Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOLNICY

Dane adresowe:
Dom Pomocy Społecznej Obiekt "Zamek"
Opolnica 58
57-256 Bardo
numery telefonów: tel./fax. 74 817 12 59, 74 817 11 60

Obiekt "Oleńka"
ul. Główna 60
57-256 Bardo

numery telefonów: 74 817 12 59


Adres poczty elektronicznej:
                                 dpsopolnica@op.pl

Strona www:
               www.dpsopolnica.eu     

Godziny pracy:
Dom czynny całodobowo.
Administracja od 7.00 do 15.00


Osoby i pełnione przez nie funkcje:

  • Monika Rak – Dyrektor
  • Jolanta Rutkowska – Główny Księgowy
  •  - Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych
  • Wanda Kąkol – Kierownik Działu Opiekuńczo - erapeutycznego
  • mgr Teresa Jakubik - Kierownik Zespołu Pielęgniarek

Zadania:
Dom realizuje szeroki program kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, z zachowaniem zasad indywidualizacji, narmalizacji i integracji. "Rodzinkowy" system opieki i serdeczna atmosfera zapewnia mieszkańcom poczucie bezpeiczeństwa i przynależności. Wychowankowie realizują prawo do nauki w szkole specjalnej i gimnazjum prowadzonej na terenie domu. Od 1972 roku działa Ośrodek Metodyczny przy DPS w Opolnicy, który odpowiada za szkolenie pracowników DPS - u.
Szeroko realizowana jest integracja ze społeczeństwem poprzez udział wychowanków w życiu kulturalnym i religijnym środowiska ( Teatr Pantomimy działający od 1992 roku ). Od kilku lat organizowane są olimpady sportowe dla mieszkańców domu pomocy społecznej województwa dolnośląskiego. Wychowankowie wyjeżdżają na krajowe wczasy rehabilitacyjne i wycieczki zagraniczne. W "Zamku" i "Oleńce" istnieje centrum rehabilitacyjne. Stosowane są wszystkie zabiegów fizykoterrapeutycznych do maszażu, leczenia prądem wysokich częstotliwości po hydroterapie, leczenia laserem i krioterapii. Wielki nacisk kłdzie się na częściowe i całkowite ( jeśli jest to możliwe ze względów zdrowotnych ) usamodzielnianie wychowanków.


 

 

Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 12:57:31