Sygnały alarmowe OC

Istotnym elementem Systemu Wykrywania i Alarmowania – ostrzegania ludności o zagrożeniach czasu pokoju
i wojny jest ustalony, powszechnie obowiązujący system sygnałów alarmowych.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.

w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 96.) pobierz>>

 

Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 12:57:25