej w Pomianowie Dolnym

Zarząd Powiatu podpisał z Gminą Ziębice porozumienie w sprawie współfinansowania zadania drogowego pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3198D na odcinku 1.380mb" w miejscowości Pomianów Dony na terenie Gminy Ziębice..., zobacz więcej>

 

Porozumienie w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Zarząd Powiatu podpisal z Województwem Dolnośląskim Porozumienie w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Na podstawie Porozumienia Powiat Ząbkowicki przejął kompetencje i prawa na drogach wojewódzkich..., zobacz więcej>

Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Powiatu Ząbkowickiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem

Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im standardem ZUD położonych w granicach administracyjnych Powiatu Ząbkowickiego i odcinków dróg wojeódzkich przebiegajacych poza powiatem

Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej

 

Środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej

Minister Finansów w porozumieniu z ministerm właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego przyznał dla Powiatu Ząbkowickeigo kwotę 175.900,00 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczenim na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Ożary.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

 

Przebudowa drogi powiatowej w Starym Henrykowie

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu poinformował, że w związku z decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji dla Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 484.728,00 zł...., zobacz więcej>

 

ePUAP
Z dniem 7 maja 2014 roku została aktywowana funkcjonalność na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich posiadającego indentyfikator: zabkowice.
Adres Skrytki ESP: /zabkowice/Skrytka ESP

Ścieżka dostepu: Strona głowna>Lista spraw>Alfabetyczny lista spraw - należy wybrać usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (litera P, piąta pozycja - uszeregowanie alfabetyczne), lub pod adresem https://epuap.gov.pl?wps/myportal/E2 Opis Uslugi? nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego+&idPodmiotu=MAiC

 

200 tys. zł. na boisko wielofunkcyjne przy LO

Powiat Ząbkowicki pozyskał kwotę 200 tys. zł. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich. Pieniądze pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Inwestycja ruszy jeszcze w tym roku..., zobacz więcej>

 

System kolejkowy w Wydziale Komunikacji się sprawdza

System kolejkowy został zamontowany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w styczniu 2014 r. Miał on za zadanie poprawić jakość obsługiwanych osób, a także usprawnić system rejestracji pojazdów. Na czym dokladnie polega? "Działanie systemu polega na przyporządkowaniu klienta do danej kolejki, a następnie zaproszeniu do stanowiska obsługi poprzez wyświetlenie jego numeru na określonym wyświetlaczu..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie bieżących remontów w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zwrócił się do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z prośbą o dofinansowanie bieżących potrzeb remontowych niezbędnych do funkcjonowania domów pomocy społecznej..., zobacz więcej>

 

Program "Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska"

Zarzad Powiatu postanowił ufundować puchary Starosty do kwoty 500 zł. w związku z wnioskiem Klubu Sportowego "BARYS Sarmat Warriors" o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, dyplomów, pucharów, kontynuację oraz dostosowanie wg wymogów programu "Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska" w szkołach Powiatu wraz z aktywną promoacją Powiatu Ząbkowickiego na terenie całego kraju.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

 

25 - lecie Koła Związku Sybiraków w Ziębicach

Zarząd Powiatu postanowił przekazać kwotę 1500 zł. na organizację uroczystości 25 - lecia Koła Związku Sybiraków w Ziębicach.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

Mistrzostwa Dolnego Śląska kadetów i juniorów w boksie

Zarząd Dolnośląskiego Okręgowego Związku Bokserskiego we Wrocławiu na posiedzeniu w lutym 2014 roku powierzył Ziębickiemu Klubowi Bokserskiemu "Jaskinia Lwa" organizację Indywidualnych Mistrzostw Dolnego Śląska kadetów i juniorów w boksie..., zobacz więcej>

 

I Mistrzostwa Polski Karate - Shotokan SWO - Kata dzieci, młodzików i dorosłych

Ząbkowicki Klub Karate - Do zwrócił się o pomoc w organizacji I Mistrzostw Polski Karate - Shotokan SWO - Kata dzieci, młodzików i dorosłych, i organizację stażu karate z shihanem Robertem Sworkiem 7Dan..., zobacz więcej>

 

Kolejny plener rzeźbiarki w Bardzie

prof. dr hab. Agata Danielak - Kujda Prorektor ds. Artystyczno - Badawczo - Naukowych Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zaproponowała Zarządowi Powiatu kontynuację współpracy, polegającą na organizacji w Bardzie pleneru rzeźbiarskiego dla studentów oraz wykładowców wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych..., zobacz więcej>

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny "TEATR BEZ GRANIC"

Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK w Ząbkowicach Śląskich w dniach 27-29 marca 2014 r. zorganziowało Międzynarodowy Festiwal Teatralny "TEATR BEZ GRANIC", w którym udział wzięły grupy teatralne z Czech, Niemiec i Polski..., zobacz więcej>

 

II Powiatowa Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

W Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach w dniu 14 maja 2014 r. odbędzie się II POwiatowa Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, której hasło brzmi: Najlepszy matematyk gimnazjalista, to przyszły licealista..., zobacz więcej>

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Zarzą Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ząbkowicach Śląskich organizuje eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"..., zobacz więcej>

 

Jarmark Wielkanocny - Bardo 2014

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, odbędzie się już ósmy Jarmark Wielkanocny w Bardzie. Jak co roku główną atrakcją Jarmarku będą barwne prezentacje stołów wielkanocnych, konkurs palm, kiermasz rękodzielników i artystów ludowych..., zobacz więcej>

 

Wyjazd dwóch zawodniczek i trenera Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai na Mistrzostwa Europy do Volos w Grecji

Prezes Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu dwóch zawodniczek, które otrzymały powołanie do kadry, i trenera na Mistrzostwa Europy do Volos Grecja w terminie od 7 do 11 maja 2014 roku..., zobacz więcej>

 

Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek

Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Wojeódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolnicznych we Wrocławiu Prezentację Tradcycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek..., zobacz więcej>

 

VI Potworny Zlot Motocyklowy

Sześć lat temu Grupa Motocyklowa MotoFrankenstein zorganizowała po raz pierwszy zlot motocyklowy. Nawiązując do historii miasta Zlot otrzymał nazwę Potworny Zlot Motocyklowy MotoFrankenstein..., zobacz więcej>

 

Wyjazd i reprezentowanie Powiatu Ząbkowickiego przez zawodników Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai na Mistrzostwa Polski oraz Pucharu Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych

Zawodnicy Ząbkowickeigo Klubu Karate Kyokushinkai w okresie swojej 22 - letniej dzialalności zdobywali wielokrotnie medale na matach w całym kraju, jak i na poziomie mistrzostw Europy i Świata..., zobacz więcej>

 

Zakup nowego sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

Z uwagi, iż obecny tabor jest już nacznie ograniczony oraz weksploatowany i ulega częstym awariom a zakup nowego oznakowanego pojazdu wpłynie znacząco na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach Biuro Logistyki KGP zaplanowało zakup nowego sprzętu transportowego..., zobacz więcej>

 

VIII Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla klas I - III województwa dolnośląskiego "MISTRZ MATEMATYKI" Bardo 2014

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester kontynuując tradcyję objął Honorowym Patronatem VIII Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla klas I - III województwa dolnośląskiego "MISTRZ MATEMATYKI" Bardo 2014, a także postanowił przyznać kwotę 500 zł. na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Informajcę wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

Parada Parowozów - Wolsztyn 2014

Stowarzyszenie Pasjonatów Kolei "SEMAFOR" z Kamieńca Ząbkowickiego organizuje wyjazd dzieci i młodzieży z terenue Powiatu Ząbkowickeigo na "Paradę Parowozów", która odbędzie się w ostatniej czynnej parowozowni w Europie - w Wolsztynie..., zobacz więcej>

