Statut Powiatu

Uchwała Nr XXXII/181/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24 czerwca 2009 r. - Statut Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej»

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Nr XXXIII/190/2009 Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 17.09.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Ząbkowickiego - zobacz więcej

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 lutego 2012 r. zmianiająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej>

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N1.4131.218.2012 Wicewojewody Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2012 r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 4 lit. "e" uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XIX/95/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Ząbkowickiego.

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 września 2015 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Ząbkowickiego, zobacz więcej

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 11-04-2017 9:40:38