Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich (zobacz więcej »)

Uchwała Nr 291/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.02.2018 r. w sprawie zm,iany Załącznika Nr 1 do Uchwały Zarzadu Powiatu Nr 244/2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie Regulaminu Organzacyjnego Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz wiecej

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 12-04-2018 11:31:09