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w miejscowości Grodziszcze

Zarząd Powiatu podpisał z Wójtem Stoszowic Porozumienie w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa dorgi powiatowej nr 3006D w Miejscowości Grodziszcze"..., zobacz więcej>

 

VI Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w budynku Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach odbędzie się VI Powiatowy Przegląd Piosenki Obcjoęzycznej..., zobacz więcej>

 

V Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ząbkowickiej

Frankenstein Carp Meeting, czyli V Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ząbkowickiej, to największa impreza wędkarska regionu, którą w tym roku organizują dwa teamy karpiowe z Ząbkowic Śląskich i Przyłęku oraz Koło PZW Ząbkowice Śląskie..., zobacz więcej>

 

Seminarium "Kolekcje archiwalne w muzeach domowych"

Oddział Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim w maju br. organizuje międzynarodowe seminarium warsztatowe pt. "Kolekcje archiwalne w muzeach domowych"..., zobacz więcej>

 

Kultywowanie Tradycji Świąt Wielkanocnych

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego organizuje pokaz i warsztaty pod nazwą "Kultywowanie Tradycji Świąt Wielkanocnych"..., zobacz więcej>

 

Jarmark Wielkanocny - Bardo 2014

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, odbędzie się już Osmy Jarmark Wielkanocny w Bardzie..., zobacz więcej>

 

Wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie na własność Powiatu Ząbkowickiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o przekazanie na własność Powiatu Ząbkowickeigo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa..., zobacz więcej>

 

VII Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie

Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy w Ziębicach organizuje cykliczny konkurs - VII Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie..., zobacz więcej>

 

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku..., zobacz więcej>

 

Remont drogi powiatowej w Pomianowie Dolnym

Starosta Ząbkowicki Roman Fester odebrał we wtorek 25 lutego promesę w wysokości 450 tys. zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, którą wręczyli na spotkaniu z przedstawicielami samorządów lokalnych Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Aleksanderm Markiem Skorupą...., zobacz więcej>

 

Technik organizacji reklamy - nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim zwróciła się do Zarządu Powiatu o akceptację dotyczącą wprowadzenia nowego zawodu dla młodzieży tj. tehcnika organizacji reklamy w typie szkoły jaką jest Technikum..., zobacz więcej>

 

Zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych stosowanych w sprzęcie ochorny dróg oddechowych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera z prośbą o pomoc w zakupie sprężarki do ładowania butli powietrznych stosowanych w sprzęcie ochorny dróg oddechowych wykorzystywanym przez strażaków PSP i OSP podczas akcji ratownicznych i ćwiczeń..., zobacz więcej>

 

Umowa podpisana przez Powiat Ząbkowicki dot. elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Zarzad Powiatu podpisał umowę w sprawie zakupu programu do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 pod nazwą System Edukacja Nabór..., zobacz więcej>

 

Innowacje pedagogiczne kierunku kształcenia "Technik obslugi turystycznej" w ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim.

Z inicjatywy Pani Dyrektor ZSP w Kamieńcu Ząbk. i nauczycieli powstał pomysł wzbogacenia kierunku "technik obsługi turystycznej" w naukę języka czeskiego co znacznie wzbogaci ofertę szkoły..., zobacz więcej>

 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał informację, że w roku 2014 planowane jest zwiększenie wydatków budżetu państwa w ramach NPPDL..., zobacz więcej>

 

Remonty w domach pomocy społecznej w Opolnicy i Ząbkowicach Śląskich

W stosunku do Domów Pomocy Społecznej w Opolnicy i Ząbkowicach Śląskich zostały wydane decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z terminem wykonania remontu dachu..., zobacz więcej>

 

Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Zarząd Powiatu podpisał z Wojewodą Dolnośląskim Porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r..., zobacz więcej>

 

Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 500 zł. organizację spotkanie opłatkkowe Koła Związku Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 

Mianowanie nowego Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester wspólnie z Wicestarostą Ząbkowickim Panem Ryszardem Nowakiem w dniu 15 stycznia br. wzięli udział w uroczystości podczas której mł. insp. Arkadiusz Szmytkowski został oficjalnie mianowany nowym Komendantem Powiatowym Policji w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 

List intencyjny podpisany pomiędzy Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu z udziałem władz powiatowych i gminnych

Zarząd Powiatu podpisał w dniu 3 stycznia 2014 List intencyjny, którego celem jest umożliwienie mieszkańcom powiatów, na których działa WSSE zdobycie odpowiedniego wykształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wałbrzyskiej Specjlanej Strefie Ekonomicznej..., zobacz więcej>

LIST INTENCYJNY

 

Wiosenne i jesienne sprzątanie terenów przyległych do akwenów wodnych

Zarzad Powiatu postanowił dofinansować w kwocie 700 zł. akcję organizowaną przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kamieńcu Ząbkowickim związaną z wiosennym i jesiennym sprzątaniem terenów przyległych do akwenów wodnych "Bartniki" oraz zalewu Topola..., zobacz więcej>

 

Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

p.o. Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich z uwagi, iz obecny tabor jest już znacznie wyeksploatowany i ulega częstym awariom oraz planowaną przez Biuro Logistyki Policji KGP procedurą współnego zakupu nowego sprzętu transportowego..., zobacz więcej>

 

Awaria centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim nastąpiła awaria jednej z dwóch pomp centralnego ogrzewania. Pompy były założone prawdopodobnie w roku 1993, przed przeniesieniem szkoły z Placu Kościelnego na ul. Ząbkowicką 21..., zobacz więcej>

 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Ząbkowicki wystąpił do Geodety Województwa z wniosekim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku na realizację następujących zadań..., zobacz więcej>

 

Zakupy mikołajkowe dla podopiecznych domu pomocy społecznej w Opolnicy.

Z okazji Mikołajek organizowanych dla podopiecznych domu pomocy społecznej w Opolnicy, Zarzad Powiatu postanowił zakupić zestawy 6 słuchawek z mikrofonem jako uzupełnienie posiadanego już sprzętu magłaśniającego, dla dzieci i młodzieży występujących w przedstawieniach i koncertach organizowanych przez dom pomocy społecznej.

Informajce wytworzyła: Karina Kowal-Bojsza, 12.12.2013

 

Realizacja zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. w 2013 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. w 2013 r. zrealizował zadania inwestycyjne..., zobacz więcej>

 

IV Konkurs Piosenki Ludowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej zwróciła się do Zarządu Powiatu o wsparcie finansowe organizacji IV Konkursu Piosenki Ludowej dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych..., zobacz więcej>

 

Koncert edukacyjny dla wychowanków i uczniów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich

Zarząd Fundacji Dobrych Działań zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dofinansowanie koncertu edukacyjnego dla wychowawnków i uczniów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 

Umowa dotacji z Wojewodą Dolnośląskim

Zarząd Powiatu podpisał z Wojewodą Dolnośląskim Umowę dotacji na zadanie dotyczące "Remontu muru oporowego oraz przepustu drogowego w miejscowości Czerńczyce"..., zobacz więcej>

 

"Radosne Święta - Mikołaj Wszystkich Dzieci"

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW "Szansa" zwróciło się do Zarządu Powiatu w sprawie wsparcia organizacji imprezy pod hasłem "Radosne Święta - Mikołaj Wszystkich Dzieci"..., zobacz więcej>

 

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wdrożenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki program oferujący elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015..., zobacz więcej>

 

Paczki Mikołajkowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bardzie wraz z Radą Rodziców zwrócił się do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera z prośbą o wsparcie finansowe bądź rzeczowe..., zobacz więcej>

 

II Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej pt. "Rozśpiewane Przedszkolaki"

Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy w Ziębicach organizuje 26 listopada 2013 roku II Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej pt. "Rozśpiewane Przedszkolaki"..., zobacz więcej>

 

Konkurs "Plejada Świętych - Wielkie Imieniny 2013"

Kolejny rok z rzędu Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej we współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej organizują konkurs..., zobacz więcej>

 

Uroczystość Świętego Mikołaja

Duszpasterstwo Parafii pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich organizuje Uroczystość św. Mikołaja, która odbędzie się 8 grudnia 2013 roku..., zobacz więcej>

 

Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki

Zarząd Powiatu podpisał Umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realziację zadania inwestycyjnego..., zobacz więcej>

 

II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego "Wojeództwo, region - regionalizacja - 15 lat po reformie administracyjnej i terytorialnej".

