Stan na dzień 31.12.2009 r.

Majątek Powiatu Ząbkowickiego
według stanu na dzień 31.12.2009 r.

  1. Jednostki budżetowe Powiatu, zobacz więcej»
  2. Gospodarstwa pomocniecze, zobacz więcej»
  3. Straże, służby, inspekcje, skarb państwa, zobacz więcej»
  4. SP ZOZ Pomoc Doraźna, PSP ZOZ, zobacz więcej»
Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 12:57:29