Informacje z posiedzeń

V KADENCJA

Informacje Starosty Ząbkowickiego o pracy Zarządu Powiatu Ząbkowickiego V kadencji:

 1. 22.12.2014 r. (na III sesję Rady Powiatu V kadencji) - zobacz więcej>
 2. od 31.12.2014 r. do 22.01.2015 r. (od III sesji Rady Powiatu do IV sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego V kadencji) - zobacz więcej>
 3. od 12.02.2015 r. do 17.02.2015 r. (od IV sesji Rady Powiatu do V sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego V kadencji) - zobacz więcej>
 4. od 26.02.2015 r. do 18.03.2015 r. (od V sesji Rady Powiatu do VI sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego V kadencji) - zobacz więcej>
 5. od 25.03.2015 r. do 16.04.2015 r. (od VI sesji Rady Powiatu do VII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego V kadencji) - zobacz wiecej>
 6. od 07.05.2015 r. do 12.05.2015 r. (od VII sesji Rady Powiatu do VIII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego V kadencji) - zobacz więcej>
 7. od 29.05.2015 r. do 08.06.2015 r. (od VIII sesji Rady Powiatu do IX sesji Rady Powiatu Ząbkowickieg V kadencji)- zobacz więcej
 8. od 30.06.2015 r. do 10.09.2015 r. (od IX sesji Rady Powiatu do X sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego V kadencji) - zobacz wiecej
 9. od 30.09.2015 r. do 21.10.2015 r. (od X sesji Rady Powiatu do XI sesji RadyPowiatu Ząbkowickiego V kadencji) - zobacz więcej
 10. od 30.10.2015 r. do 20.11.2015 r. (od XI sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego do XII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego) - zobacz więcej
 11. od 26.11.2015 r. 09.12.2015 r. (od XII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego do XIII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego) - zobacz więcej
 12. od 30.12.2015 r. do 21.01.2016 r. (od XIII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego do XIV sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego) - zobacz więcej
 13. od 28.01.2016 r. do 17.02.2016 r. (od XIV sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego do XV sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego) - zobacz więcej
 14. od 29.02.2016 r. do 30.03.2016 r. (od XV sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego do XVI sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego) - zobacz więcej
 15. od 07.04.2016 r. do 20.04.2016 r. (od XVI sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego do XVII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego) - zobacz wiecej
 16. od 28.04.2016 r. do 18.05.2016 r. (od XVII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego do XVIII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego) - zobacz więcej
 17. od 31.05.2016 r. do 16.06.2016 r. (od XVIII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego do XIX sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego) - zobacz wiecej
 18. od 30.06.2016 r. do 29.08.2016 r. (od XIX sesji Rady Powiatu do XX sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 19. od 08.09.2016 r. do 25.10.2016 r. (od XX sesji Rady Powiatu do XXI sesji Rady Powiatu) - zobacz wiecej
 20. od 31.10.2016 r. do 21.11.2016 r. (od XXI sesji Rady Powiatu do XXII sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 21. od 30.11.2016 r. do 15.12.2016 r. (od XXII sesji Rady Powiatu do XXIV sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 22. od 21.12.2016 r. do 24.01.2017 r. (od XXIV sesji Rady Powiatu do XXV sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 23. od 26.01.2017 r. do 08.02.2017 r. (od XXV sesji Rady Powiatu do XXVI sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 24. od 16.02.2017 r. do 21.03.2017 r. (od XXVI sesji Rady Powiatu do XXVII sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 25. od 30.03.2017 r. do 19.04.2017 r. (od XXVII sesji Rady Powiatu do XXVIII sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 26. od 27.04.2017 r. do 25.05.2017 r. (od XXVIII sesji Rady Powiatu do XXIX sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 27. od 31.05.2017 r. do 22.06.2017 r. (od XXIX sesji Rady Powiatu do XXX sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 28. od 28.06.2017 r. do 12.09.2017 r. (od XXX sesji Rady Powiatu do XXXI sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 29. od 19.09.2017 r. do 24.10.2017 r. (od XXXI sesji Rady Powiatu do XXXII sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 30. od 24.10.2017 r. do 21.11.2017 r. (od XXXII sesji Rady Powiatu do XXXIII sesji Rady Powiatu)- zobacz więcej
 31. od 30.11.2017 r. do 21.12.2017 r. (od XXXIII sesji Rady Powiatu do XXXIV sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 32. od 28.12.2017 r. do 16.01.2018 r. (od XXXIV sesji Rady Powiatu do XXXV sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej
 33. od 23.01.2018 r. do 14.02.2018 r. (od XXXV sesji Rady Powiatu do XXXVI sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej

 

 