Dr hab. Jerzy Kroczak Kierownik Zakładu Nauki Administracji Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego zwrócił się do Zarządu Powiatu o wsparcie finansowe organizacji II Wydziałowej Konferencji Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego "Wojeództwo, region - regionalizacja - 15 lat po reformie administracyjnej i terytorialnej"..., zobacz więcej>

 

Warsztaty wykonywania stroików świątecznych w ramach programu Kultywowanie Tradycji Świąt Bożegonarodzenia

Zarząd Powiatu kontynuując tradycję przyznał kwotę 500 zł. na przeprowadzenie warsztatów wykonywania stroików świątecznych w ramach programu Kultywowania Tradycji Świąt Bożegonarodzenia organizowanych przez Powiatowy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śl.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

Przegląd Pieśni Religijnej

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester dofinansował w kwocie 400 zł. organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stolcu - Regionalny Przegląd Pieśni Religijnej, ktory odbył się w dniu 6 października 2013 r. w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Stolcu.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

II Dni Japońskie

Ząbkowicki klub Karate - Do organizuje II Dni Japońskie w dniach 07-10.11.2013 r. Jednym z haseł tych spotkań jest "Bezpieczna droga do i ze szkoły - Bądź mądry obroń się sam"..., zobacz więcej>

 

Remonty w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach - ciąg dalszy

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego podpisał z Wojewodą Dolnośląskim kolejną umowę o dofinansowanie relaziacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej..., zobacz więcej>

 

Międzynarodowy Dzień Seniora

Zarząd Powiatu dofinansował w kwocie 500 zł. organizowany przez Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkanie z okazji Miedzynarodowego Dnia Seniora, które odbędzie sie w październiku 2013 roku.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"

W związku z planowanym ogłoszeniem ostatniego naboru wniosków w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objetego Prograem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje..., zobacz więcej>

 

IV Międzywojewódzki Turniej Bokserski im. Jana Heimanna

Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 5.000 zł. na organizowany przez Ziębicki Klub Bokserski "Jaskinia Lwa" - IV Miedzywojeódzki Turniej Bokserski im. Jana Heimanna. Zawody odbędą się w dniu 9 listopada 2013 roku.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza

Zabawa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy - "Życzliwa Dłoń" działające przy Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach organizuje zabawę dla mieszkańców zabawę dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach..., zobacz więcej>

 

Dzień Sybiraka w 2013 roku

W 2013 roku Dzień Sybiraka przypada w 85 rocznicę powołania Związku Sybiraków i 25 rocznica jego reaktywowania, poza tym w 2013 roku przypada również 150 rocznica powstania styczniowego oraz 70 rocznica tragedii wołyńskiej..., zobacz wiecej>

 

XXV-lecie pracy artystycznej zespołu Sierra Manta

Fundacja Dobrych Działań w październiku 2013 roku planuje organziację jubileuszu XXV-lecia pracy artystycznej zespołu Sierrra Manta...., zobacz więcej>

 

Zwiększenie dotacji na jednego mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego

Mając na uwadze dobro mieszkańców domów pomocy społecznej Powiatu Ząbkowickiego Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zwrócił się do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z prośbą o zwiększenie o 20% dotacji celowej..., zobacz więcej>

 

Dotacja na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w związku z ogloszonym naborem wniosków o dotację na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji szczegółowych postanowił udzielić dotacji w kwocie 20.000 zł. na zadanie pt. "konserwacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych" dla Spółki Wodnej "Ziębice" w Ziębicach. Miejsce wykonania zadania jest dz. 274 obręb Ziębice Wschów oraz dz. nr 156 obręb Dębowiec.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza, 18.09.2013

Powiat Ząbkowicki - darmowa nauka pływania dla 90 dzieci

W połowie września b.r. ruszy w Powiecie Ząbkowickim pilotażowy program skierowany dla uczniów szkół podstawowych, ukierunkowany na systemową naukę pływania. Z projektu koordynowanego przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich będzie mogło skorzystać 90 uczniów z różnych szkół podstawowych gmin powiatu ząbkowickiego..., zobacz więcej

 

Sesja popularno-naukowa dotycząca odnowionego kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich w związku z dofinansowaniem remontów Kościoła przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizują sesję popularno-naukową dotyczacą odnowionego Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego..., zobacz więcej>

 

Obóz sportowy w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach

Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 8.000 zł. organizacji obozu sportowego, ktory odbył się w dniach 04.08.-11.08.2013 w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach..., zobacz więcej>

 

Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

Zarzad Powiatu na wniose Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich postanowił dofinansować w kwocie 10.000 zł. na zakup nowego radiowozu..., zobacz więcej>

 

Wyjazdy wycieczkowe wychowanków Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie

Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 2.000 zł. na dofinansowanie trzech jednodniowych wyjazdów wycieczkowych wychowanków Domu Dziecka "JUtrzenka" w Bardzie..., zobacz więcej>

 

Puchar Polski Młodzików, Juniorów i Seniorów Karate Kyokushin

Prezes Ząbkowickiego Klubu Karate "KYOKUSHINKAI" zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o pomoc finansową na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Pucharu Polski Młodzików, Juniorów i Seniorów Karate Kyokushin..., zobacz więcej>

 

Dotacja dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej "Kajetan"

Zarząd Powiatu podpisał z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej "Kajetan" umowę, na podstawie ktorej Powiat Ząbkowicki udzielił dotacji w kwocie 15.000 zł. Powiatowemu Centrum Integracji Społecnzej "Kajetan"...., zobacz więcej>

 

Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu

Zarzą Powiatu postanowił dofinansować w kwocie 2.000 zł. wyjazd zawodników UKS Black Skorpion Przyłęk na Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu..., zobacz więcej>

 

Wyścig kolarski pt. "Złota Wstęga"

Klub Sportowy KTM Racing Team Złoty Stok w dniu 31 sierpnia 2013 r. w Parku Leśnej Przygody "Salisko" w Złotym Stoku wyścig kolarski ot. "Złota Wstęga"..., zobacz więcej>

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D w miejscowości Dzbanów

Zarzad Powiatu podjął decyzje dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3145D w miejscowości Dzbanów"..., zobacz więcej>

 

Remonty w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

Zarząd Powiatu podpisał z Wojewodą Dolnośląskim Umowę o dofinansowanie relalizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej..., zobacz więcej>

 

Festyn Dożynkowy w Krzelkowie

Sołtys wsi Krzelków zwrócił sie z prośbą do Starosty Ząbkowickiego o wsparcie finansowe organizacji festynu dożynkowego, podczas którego m.in. zorganizowany zostanie konkurs wiedzy o powiecie Ząbkowickim..., zobacz więcej>

 

"Święto Pierogów" - promocja produktu lokalnego

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester podjął decyzję o przyznaniu kwoty 200 zł. na organizację festynu "Święto Pierogów" - promocja produktu lokalnego w Witostowicach w dniach 17-18.08.2013 r.

