Sekretariat Starosty

 

SEKRETARIAT STAROSTY  (pokój 202)

 

 

DANE ADRESOWE:

ul. Sienkiewicza 11

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

telefon:  74 816 28 51

            74 816 28 66

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

PRACOWNICY:

Ewa Biernacka - podinspektor 

W zakresie Sekretariatu Starosty:

 1. bieżąca realizacja zadań zleconych przez Starostę, Wicestarostę i Sekretarza,
 2. organizacja pracy w sekretariacie;
 3. ustalanie priorytetów w kontaktach telefonicznych i spotkaniach;
 4. koordynacja spotkań i wymiany informacji pomiędzy Starostą, Wicestarostą a pracownikami Starostwa;
 5. współpraca z  pracownikami Starostwa;
 6. organizacja wydarzeń służbowych Starosty i Wicestarosty;
 7. udzielanie informacji interesantom w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy.
 8. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa
 9. pomoc przy obsłudze Zarządu, Rady Powiatu, delegacji zagranicznych i uroczystości organizowanych przez Powiat.
 10. pełnienie zastępstwa na stanowisku pracy wyznaczonym przez przełożonego.
 11. wykonywanie innych czynności zlecanych  przez Starostę.

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 10:11:11