Sprostowania

 

Sprostowanie do artykułu „Bez różnicy ...” ( Wiadomości Powiatowe Nr 43 z dnia 23 października 2007 roku ).

 

Zgodnie z art. 31 i 32 ustawy o prawie prasowym proszę o opublikowanie sprostowania do informacji zawartej w artykule „Bez różnicy ...” ( Wiadomości Powiatowe Nr 43 z dnia 23 października 2007 roku ): „Starosta R. Nowak zapytany przez radnych o koszt tego przedsięwzięcia odpowiedział lakonicznie, że montaż systemu kosztował kilkanaście tysięcy, zaś miesięczna ochrona kosztuje kilka tys. zł.”

Ryszard Nowak Starosta Ząbkowicki podczas XI sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego w dniu 18 października 2007 roku informował Radnych Rady Powiatu w sprawozdaniu
o pracy Zarządu w czasie od ostatniej sesji, o zatrudnieniu firmy ochroniarskiej do ochrony obiektów po III LO w Ząbkowicach Śl.

Na pytania Radnych Rady Powiatu w tej sprawie Starosta Ząbkowicki odpowiedział,  cytat z protokołu sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 18.10.2007 r.  „W obiektach po III LO w Ząbkowicach Śl. został zainstalowany system na zasadzie monitoringu elektronicznego, będzie tam przyjeżdżała ochrona w razie włączenia się alarmu. Nie pamiętam dokładnie kosztów zamontowania systemu, ale kształtuje się to w granicach kilku tysięcy złotych, a opłaty miesięczne kształtują się w granicach kilkuset złotych miesięcznie.”

W związku z powyższym informacje podane w artykule „Bez różnicy ...” ( Wiadomości Powiatowe Nr 43 z dnia 23 października 2007 roku ), są nieprawdziwe.

Jednocześnie informuję, że Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę miejscowej Firmy Ochroniarskiej, która od 31.08.2007/01.09.2007 r. od godz. 2400 przejęła ochronę nieruchomości po III LO przy ul. Bohaterów Getta 37 w Ząbkowicach Śl. instalując system elektronicznego monitoringu za kwotę 5766,94 zł. brutto oraz całodobowy dozór
za kwotę 200 zł. netto + VAT miesięcznie.

 

 

Sprostowanie do artykułu Z ostatniej chwili – wiadomości nieoficjalne Informatora samorządowego nr 216/ 2005 z dnia 17.06.2005r.

 

Starosta Ząbkowicki Zygmunt Kazimierczak w związku z informacją która ukazała się w Informatorze samorządowym nr 216 / 2005 z dnia 17.06.2005r. w artykule „Z ostatniej chwili – wiadomości nieoficjalne” w sprawie działań Radnych Powiatu dotyczących restrukturyzacji oświaty na terenie Powiatu Ząbkowickiego i „utworzeniu z dniem 1 września 2006 r. jednego Zespołu Szkół w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 3” i likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach, uznał że wymaga sprostowania i wyjaśnienia.

Obecnie nadal trwają prace Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu nad modelem oświaty w Powiecie Ząbkowickim i jak dotąd nie ma jeszcze wypracowanego ostatecznego modelu oświaty. Na sesji Rady Powiatu w dniu 30.06.2005r. przedstawiona będzie propozycja modelu funkcjonowania oświaty w przyszłości.  Dlatego już teraz przekazywanie informacji o rzekomej likwidacji placówek oświatowych jest przedwczesne, ponadto kierunki działań Komisji nie zmierzają do likwidacji placówek oświatowych.

Zamieszczanie niesprawdzonych informacji powoduje powstanie niepotrzebnych napięć pomiędzy Zarządem Powiatu a gminą Ziębice. Stwierdzenia „będzie to kolejna likwidacja placówki oświatowej w Ziębicach” podsyca niepotrzebne nikomu wrogie nastroje.

Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 14:02:10