Skład Rady

Radni Powiatu Ząbkowickiego V kadencji:

1. Jerzy Organiściak - Przewodniczący Rady;
2. Marian Kozyra - Wiceprzewodniczący Rady;
3. Dariusz Marcinków - Wiceprzewodniczący Rady;
4. Marek Ciapka - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
5. Roman Fester - Radny Powiatu Ząbkowickiego;

6. Zdzisław Fleszar - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
7. Krystyna Grzech - Radna Powiatu Ząbkowickiego;
8. Marcin Gwóźdź - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
9. Wiesław Jabłoński - Radny Powiatu Ząbkowickiego;

10. Stanisław Kurzyp - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
11. Teresa Markowska - Radna Powiatu Ząbkowickiego;
12. Zbigniew Nieć - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
13. Ryszard Nowak - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
14. Kazimierz Piątkowski - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
15. Mariusz Szpilarewicz - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
16. Henryk Szymański - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
17. Agnieszka Tandereszczak - Radna Powiatu Ząbkowickiego;
18. Andrzej Witek - Radny Powiatu Ząbkowickiego;
19. Czesław Wolak - Radny Powiatu Ząbkowickiego;

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 09-12-2014 12:54:06