Inspektor ds. ochrony zdrowia

 

INSPEKTOR ds. OCHRONY ZDROWIA

 

Bartosz Roman - Kierownik Wydziału Bezpeiczeństwa, Zarzązania Kryzysowego i Zamówień Publicznych


DANE ADRESOWE:

ul. H. Sienkiewicza 11

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 74 81 62 836

 

pok. 307

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

 

ZADANIA:

 1. realizacja uchwał Rady  oraz  Zarządu, a także dyspozycji Zarządu i Starosty,
 2. sporządzanie planów finansowych do projektu budżetu Powiatu w części dotyczącej  zadań z zakresu ochrony zdrowia we współpracy  ze Skarbnikiem w tym zakresie,
 3. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu,
 4. współpraca z komisjami w zakresie realizowanych zadań, szczególnie z Komisją Infrastruktury Społecznej,
 5. merytoryczny nadzór nad treścią danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej w swoim zakresie działania,
 6. przygotowywanie z zespołem Radców Prawnych projektów uchwał o tworzeniu Rady Społecznej i SPZOZ Pomoc Doraźna,
 7. prowadzenie Spraw związanych z posiedzeniami i funkcjonowaniem Rady Społecznej przy SPZOZ Pomoc Doraźna,
 8. realizacja zadań związanych z uprawnieniami i obowiązkami organu założycielskiego, właściciela i organizatora w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej,
 9. monitorowanie sytuacji powiatowych jednostek ochrony zdrowia na terenie Powiatu obejmujących kontrolę i ocenę działalności,
 10. określanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu i podejmowanie niezbędnych działań dla poprawy ich stanu zdrowotnego,
 11. opracowywanie i opiniowanie planu zdrowotnego w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia,
 12. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 13. współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 14. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 15. realizacja zadań dotyczących promocji zdrowia, inspirowanie i wspomaganie działań profilaktycznych promujących zdrowie w placówkach podległych Powiatowi,
 16. organizowanie konferencji i szkoleń dla podległych placówek opieki zdrowotnej,
 17. wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.
 18. Umieszczanie w BIP. informacji publicznej z zakresu działań Wydziału.
 19. Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę lub Wicestarostę.

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 12:47:20