IV KADENCJA

Informacje Starosty Ząbkowickiego o pracy Zarządu Powiatu Ząbkowickiego:

 1. od 20.12.2010 r. do 28.12.2010 r. ( na IV sesję Rady Powiatu IV kadencji ) - zobacz więcej>
 2. od 31.12.2010 r. do 24.01.2011  r. ( od IV sesji Rady Powiatu do V sesji Rady Powiatu IV kadencji ) - zobacz więcej>
 3. od 31.01.2011 r. do 16.02.2011 r. ( od V sesji Rady Powiatu do VI sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 4. od 28.02.2011 r. do 23.03.2011 r. ( od VI sesji Rady Powiat do VII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 5. od 06.04.2011 r. do 13.04.2011 r. ( od VII sesji Rady Powiatu do VIII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 6. od 28.04.2011 r. do 19.05.2011 r. ( od VIII sesji Rady Powiatu do IX sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 7. od 31.05.2011 r. do 06.06.2011 r. ( od IX sesji Rady Powiatu do X sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 8. od 22.06.2011 r. do 09.08.2011 r. ( od X sesji Rady Powiatu do XI sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 9. od 18.08.2011 r. do 30.08.2011 r. (od XI sesji Rady Powiatu do XII sesji Rady Powiatu IV kadencji) zobacz więcej> 
 10. od 13.09.2011 r. do 19.09.2011 r. (od XII sesji Rady Powiatu do XIII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 11. od 30.09.2011 r. do 20.10.2011 r. (od XIII sesji Rady Powiatu do XIV sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 12. od 31.10.2011 r. do 21.11.2011 r. (od XIV sesji Rady Powiatu do XV sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 13. od 01.12.2011 r. do 27.12.2011 r. (od XV sesji Rady Powiatu do XVII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 14. od 30.12.2011 r. do 24.01.2012 r. (od XVII sesji Rady Powiatu do XVIII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 15. od 31.01.2012 r. do 20.02.2012 r. (od XVIII sesji Rady Powiatu do XIX sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 16. od 27.02.2012 r. do 28.03.2012 r. (od XIX sesji Rady Powiatu do XX sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 17. od 05.04.2012 r. do 17.04.2012 r. (od XX sesji Rady Powiatu do XXI sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz wiecej>
 18. od 30.04.2012 r. do 21.05.2012 r. (do XXI sesji Rady Powiatu do XXII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 19. od 11.06.2012 r. do 20.06.2012 r. (od XXII sesji Rady Powiatu do XXIII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 20. od 29.06.2012 r do 31.08.2012 r. (od XXIII sesji Rady Powiatu do XXIV sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 21. od 17.09.2012 r. do 18.10.2012 r. ( od XXIV sesji Rady Powiatu do XXV sesji Rady Powiatu IV kadencji) -zobacz więcej
 22. od 31.10.2012  r. do 14.11.2012 r. (od XXV sesji Rady Powiatu do XXVI sesji Rady Powiatu IV kadencji)- zobacz więcej>
 23. od 30.11.2012 r. do  07.12.2012 r. (od XXVI sesji Rady Powiatu do XXVII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz wiecej>
 24. od 31.12.2012 r. do 18.01.2013 r. (od XXVII sesji Rady Powiatu do XXVIII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 25. od 05.02.2013 r. do 26.02.2013 r. (od XXVIII sesji Rady Powiatu do XXIX sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz wiecej>
 26. od 19.03.2013 r. do 19.03.2013 r. (od XXIX sesji Rady Powiatu do XXX sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 27. od 27.03.2013 r. do 17.04.2013 r. (od XXX sesji Rady Powiatu do XXXI sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 28. od 30.04.2013 r. do 08.05.2013 r. (od XXXI sesji Rady Powiatu do XXXII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 29. od 29.05.2013 r. do 17.06.2013 r. (od XXXII sesji Rady Powiatu do XXXIII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 30. od 28.06.2013 r. do 30.08.2013 r. (od XXXIII sesji Rady Powiatu do XXXIV sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 31. od 13.09.2013 r. do 17.10.2013 r. (od XXXIV sesji Rady Powiatu do XXXV sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 32. od 31.10.2013 r. do 25.11.2013 r. (od XXXV sesji Rady Powiatu do XXXVI sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 33. od 29.11.2013 r. do 11.12.2013 r. (od XXXVI sesji Rady Powiatu do XXXVII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 34. od 20.12.2013 r. do 21.01.2014 r. (od XXXVII sesji Rady Powiatu do XXXVIII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 35. od 06.02.2014 r. do 12.02.2014 r. (od XXXVIII sesji Rady Powiatu do XXXIX sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 36. od 28.02.2014 r. do 25.03.2014 r. (od XXXIX sesji Rady Powiatu do XL sesji Rady Powiatu IV kadnecji) - zobacz więcej>
 37. od 31.03.2014 r. do 22.04.2014 r. (od XL sesji Rady Powiatu do XLI sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 38. od 12.05.2014 r. do 20.05.2014 r. (od XLI sesji Rady Powiatu do XLII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 39. od 04.06.2014 r. do 25.06.2014 r. (od XLII sesji Rady Powiatu do XLIII sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej>
 40. od 30.06.2014 r. do 09.09.2014 r. (od XLIII sesji Rady Powiatu do XLIV sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz więcej> 
 41. od 30.09.2014 r. do 21.10.2014 r. (od XLIV sesji Rady Powiatu do XLV sesji Rady Powiatu IV kadencji) - zobacz wiecej>