Informacje wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza, 21.08.2013 r.

 

10 Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasnej Górze

Z terenu Powiatu Ząbkowickiego na pielgrzymi szlak 10 Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickej na Jasną Gorę wyruszyli pielgrzymi z Ziemi Ząbkowickiej, Ziemi Kamienieckiej, Ziemi Ziębickiej i okolicznych miejscowości..., zobacz więcej>

 

Dożynki Parafialne w Braszowicach

Sołtys wsi Braszowice wystąpił z prośbą o dofinansowanie Dożynek Parafialnych, które odbędą się 1 września 2013 r. na boisku szkolnym w Braszowicach..., zobacz więcej>

 

Otwarte Zawody Spławikowe o "Puchar Topoli"

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester przyznał 200 zł. na zakup nagrody Starosty Ząbkowickiego w związku z wnioskiem Zarządu Koła PZW w Ząbkowicach Śląskich o dofinansowanie Otwartych Zawodów Spławikowych o "Puchar Topoli" w dniu 18.08.2013 r.

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza, 22.08.2013

Rozpoczęcie kolejnych inwestycji drogowych w Powiecie Ząbkowickim

Wpołowie lipca rusza modernizacja drogi powiatowej z Dobrzenic do Brochocimia w ramach Programu Usuwania Klęsk Żywiołowych z rezerwy celowej budżetu państwa..., zobacz więcej>

 

Turniej piłkarski w Rudnicy

Klub Sportowy "Wieża" w Rudnicy zwrócił się do Satrosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera z prośbą o dofinansowanie turnieju piłkarskiego, który odbędzie się 11 sierpnia 2013 r. na boisku sportowym w Rudnicy..., zobacz więcej>

 

Puchar Świata Karate-Do Shotokan

Ząbkowicki Klub Karate-Do Shotokan, od wielu lat prężnie działa na terenie anszego powiatu, województwa a także na terenie całego kraju..., zobacz więcej>

 

Konkurs Wieńca Dożynkowego

Członek Zarządu Wojwództwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz zwrócił się do Starosty Ząbkowickeigo z Zaproszeniem dla mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego na doroczne święto plonów, które odbędzie się 8 września br. w Juszczynie, Gmina Środa Śląska..., zobacz więcej>

 

40-lecie powstania Piłkarskiego Klubu LZS Piasek Potworów

Władze Piłkarskiego Klubu LZS Piasek Potwrów zwróciły się do Zarządu Powiatu z prośbą o dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej z okazji 40-lecia powstania Piłkarskiego Klubu LZS Piasek Potworów..., zobacz więcej>

 

Dotacja na realizację zadania własnego z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Ząbkowickeigo wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o zmianę przeznaczenia części dotacji przyznanej dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 

Nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników Policji

Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich w związku ze zbliżającą się 94 rocznicą powstania Policji Państwowej oraz obchodami Święta Policji zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyróżnienie w formie nagrody funkcjonariuszy i praocnwików Policji..., zobacz więcej>

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu podpisał z Wojewodą Dolnośląskim umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"..., zobacz więcej>

 

Zawody Strzeleckie

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Ząbkowicach Śl. i IPA w Kłodzku zwróciło sie do Starosty Ząbkowickeigo Pana Romana Festera z prośbą o dofinansowanie zawodów strzeleckich..., zobacz więcej>

 

Porozumienie partnerskie dotyczące współpracy po zakończeniu projektu

Powiat Ząbkowicki podpisał porozumienie ze spółką komunalną miasta Lobau WOBAU w sprawie współpracy w projekcie pt. "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospdoarki" w ramach Celu-3 Saksonia-Polska..., zobacz więcej>

 

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Wałbrzychu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla rolników biorących udział w kolejnej XI edycji..., zobacz więcej>

 

Festyn integracyjny

Społeczność sołectwa Czerńczyce w tym Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Parafialna zwrócili się do Starosty Ząbkowickeigo z prośbą o dofinansowanie organziacji w dniu 6 lipca Festynu integracyjnego..., zobacz więcej>

 

Plebiscyt "Bezpieczny Powiat"

Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śl. zwróciło się do Starosty Ząbkowickeigo Pana Romana Festera z prośbą o zakup i nieodpłatne przekazanie czterech sztuk szkklanych statutetek pn. Bezpieczny Powiat..., zobacz więcej>

 

I Turniej Piłkarski

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS "CZARNI" w Braszowicach zwróciło się do Starosty Ząbkowickiego w sprawie dofinansowania I turnieju piłkarskiego im. Stanisława Kotowicza..., zobacz więcej>

 

Festyn dobroczynny w Zwróconej

Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zwróconej zwrócił się do Starosty Ząbkowickeigo Pana Romana Festera z prośbą o dofinansowanie organizacji festynu dobroczynnego..., zobacz więcej>

 

Zakupy nowego sprzętu dla Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zakupu dla Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie w celu podniesienia standardów przebywających tam dzieci w postaci 3 kuchenek gazowych z piekarnikami elektrycznymi..., zobacz więcej>

 

Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej Przewodniczący komisji Konkursowej poinformował Zarząd Powiatu..., zobacz więcej>

 

Zakup sprzetu pożarniczego

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachcicach Wielkich zwrócił się do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera z prośbą o pomoc w zakupie sprzetu pożarniczego, który niezbędny jest do wystartowania w zawodach sportowo - pożarnicznych w 2013 roku..., zobacz więcej>

 

II Biesiada Strażacka

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Rester na prośbę Członków Ochotnicznej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim objął Honorowym Patronatem II Biesiadę Strażacką, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2013 roku..., zobacz więcej>

 

Realizacja przedsięwzięć dotyczących usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Zgodnie z § 4 uchwały Nr XXIV/134/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów okreslonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochorny środowiska i w związku z uchwalą Nr 187/2013 Zarządu Powiatu Ząbkowickeigo z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotację celową dla przedsięwzięć dotyczących usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Ząbkowickiego, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie złożono 8 wniosków na łączną kwotę 34.909,74 zł..., zobacz więcej>

 

Sztandar Rady Powiatowej Donośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego

Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickeigo w imieniu członków Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Roniczej Powiatu Ząbkowickiego zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą..., zobacz więcej>

 

Realizacja zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Ziębicach".

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 r. postanowił uruchomić procedurę zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmiana sposobu użytkowania budynku narzędzowni na szatnię sportową w ZSP w Ziębicach".

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza, 2013-06-07

XVIII Wojewódzki Festiwal Zepsołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich

Przewodnicząca Rejonowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dofinansowanie organizacji XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich..., zobacz więcej>

 

Konkurs pt. "Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne Powiecie Ząbkowickim".

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Zarzadu Powiatu z prośbą o dofinansowanie organizacji konkursu "Najlepiej zorganziowane i funkcjonujące gospdoarstwo agroturystyczne w powiecie ząbkowickim"..., zobacz więcej>

 

Darowizna na rzecz Rejonu Peremyślańskiego

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny pojazdu na rzecz Rejonu Peremyślańskiego, województwo Lwów Ukraina, na podstawie której Zarząd wyraził zgodę na dokonanie darowizny pojazdu osobowego marki Mercedens-Benz Sprinter 313 CDJ - pojazd specjalny z przeznaczeniem: karetka sanitarna, stanowiącego wlasność Powiatu Ząbkowickiego na rzecz Rejonu Peremyślańskiego, województwo Lwów Ukraina.

Informajcę wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza, 2013-06-06

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Powiat Ząbkowicki otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem "zakup sprzetu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" polegające na zakupie sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochorny gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów. Maksymalna kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej na to zadanie wynosi 60 000 zł.

