Rejestry, ewidencje i archiwa

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

 1. rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,
 3. wykaz publicznie dostępny o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

WYDZIAŁ OŚWIATY

 1. ewidencja szkół i placówek niepublicznych.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 2. archiwum zakładowe,
 3. ewidencja rzeczy znalezionych,
 4. ewidencja stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Ząbkowickiego

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. publicznie dostępny wykaz danych o posiadanych dokumentach i informacjach o środowisku i jego ochronie,
 2. rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
 3. rejestr zwierząt egzotycznych,
 4. rejestr sprzętu pływajacego służącego do połowu ryb
 5. rejestr posiadaczy odpadów i prowadzących działalność w zakresie transporu odpadów 
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 09-09-2016 13:41:08