Informacje ogólne

STAROSTWO POWIATOWE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie
(poniżej znajdą Państwo informacje związane z rozmieszczeniem poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w dwóch budynkach)

 • tel. 74 816 28 00 (centrala) (informacja dotyczacą numerów telefonów do poszczególnych Wydziałów oraz pracowników Starostwa znajduje się w menu głównym Starostwo Powiatowe - Wykaz telefonów Starostwa)
 • Adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich: /zabkowice/SkrytkaESP
 • Adres e-mail: starostwo@zabkowice-powiat.pl

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich:

 • Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530.
 • Wydział Komunikacji tut. Starostwa przyjmuje interesantów w godzinach od 800 do 1500.

Skargi i wnioski:

 • Starosta przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek, w godz. od 1330 do 1600.
 • Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach od 12.30 do 14.30, w pokoju 206 budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śląskich. W innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - telefon komórkowy 601791500.

 

Poszczególne Wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. usytuowane są w dwóch budynkach – w budynku  przy ul. Sienkiewicza 11 i w budynku przy ul. Prusa 5.

 

W budynku przy ul. Sienkiewicza 11 urzędują:

 1. Roman Fester - Starosta Ząbkowicki – pok. 201
 2. Mariusz Szpilarewicz– Wicestarosta Ząbkowicki – pok. 203
 3. Bogumiła Mazur – Skarbnik Powiatu – pok. 309
 4. Agnieszka Gnach – Sekretarz Powiatu. – pok. 205

 

Ponadto w budynku tym znajdują się:

 1. Sekretariat Starosty – I piętro, 
 2. Biuro Rady – I piętro, 
 3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów - parter,
 4. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – parter, 
 5. Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju - parter, II piętro
 6. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Teleinformatycznej – parter, 
 7. Wydział Finansowy – I i II piętro, 
 8. Wydział Środowiska i Rolnictwa – II piętro
 9. Zespół Radców Prawnych – I piętro
 10. Zespół ds. inwestycji i zamówień publicznych - II piętro

 

W budynku przy ul. Prusa 5 znajdują się:

 1. Wydział Komunikacji – parter, II piętro
 2. Wydział Budownictwa – I piętro,
 3. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości – I i II piętro,
 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – II 
 5. Kasa Banku Spółdzielczego – parter, 
 6. Sala konferencyjna – I piętro, 
 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – parter,

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 26-01-2017 13:24:01