Informacje wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza, 2013-06-06

Umowa użyczenia na rzecz Fundacji Integracji Społecznej "Kajetan"

Zarząd Powiatu podpisał z Fundacją Integracji Społecznej "Kajetan" Umowę Użyczenia dotyczącą oddania w bezpłatne użytkowanie części nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Ploretariatczyków 1, o powierzchni 352,40m2 wraz z terenem przyległym, której właścicielem jest Powiat Ząbkowicki.
Fundacja Integracji Społecznej "Kajetan" będzie użytkowała nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej "Kajetan".

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza, 2013-06-06

 

Stuprocentowy sukces maturzystów III LO

Od 7 do 28 maja trwały egzaminy maturalne w sesji wiosennej 2013 roku. Do podsumowania trzyletniej nauki w formie egzaminu dojrzałości przystąpiło 142 absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego z ogólnej liczby 144 kończących szkołę..., zobacz więcej>

 

Zakup karetki sanitarnej transportowej

Zarząd Powiatu postanowił przekazać dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich dotację w kwocie 130.000 zł. Dotacja przeznaoczna jest na zakup karetki sanitarnej transportowej z wyposażeniem.
 

Informację wytworzyła: Karina Kowal - Bojsza, 2013-05-15

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2013-2015

Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr XXXIV/1016/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. przyjął do realizacji "Program Rozwoju Bazy Sportowej Wojeództwa Dolnośląskiego na lata 2013-2015" przyznając środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego ..., zobacz więcej>

 

Pierwsze Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester z Geodetą Powiatowym Tadeuszem Bieleckim w dniu 7 maja 2013 r. w Domu Uzdrowienia Chorych przy głogowskiej Kolegiacie uczestniczyli w Pierwszym Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego..., zobacz więcej>

 

Pomoc dla Fundacji Integracji Społecznej KAJETAN

Fundacja Integracji Społecznej KAJETAN z siedzibą w Laskach zwróciła się do Zarzadu Powiatu z prośbą o pomoc oraz wsparcie w podejmowanych działaniach związanych z utworzeniem na terenie Powiatu Ząbkowickiego - Centrum Integracji Społecznej..., zobacz więcej>

 

IV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ząbkowickiej w Karpiowaniu

Carp Team Ząbkowice Śląskie wspólnie z Kołem PZW Ząbkowice Śląskie jako organizatorzy IV edycji Otwartych Mistrzostw Ziemi Ząbkowickiej w Karpiowaniu zwrócili sie do Zarzadu Powiatu z propozycją współorganizacji oraz objęcia patronatem honotowym przez Starostę Ząbkowickiego tych zawodów..., zobacz więcej>

 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja przypada w Polsce Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Ogólnopolska organizacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w tym czasie Tydzień Bibliotek, podczas którego środowisko bibliotekarskie przygotowuje specjlane programy dla uczesntików i użytkowników bibliotek oraz obchodzi swoje branżowe święto..., zobacz więcej>

 

IV Powiatowy Dziecięcy Przegląd Tańca "Zatańcz z nami"

Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o pomoc finansową związaną z organizacją IV edycji Powiatowego Dziecięcego Przeglądu Tańca "Zatańcz z nami", który odbędzie się 22 maja 2013 roku..., zobacz więcej>

 

I Powiatowa Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester przyłączył się do inicjatywy orgnizowanej przez Gminazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciepłowodach "I Powiatowej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów"..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI

Prezes Ząbkowickeigo Klubu Karate KYOKUSHINKAI zwrócił się do Zarządu Powiatu z wniosekim o dofinansowanie reprezentowania Powiatu Ząbkowickiego przez zawodników Ząbkowickeigo Klubu Karate KYOKUSHINKAI ..., zobacz więcej>

 

OHP jako realizator usług rynku pracy

Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy poinformował o upływie z dniem 30 czerwca 2014 roku okresu finansowania projektu pt. "OHP ajko realizator usług rynku pracy" ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskeigo Funduszu Społecznego..., zobacz więcej>

 

"Świętoszek" Stowarzyszenia Twórców Sztuki w Ząbkowicach Śląskich

Stowarzyszenie Twórców Sztuki w Ząbkowicach Śląskich zwróciło sie do Zarządu Powiatu z prośbą o wsparcie finansowe w realizacji sztuki Moliera "Świętoszek"..., zobacz więcej>

 

Umowa na dofinansowanie XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego

W dniu 16 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu podpisana została umowa na dofinansowanie XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"..., zobacz więcej>

 

Nowy kierunek kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Świdnicy

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Świdnicy zwrócil sie z prośbą do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o poparcie zamiaru utworzenia w Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej nowego kierunku studiów na Wydziale nauk Medycznyc "Ratownictwo Medyczne"..., zobacz więcej>

 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży SOSW "Szansa"

Dyrektor Specjlanego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostepnienie pomieszczeń Ośrodka Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży SOSW "Szansa"..., zobacz więcej>

 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego postanowił wyrazić zgodę na złożenie przez Powiat Ząbkowicki wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..., zobacz więcej>

 

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester uczestniczy w obradach XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich  w Wiśle..., zobacz więcej>

 

Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego Dolnośląskiej Federacji Przewodnickiej

Prezes Koła Przewodników Sudeckich I Terenowych przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śląskich w związku z organizowanym w dniu 14 kwietnia 2013 r. spotkaniem pt. Rozpoczecie Sezonu Turystycznego Dolnośląskiej Federacji Przewodnickiej..., zobacz więcej>

 

Izba Pamięci Koła Związku Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się z uprzejmą prośbą do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera o dofinansowanie wydatków związanych z organizacja i wyposażeniem Izby Pamięci Koła Związku Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 

VI Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie

Zespół Opiekuńczo Wychowawczy w Ziębicach zwrócił się, już po raz szósty do Starosty Ząbkowickiego z prośbą o objęcie honorowym patronatem Starosty Ząbkowickiego VI Międzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie..., zobacz więcej>

 

Piąty Potworny Zlot Motocyklowy

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "MOTOFRANKENSTEIN" zwróciło sie do Zarządu Powiatu z zaproszeniem do współpracy przy organizacji Piątego Potwornego Zlotu Motocyklowego i udzielenie wspracia..., zobacz więcej>

 

Projekt Stowarzyszenia Animatorów Kultury SAK "Teatr bez granic"

Prezes Stowarzyszenia Animatorów Kultury SAK zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dofinansowanie kosztów organizacji i przperowadzenia projektu "TERAT BEZ GRANIC"- spotkania teatralne z udziałem teatrów amatorskich z Czech, Niemiec, Rumunii i Polski..., zobacz więcej>

 

Konkurs "Najpiękniejszy Stół Wielkanocny"

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy w związku z uczestnictwem Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu ząbkowickiego w VII jarmarku wielkanocnym Bardo 2013 zwróciło sie do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z prośbą o dofinansowanie nagród..., zobacz wiecej>

 

Konkurs matematyczny "MISTRZ MATEMATYKI"

Dyrekcja wraz z zespołem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie zwróciła się do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera z prośbą o objęcie Honorowym Patronatem VII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla klas I - III województwa dolnośląskiego "MISTRZ MATEMATYKI" Bardo 2013..., zobacz wiecej>

 

Wsparcie dla Zespołu Kwiat Powoju

Kierownik Zepsołu "KWIAT POWOJU" zwróciła się do Starosty Ząbkowickiego Romana Festera z prośbą o wsparcie dzialalności Zespołu w 2013 roku..., zobacz więcej>

 

Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu

Prezes UKS Blacka Skorpion Przyłęk zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dofinansowanie wyjazdu zawodników UKS Black Skorpion Przyłęk na Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu..., zobacz więcej>

 

Prezentacja potraw wielkanocnych "Tradycyjny Stół Wielkanocny - Dolny Śląsk"

Przeowdnicząca Rejonowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich zwróciła sie do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera w sprawie dofinansowania przejazdu autobusem z Ząbkowic Śląskich do Wrocławia..., zobacz więcej>

 

V Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

Nauczyciele Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ziębicach zwrócili się do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Ferstera z prośbą o dofinansowanie organizacji V Powiatowego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej..., zobacz wiecej>

 

Samorząd Równych Szans

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego organizuje już po raz piąty projekt pod nazwą "Samorząd Równych szans". Celem projektu jest wsparcie samorządów w zakresie prowadzenia polityki na rzecz osób niepełnosprawnych..., zobacz całość>

Podsumowanie ubiegłorocznej edycji konkursu znajduje się w publikacji DOBRE PRAKTYKI SAMORZĄDÓW 2012

 

Kontynuacja programu "Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska"

Klub Sportowy "BARYS Sarmat Warriors" zwrócil się do Zarządu Powiatu z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, wynajęcia sal, kontynuację oraz dostosowanie według wymogów porgramu "Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska" w szkołach Powiatu..., zobacz więcej>

 

Jarmark Wielkanocny - Bardo 2013

W Niedzielę Palmową, 24 marca 2013 r. odbędzie się już siódmy Jarmark Wielkanocny w Bardzie..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie zadań własnych polegających na remoncie lub odbudowie zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury komunalnej.

Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadań własnych polegających na remoncie lub odbudowie zniszcoznej/uszkodzonej infrastruktury komunalnej..., zobacz wiecej>

 

Wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej

Zgdonie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospdaorki Morskiej, że na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) w budżecie państwa na rok 2013 utworzxona jest rezerwa subwencji ogólnej..., zobacz więcej>

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Zarzą Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera z prośbą o dofinansowanie spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet..., zobacz wiecej>

 

84 Zimowy Rajd Ziemi Ząbkowickiej wspólnie z XXII Integracyjnym dla Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dziemi Ziemi Ząbkowickiej zwróciło się do Pana Romana Festera Starosty Ząbkowickiego z prośbą o sfinansowanie w kwocie 350 zł. dodtkowego szóstego autobusu, którym będą transportowane dzieci..., zobacz więcej>

 

Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartym konkursie

Zarząd Powiatu w związku z tym, iż w dniu 25 lutego 2013 r. zakończył się otwarty konkurs na składanie ofert na relaziację zadań publicznych..., zobacz więcej>

 

Nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o akceptację utworzenia od roku szkolnego 2013/2014 nowego kierunku kształcenia w typie szkoły Technikum dla młodzieży w zawodzie technik usług fryzjerskich..., zobacz więcej>

 

Warsztaty wykonania stroików świątecznych

Powiatowy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Zarzadu Powiatu z prośbą o wsparcie finansowe na przperowadzenie warsztatów wykonywania stroików świątecnzych w ramach programu Kultywowanie Tradycji Świąt Wielkanocnych..., zobacz więcej>

 

Rezerwa subwencji ogólnej

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazało informacje, że na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednsotek samorzadu terytorialnego w budzecie państwa na rok 2013 ustworzona jest rezewa subwencji ogólnej..., zobacz więcej>

 

Informacja z realizacji programu termodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego - ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.

Prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17 prowadzone będą w budynku głównym szkoły, warsztatów i sali gimnastycznej i obejmować będą..., zobacz więcej>

 

VI Gala Sportów Walki

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Zarzadu Powiatu z prośbą o wsparcie finansowe VI Gali Sportów Walki, która odbędzie się w dniach 28.02-03.03.2013 r...., zobacz więcej>

 

Nowe perspektywy unijne w latach 2014-2020 - propozcyje projektow systemowych

W nawiązaniu do ustaleń Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w dniu 23 stycnzia 2013 roku w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyło sie spotkanie dotyczące "Nowych perspektyw unijnych w latac 2014-2010 - propozycje projektów systemowych"..., zobacz więcej>

 

Wnioski o dofinansowanie bieżących remontów w domach pomocy spolecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zwrócił się do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z prośbą o dofinansowanie bieżacego remontu w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz wiecej>

 

Zespół do spraw opracowania koncepcji powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2013-2015

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 149, poz. 887 z późn. zm.)...., zobacz więcej>

 

Ząbkowicka Kampania ONE BILION RISING

Lokalne Organizacje Pozarządowe Powiatu Ząbkowickiego włączyły sie do globalnej kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet..., zobacz więcej>

 

84 Zimowy Rajd Ziemi Ząbkowickiej

Zarząd Głowny Stowarzyszenia Inicjatyw Na RzeczDzieci Ziemi Ząbkowickiej zwrócił się z prośbą do Starosty Ząbkowickeigo o sfinansowanie częściowego wyżywienia uczestnikom 84 Zimowego Rajdu Ziemi Ząbkowickiej..., zobacz więcej>

 

Zakup systemu nawigacyjnego dla Grupy Poszukiwawczej

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie zwrócił się z prośbą do Zarzadu Powiatu o zakup systemu nawigacyjnego GARMIN GPSMAP 62s dla Grupy Poszukiwawzej z psami działającej przy OSP..., zobacz wiecej>

 

Wyjazd szkoleniowy w ramach Promocji produktów regionalnych i tradycyjnych - szansą wsi dolnośląskiej

Powiatowy Zespół Doraców w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Zarzadu Powiatu z prośbą o wspracie finansowe w roku 2013 na przperowadzenie wyazdu szkoleniowego w kwocie 2000 zł. w ramach Promocji produktów regionalnych i tradycyjnych - szansa wsi dolnośląskiej..., zobacz wiecej>

 

Organizacja koncertów edukacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich

Fundacja Dobrych Działań z Ząbkowic Śląskich zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o udzielenie dofinansowania z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na zadanie pod nazwą..., zobacz więcej>

 

Dotacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu poinformował Zarząd Powiatu o przekazaniu w roku 2012 dotacji..., zobacz więcej>

 

Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o akceptację wprowadzenia od dnia 1 września 2013 roku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik bezpeiczeństwa i higieny pracy..., zobacz więcej>

 

Środki finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Powiat Ząbkowicki otrzymał kwotę 5.022.800,00 zł. z Funduszu Pracy (tzw. Algorytm) na finansowanie w 2013 roku programów na rzez prmocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie wyjazdu członka kadry narodowej na Puchar Świata Karate Kyokushin

Zarząd Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai zwrócił się do Zarządu Powiatu o dofinansowanie wyjazdu członka kadry narodowej karate Patrycji Wrona, która weźmie udział w Pucharze Świata Karate Kyokushin, który odbędzie się w Tokio w dniu 20.01.2013..., zobacz wiecej>

 

Doroczne spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich

Prezes Koła Związku Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Starosty Ząbkowickiego Pana Romana Festera z prośbą o dofinansowanie organizowanego dorocznego spotkania opłatkowego..., zobacz wiecej>

 

Wyniki oceny wniosków przez Radę Stowarzyszenia LDG Qwsi

7 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Ziębicach odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Qwsi", ktora oceniła pod względem zgodności operacji z LSR oraz według lokalnych kryteriów 27 małych projektów..., zobacz wiecej>

Formularz ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie

 

 

Odnowiono szlaki piesze - prawie 140 km

Ziemia Ząbkowicka to region bardzo bogaty w szlaki piesze oraz trasy rowerowe. Jest to spowodowane zarówno położeniem geograficznym Powiatu Ząbkowickiego jak i ukształtowaniem terenu ..., zobacz więcej>