  

III KADENCJA

Informacje Starsoty Ząbkowickiego o pracy Zarządu Powiatu Ząbkowickiego za okres od:

 1. od 06.12.2006 r. do 21.12.2006 r. ( od XXXVII sesji Rady Powiatu II kadencji do III sesji Rady Powiatu III kadnecji ) - zob. więcej» 
 2. od 29.12.2006 r. do 25.01.2007 r. ( od III sesji Rady Powiatu do IV sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej» 
 3. od 01.02.2007 r. do 19.02.2007 r. ( od IV sesji do V sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 4. od 01.03.2007 r. do 29.03.2007 r. ( od V sesji Rady Powiatu do VI sesji Rady Powiatu )zob.więcej»
 5. od 16.04.2007 r. do 26.04.2007 r. ( od VI sesji Rady Powiatu do VII sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej» 
 6. od 07.05.2007 r. do 28.05.2007 r. ( od VII sesji Rady Powiatu do VIII sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 7. od 11.06.2007 r. do 21.06.2007 r. ( od VIII sesji Rady Powiatu do IX sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej» 
 8. od 05.07.2007 r. do 22.08.2007 r. ( od IX sesji Rady Powiatu do X sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 9. od 29.08.2007 r. do 11.10.2007 r. ( od X sesji Rady Powiatu do XI sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej»
 10. od 18.10.2007 r. do 13.11.2007 r. ( od XI sesji Rady Powiatu do XII sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej» 
 11. od 29.11.2007 r. do 18.12.2007 r. ( od XII sesji Rady Powiatu do XIII - XIV sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 12. od 31.12.2007 r. do 29.01.2008 r. ( od XIV sesji Rady Powiatu do XV sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej» 
 13. od 14.02.2008 r. do 03.03.2008 r. ( od XV sesji Rady Powiatu do XVI sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej» 
 14. od 13.03.2008 r. do 22.04.2008 r. ( od XVI sesji Rady Powiatu do XVII sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 15. od 29.04.2008 r. do 28.05.2008 r. ( od XVII sesji Rady Powiatu do XVIII sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 16. od 12.06.2008 r. do 24.06.2008 r. ( od XVIII sesji Rady Powiatu do XIX sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 17. od 30.06.2008 r. do 18.09.2008 r. ( od XIX sesji Rady Powiatu do XX sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej» 
 18. od 30.09.2008 r. do 24.10.2008 r. ( od XX sesji Rady Powiatu do XXI sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 19. od 30.10.2008 r. do 19.11.2008 r. ( od XXI sesji Rady Powiatu do XXIII sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej» 
 20. od 03.12.2008 r. do 17.12.2008 r. ( od XXIII sesji Rady Powiatu do XXIV sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej» 
 21. od 07.01.2009 r. do 23.01.2009 r. ( od XXV sesji Rady Powiatu do XXVI sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej» 
 22. od 29.01.2009 r. do 19.02.2009 r. ( od XXVII sesji Rady Powiatu do XXVIII sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej»
 23. od 26.02.2009 r. do 24.03.2009 r. ( od XXVIII sesji Rady Powiatu do XXIX sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej»
 24. od 27.03.2009 r. do 16.04.2009 r. ( od XXIX sesji Rady Powiatu do XXX sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej»
 25. od 30.04.2009 r. do 20.05.2009 r. ( od XXX sesji Rady Powiatu do XXXI sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej»
 26. od 28.05.2009 r. do 12.06.2009 r. ( od XXXI sesji Rady Powiatu do XXXII sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej»
 27. od 24.06.2009 r. do 08.09.2009 r. ( od XXXII sesji Rady Powiatu do XXXIII sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 28. od 24.09.2009 r. do 21.10.2009 r. ( od XXXIII sesji Rady Powiatu do XXXIV sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej»
 29. od 30.10.2009 r. do 13.11.2009 r. ( od XXXIV sesji Rady Powiatu do XXXV sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej»
 30. 31.11.2009 r. do 15.12.2009 r. ( od XXXV sesji Rady Powiatu do XXXVI sesji Rady Powiatu ) - zob. więcej»
 31. 18.12.2009 r. do 29.12.2009 r. ( od XXXVI sesji Rady Powiatu do XXXVII sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 32. 31.12.2009 r. do 15.01.2010 r. ( od XXXVII do XXXVIII sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 33. 27.01.2010 r. do 11.03.2010 r. ( od XXXVIII do XXXIX sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 34. 23.03.2010 r. do 13.04.2010 r. ( od XXXIX do XXXX sesji Rady Powiatu ) - zob.więcej»
 35. 22.04.2010 r. do 02.06.2010 r. ( od XXXX do XLII sesji Rady Powiatu ) - zobacz więcej»
 36. 16.06.2010 r. do 17.09.2010 r. ( od XLII do XLIII sesji Rady Powiatu ) - zobacz więcej»
 37. od 23.09.2010 r. do  12.10.2010 r. ( od XLIII do XLIV sesji Rady Powiatu) - zobacz więcej»


