Skład i zadania Zarządu

Skład Zarządu Powiatu Ząbkowickiego:

Roman Fester Starosta Ząbkowicki

Mariusz Szpilarewicz Wicestarosta Ząbkowicki

Andrzej Witek Członek Zarządu

Stanisław Kurzyp Członek Zarządu

Zbigniew Nieć Członek Zarządu

 

 

 

W pracach Zarządu Powiatu uczestniczą także z głosem doradczym Skarbnik Powiatu – Bogumiła Mazur i Sekretarz Powiatu – Agnieszka Gnach.

 

 

 

 

 

Autor edycji: Andrzej Kuźlak
Data edycji: 28-06-2017 13:49:29