 

Informacja z realizacji programu termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego

"Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii" realizowana jest z budżetu Powiatu Ząbkowickiego oraz dofinansowywana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospdaorki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki i dotacji zgodnie z umowami z dnia 12.01.2012 r. o nr 21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P oraz 19/2012/Wn-01/OATR-KU/D..., zobacz więcej>

 

Gminno - powiatowy system informacji przestrzennej, jako platforma prowadzenia rejestrów publicznych

Starosta Kłodzki wystąpił z propozycją do Zarządu Powiatu Ząbkowickeigo w sprawie wspólnej realizacji projektu pt. "Gminno - powiatowy system informacji przestrzennej, jako platforma prowadzenia rejestrów publicznych"..., zobacz więcej>

 

 

Prośba Parafii Św. Mikołaja w Bóbrce

Ksiądz Marian Kuc Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej Św, Mikołaja w Bóbrce na Ukrainie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wpłacenie składki OC na 2013 rok za Forda Transita użyczonego Parafii od Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 

Zakupy inwestycyjne dla Zarzadu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o wyrażenie zgody na zakupy inwestycyjne sprzętu..., zobacz więcej>

 

Udział Powiatu Ząbkowickiego w polsko-niemieckim projekcie unijnym pt. "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki"

Zarzad Powiatu Ząbkowickiego przystał na propozycję niemieckich partnerów: władz miasta Lobau (Powiat Gorlitz, Saksonia, Niemcy) i organizatora imprezy targowej "Konventa" odbywająćej się corocznie w Lobau w sprawie udziału Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 

Możliwość pozyskania bezzwrotnych dotacji do 20.000 zł. na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach spółdzielni socjalnych

Forum Aktywności Lokalnej przekazało informacje, iż istnieje mozliwośc pozyskania bezzwrotnych dotacji do 20.000 zł. na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach spółdzielni socjalnych..., zobacz więcej>

 

Plan zimowego utrzymania dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich posiada w swoim utrzymaniu siec dróg powiatowych o długości 388 km, z czego 13,4 km sa to ulice w miastach Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Bardo..., zobacz więcej>

Całość Zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie 2012/2013 na terenie Powiatu Ząbkowickiego

 

Warsztaty wykonywania stroików świątecznych

Powiatowy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śląskich zwrócił sie do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z prośbą o wsparcie finansowe na prowadzenie warsztatów wykonywania stroików świątecznych ..., zobacz więcej>

 

Dary ofiarowane w ramach partnerstwa powiatów przez niemiecki DPS Wohnstift Hofgarten.

W dniu 12 października 2012 r. zostały dostarczone dary ofiarowane w ramach partnerstwa powiatów przez niemiecki DPS Wohnstift Hofgarten (Powiat Main-Tauber)..., zobacz więcej>

 

Wyjazd delegacji przedsiębiorców z Powiatu Ząbkowickiego do partnerskiego powiatu Mian - Tauber

W ramach partnerstwa powiatów w dniach 14-15 października 2012 r. odbył się wyjazd przedsiębiorców produkujących na terenie Powiatu Ząbkowickiego produkty regionalne do Powaitu Main - Tauber w Niemczech..., zobacz więcej>

 

Zabawa dla mieszkańców DPS w Ziębicach

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy "Życzliwa Dłoń" zwróciło się do Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego z prośbą o partycypację w organziacji zabawy dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w dniu 15 listopada 2012 r...., zobacz więcej>

 

Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2012 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich przekazał Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego informację dotyczacą wykorzystania dotacji na zadania inwestycyjne w 2012 roku..., zobacz więcej>

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Ząbkowickim

Rada Powiatu Ząbkowickiego 25 października 2012 roku na XXV sesji Rady Powiatu przyjęła przygotowaną przez Wydział Oświaty w porozumieniu z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych Informację o stanie relaizacji zadań oświatowych w Powiecie Ząbkowickim.

Infromacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Ząbkowickim w roku szkolnym 2011/2012

 

Remont biblioteki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ząbkowicahc Śląskich zwróciła się z prośbą do Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego o sfinansowanie remontu biblioteki..., zobacz więcej>

 

Zakup opału dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich zwróciła się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o pomoc finansową na zakup opału na sezon grzewczy 2012/2013..., zobacz więcej>


Dofinansowanie Uroczystości Jadwiżańskich

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w zwiazku z wnioskiem Proboszcza parafii św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich o udzielenie dotacji na organziację Uroczystości Jadwiżańskich na Ziemi Ząbkowickiej..., zobacz więcej>

 

Szkolenie Rodzin Zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego podpisał z Wojewódą Dolnośląskim umowę o wsparcie realziacji zadania publicznego realziowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012..., zobacz więcej>

 

Podpisanie umowy użyczenia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego podpisał z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu umowę użyczenia sprzętu komputwerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu "Dolnośląska e-szkoła"..., zobacz więcej>

 

Obchody 15 - lecia powstania Koła Związku Sybiraków w Bardzie

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w związku z prośbą o rozważanie możliwości wsparcia finansowego obchodów 15 - lecia powstania Koła Związku Sybiraków w Bardzie..., zobacz wiecej>

 

Obchody 60 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy zwróciło się do Zarzadu Powiatu Ząbkowickeigo z prośbą o wsparcie finansowe organizacji obchodów 60 rocznicy zawiązania w Brzeźnicy - Koła Gospodyń Wiejskich..., zobacz więcej>

 

XII Międzywojewódzki Turniej Bokserski im. Jana Heimanna

Ziębicki Klub Bokserski "Jaskina Lwa" zwrócił się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z prośbą o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na organizację XII Międzywojewódzkiego Turnieju Bokserskeigo im. Jana Heimanna w dniu 3 listopada 2012 roku..., zobacz więcej>

 

Konkurs "Krasnal Bezpieczniak"

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego postanowił przyznać kwotę 500 zł. na zakup nagród w konkursie dla dzieci szkół podstawowych Powiatu Ząbkowickiego pn. "Krasnal Bezpeiczniak" organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 

Powiatowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarnicznych OSP

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotnicznych Straży Pożarniczych Rzeczypospolitej Polskiej w Ząbkowicach Śląskich zwrócił sę do Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego o dofinansowanie zakupu pucharów i medali dla trzech zwycięskich drużyn Powiatowego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP..., zobacz więcej>

 

Wsparcie finansowe dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskiej

Komendant Powiatowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z prośbą o zakup 10 sztuk hełmów strażackich dla strażaków Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej ..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie organizacji Święta Kobylej Głowy

Rada Parafialna wraz z mieszkańcami i Radą Sołecką wsi Kobyla Głowa w związku z organziacją imprezy środowiskowej pod nazwą Święto Kobylej Głowy zwrócili się do Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego o pomoc finansową w organizacji tej Uroczystości..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie organizacji pielgrzynki

Zarząd Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Świdnicy z siedzibą w Stolcu zwrócił się do Zarzadu Powiatu Ząbkowickeigo z prośbą o wsparcie finansowe organziacji pielgrzymki na Dożynki Jasnogórskie do Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie..., zobacz więcej>

 

Obchody 60 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Braszowicach

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego postanowił dofinansować kwotę 500 zł. obchody 60 - lecia istanienia Koła Gospodyń Wiejskich w Braszowicach połączone z obchodami 30 - lecia Zespołu Ludowego Braszowiczanki..., zobacz więcej>

 

Niemiecko-polsko-węgierskie spotkanie młodzieży

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach zwróciła się do Zarządu Powiatu Ząbkowickeigo z prośbą o pokrycie kosztów przejazdu grupy młodzieży z Ciepłowód, biorącej udział w niemiecko-polsko-węgierskim spotkaniu młodzieży ...., zobacz więcej>

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie Mikroprojektu pod tytułem "Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - javornickiego".

