Formularze, druki

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, (druk do pobrania)
 2. wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, (druk do pobrania)
 3. wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków, wynikającej z zawarcia/rozwiązania umowy dzierżawy (druk do pobrania)
 4. wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, zgodny z zaleceniem pokontrolnym Wojewody Dolnośląskiego (pismo NiR-R.431.14.2012/2013 z dnia 28.01.2013 r.), (druk do pobrania)
 5. wniosek o dofinansowanie zadania rekultywacyjnego. (druk do pobrania)
 6. wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wiczystego w prawo własności nieruchomości (druk do pobrania)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

 1. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (druk do pobrania)
 2. Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, (druk do pobrania)
 3. Zgłoszenie prac geodezyjnych, (druk do pobrania)
 4. Wniosek na naradę koordynacją, (druk do pobrania)

 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Zmiany w prawie budowlanym

Informacja o planowanej zmianie wzorów wniosków w sprawach budowlanych w dniu 17.12.2016 r.

 1. Wniosek o pozowlenie na budowę lub rozbiórkę, (druk do pobrania)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane, (druk do pobrania)
 3. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, (druk do pobrania)
 4. Wniosek o zarejstrowanie dziennika budowy, (druk do pobrania)
 5. Zgłoszenie na wykonanie obiektów robót określonych w art. 29 i 30 Prawa Budowlanego, (druk do pobrania)
 6. Zgłoszenie rozbiórki, (druk do pobrania)
 7. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, (druk do pobrania)
 8. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, (druk do pobrania)
 9. Zgłoszenie budowy/przebudowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatowych, sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, (druk do pobrania)
 10. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę. Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, (druk do pobrania)
 11. Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwołania, (druk do pobrania)

WYDZIAŁ Promocji, Oświaty i Rozwoju

 1. Procedura kierowania do szkół specjalnych. Wniosek do pobrania.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 1. wniosek o wpis do ewidencji Starosty Ząbkowickiego Klubu Sportowego, zobacz więcej»
 2. lista założycieli Klubu Sportowego, zobacz więcej»
 3. wniosek o wpis do ewidencji Starosty Ząbkowickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego, zobacz więcej»
 4. lista założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego, zobacz więcej»
 5. wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa, zobacz więcej»
 6. oświadczenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków, zobacz więcej»

  WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 1. Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu (druk do pobrania)
 2. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, (druk do pobrania)
 3. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej pojazdu, (druk do pobrania)
 4. Wniosek o wydanie skierowania na dodatkowe badania techniczne,(druk do pobrania)
 5. Wniosek o dokonanie wymiany tablic rejestracyjnych pojazdu,(druk do pobrania)
 6. Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu, (druk do pobrania)
 7. Wniosek o dokonanie zmiany zapisu w dowodzie rejestracyjnym, (druk do pobrania)
 8. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu, (druk do pobrania)
 9. Wniosek o wydanie skierowania na nadanie i nabicie numeru nadwozia/podwozia/silnika i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe, (druk do pobrania)
 10. Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, (druk do pobrania)
 11. Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu, (druk do pobrania)
 12. Wniosek o przesłanie dokumentów na prawo jazdy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, (druk do pobrania)
 13. Wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania cz I), (druk do pobrania cz. II)
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej, (druk do pobrania)
 15. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, (druk do pobrania)
 16. Wniosek o udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, (druk do pobrania)
 17. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, (druk do pobrania)
 18. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, (druk do pobrania)
 19. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy, (druk do pobrania)
 20. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III/IV/V/VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca /6miesiecy/12 miesięcy/24 miesięcy, (druk do pobrania)
 21. Oświadczenie o posiadaniu dobrej reputacji, (druk do pobrania)
 22. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, (druk do pobrania)
 23. Oświadczenie o posiadaniu siedziby i bazy eksploatacyjnej, (druk do pobrania)
 24. Oświadczenie dotyczące kierowców, (druk do pobrania)
 25. Oświadczenie dotyczące kierowców, (druk do pobrania)
 26. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym, (druk do pobrania)
 27. Wykaz pojazdów, (druk do pobrania)

 

Autor edycji: Joanna Pyć
Data edycji: 14-02-2018 10:22:21