                                         II KADNECJA

Informacje Starosty Ząbkowickiego o pracy Zarządu Powiatu Ząbkowickiego za okres od:

 1. od 25.11.2002 r. do 06.12.2002 r. (od I do II sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 2. od 10.12.2002 r. do 27.12.2002 r. (od II do III sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 3. od 02.01.2003 r. do 20.02.2003 r. (od III do IV sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 4. od 24.02.2003 r. do 25.03.2003 r. (od IV do V sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 5. od 04.04.2003 r. do 20.05.2003 r. (od V do VI sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 6. od 27.05.2003 r. do 25.06.2003 r. (od (od VI do VII sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 7. od 27.06.2003 r. do 10.09.2003 r. (od VII do VIII sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 8. od 11.09.2003 r. do 19.11.2003 r. (od VIII do IX sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 9. od 27.11.2003 r. do 15.12.2003 r. (od IX do X sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 10. od 06.01.2004 r. do 27.01.2004 r. (od X do XI sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 11. od 05.02.2004 r. do 24.02.2004 r. (od XI do XII sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 12. od 01.03.2004 r. do 24.03.2004 r. (od XII do XIV sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 13. od 05.04.2004 r. do 28.04.2004 r. (od XIV do XV sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 14. od 06.05.2004 r. do 25.05.2004 r. (od XV do XVI sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 15. od 02.06.2004 r. do 07.06.2004 r. (od XVI do XVII sesji Rady Powiatu) - zob. więcej »
 16. od 09.06.2004 r. do 21.09.2004 r. (od XVII do XIX sesji Rady Powiatu) - zob. więcej»
 17. od 05.10.2004 r. do 08.11.2004 r. (od XIX do XX sesji Rady Powiatu) - zob. więcej»
 18. od 22.11.2004 r. do 23.12.2004 r. ( od XX do XXI sesji Rady Powaitu) - zob. więcej»
 19. od 06.01.2005 r. do 26.01.2005 r. (od XXI do XXII sesji Rady Powiatu) - zob. więcej»
 20. od 03.02.2005 r. do 24.02.2005 r. (od XXII do XXIII sesji Rady Powiatu) - zob. więcej»
 21. od 17.03.2005 r. do 27.04.2005r. ( od XXIII do XIV sesji Rady Powaitu) - zob.więcej»
 22. od 29.04.2005 r. do 24.05.2005r. (od XXIV do  XXV sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 23. od 31.05.2005 r. do 30.06.2005 r. (od XXV do XXVI sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 24. od 05.07.2005 r. do 07.09.2005r. (od XXVI do XXVII sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 25. od 14.09.2005 r. do 26.10.2005r. (od XXVII do XXVIII sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 26. od 31.10.2005r. do 23.11.2005r. (od XXVIII do XXIX sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 27. od 30.11.2005r. do 28.12.2005r. (od XXIX do XXX sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 28. od 06.01.2006 r. do 08.02.2006 r. (od XXX do XXXI sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 29. od 16.02.2006 r. do 09.03.2006 r. (od XXXI do XXXII sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 30. od 23.03.2006 r. do 26.04.2006 r. (od XXXII do XXXIII sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 31. od 28.04.2006 r. do 24.05.2006 r. ( od XXXIII do XXXIV sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
 32. od 31.05.2006 r. do 13.06.2006 r. (od XXXIV do XXXV sesji Rady Powiatu)-zob.więcej»
 33. od 22.06.2006 r. do 05.09.2006 r. ( od XXXV do XXXVI sesji Rady Powiatu)- zob.więcej»
 34. od 19.09.2006 r. do 20.10.2006 r. (od XXXVI do XXXVII sesji Rady Powiatu) - zob.więcej»
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 16-03-2018 10:15:36