Zarzad Powiatu Ząbkowickeigo podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z siedzibą w Kłodzku o dofinansowanie Mikroprojektu pod tytułem "Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko - javornickiego"..., zobacz wiecej>

 

Wyjazd dzieci z rodzin repatriantów z Kazachstanu na obóz w Pieninach

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla dwójki dzieci z rodzin repatriantów przebywających na terenie Powiatu Ząbkowickiego poprzez sfinansowanie wyjazdu na obóz w Pieninach ..., zobacz więcej>

 

Wsparcie finansowe reintrodukcji zwierzyny drobnej

Koło Łowieckie "Bażant" zwróciło się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o wsparcie programu reintrodukcji zwierzyny drobnej na obszarze podległym Kołu Łowieckiemu "Bażant", który znajduje się na terenie Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie organizacji Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w związku z prośbą Dziekana Dekanatu Ząbkowickiego "Północ" o pomoc materialną na rzecz Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górą..., zobacz wiecej>

 

Wyjazd studyjny organizowany przez Powiatowy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Zepsół Doradców w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z prośbą o dofinansowanie wyjazdu studyjnego ..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie organziacji festynu dobroczynnego w Zwróconej

Zarzad Powiatu Ząbkowickiego w związku z prośbą Proboszcza Św. Ap. Piotra i Pawła w Zwróconej o partycypację w organziacji festynu dobroczynnego ..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie organizacji wystawy poświęconej 15-tej rocznicy tragicznej powodzi w 1997 roku

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamienieckiej zwrócił się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z prośbą o pomoc finansową w celu zorganziowania wystawy poświęconej powodzi..., zobacz więcej>

 

65 - lecie Klubu Sportowego Unia Bardo

Zarząd Klubu Sportowego Unia Bardo zwrócił się do Zarządu Powiatu Ząbkowickeigo z prośbą o dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego z okazji 65 - lecia Klubu Sportowego Unia Bardo ..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie programu reintrodukcji zwierzyny drobnej

Koło Łowieckie "Jeleń" zwróciło się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z prośbą o dofinansowanie zakupu bażantów przeznaczonych na zasiedlenie w dzierżawionym przez Koło obwodzie łowieckim..., zobacz więcej>

 

Organizacja wycieczki krajoznawczej dla mieszkańców DPS w Ziębicach

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy - Życzliwa Dłoń zwróciło się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z prośbą o pomoc finansową w organizacji wycieczki krajoznawczej ..., zobacz więcej>

 

Porozumienie w celu skoordynowania działań realziowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd:"

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Porozumienie w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"..., zobacz więcej>

 

80 Rajd Wiosenny Ziemi Ząbkowickiej

Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci zorganizowało w dniu 24 marca 2012 r. 80 Wiosenny Rajd Ziemi Ząbkowickiej - XVIII Integracyjny Rajd Dla Osób Niepełnosprawnych - "TOPIENIE MARZANNY". Uczestniczyło w nim 312 osób, w tym 49 to osoby niepełnosprawne. Rewelacyjna frekwencja..., zobacz wiecej>

 

 

 

Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3161D przy potoku Trzemeszna w miejscowości Zwrócona

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w dniu 16 marca 2012 r. podpisał Porozumienie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy w sprawie..., zobacz wiecej>

 

Czwarty Potworny Zlot Motocyklowy Im. Frankensteina

Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "MOTOFRANKENSTEIN" z Ząbkowic Śląskich zwrócił się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z propzycją udziału w projekcie nt..., zobacz więcej>

 

Stroje sportowe dla OSP Ciepłowody

Komendant Powiatowy Państwowej Staraży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich zwrócił się z wnioskiem o sfinansowanie zakupu strojów dla dużyny z OSP Ciepłowody, która będzie reprezentowała Powiat..., zobacz więcej>

 

Oferta kształcenia szkół ponadgimnazjalnych na lata 2012/2013

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty dyrektorzy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody..., zobacz więcej>

 

Realizacja projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpeiczeństwo - Dostępność - Rozowój"

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w dniu 16 marca 2012 roku podpisał z Wojewodą Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w 2012 r. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą..., zobacz więcej>

 

Dofinansowanie działalności Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI w 2012 roku

Prezes Ząbkowickiego Klubu Karate "KYOKUSHINKAI" zwrócił się do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o uruchomienie zaplanowanego w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2012 wsparcia finansowego..., zobacz więcej>

 

Program Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w związku z wpisaniem do budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2012 rok zadania pod nazwą "Promocja Powiatu Ząbkowickiego, promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia..., zobacz więcej>

 

Wymiana młodzieży pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a partnerskim Powiatem Main-Tauber (Niemcy)

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zatwierdził kwoty ujęte w budżecie na rok 2012 zaplanowane na wsparcie działań związanych z wymianą młodzieży w ramach partnerstwa szkół dot. wyjazdu uczniów szkół ponadgimnazjalnych..., zobacz więcej>

 

Przekazanie łóżek rehabilitacyjnych dla Domów Pomocy Społęcznej Powiatu Ząbkowickiego

Kierownik Domu Sióstr Diakonis "Frankenstein" oraz dyrektor DPS w mieście Wertheim w Powiecie Partnerskim Main-Tauber zwrócili się z propzycją dotycząca przekazania inwalidzkiego pojazdu elektrycznego..., zobacz więcej>

 

Powiatowy Zespół Koordynujący Realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochorny Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-1015

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego powołał w dniu 16 marca 2012 r. Powiatowy Zespół Koordynujący Realziację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochorny Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 w składzie..., zobacz więcej>

 


Oświata ponadgimnazjalna w obliczu zmian

Bieżący rok szkolny to bardo dynamiczny czas przygotowywania sie szkół ponadgimnazjalnych do zmian zarówno programowych, jak i strukturalnych.
Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku ozmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały ziany dotyczace ustroju szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku wdrożenia nowych przepisów struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmować będzie..
., zobacz więcej>

 


 

Rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach w ZSP w Ziębicach

Dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Ziębicach zwrócił sie do Zarzadu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpcozecie kształcenia w nowych zawodach, w których będzie prowadozne kształcenie..., zobacz więcej>

 


 

Jarmark Wielkanocny w Bardzie

W Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2012 roku odbędzie sie już szósty Jarmark Wielkanocny w Bardzie. Jak co roku fgłówną atrakcją Jarmoarku będa barwne prezentacje stołów wielkanocnych, konkurs palm, kiermasz rękodzielników i artystów ludowych. dotychczasowe edycje Jarmarku sprawiły, że impreza odbiła sie szerokim echem poza granice Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 


 Dofinansowanie organizacji V Gali Sportów Walki

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich zwrócił sie do Zarządu Powiatu z prośbą o dofinansowanie V Gali Sportów Walki, która odbędzie się 3 marca 2012 roku w Hali "Słoneczna" w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 


Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2012

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Walbrzychu zwwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla rolników biorących udział w olejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gosdpaorstwo Rolne 2012"..., zobacz więcej>


 

Przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego na rzecz Gminy Ziębice

Burmistrz Ziębic zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania Gminie Ziębice obiektów po Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach, w tym m. in. sali gimnastycznej, które Gmina Ziębice zamierza wyremontować, zmodernizować i przeznaczyć wyłącznie na cele edukacyjne..., zobacz więcej>


 

 

Autor edycji: Andrzej Kuźlak
Data edycji: 31-07-2017 13:18:05