Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

Dane adresowe:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śl.

 

Numery telefonów:

 

  • 74 64 72 834
  • Telefon alarmowy (w przypadku katastrof budowlanych) -

 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

 

 


 

Adres poczty elektronicznej:
                 zabkowiceslaskie@winb.wroc.pl
                 pinb@zabkowice-powiat.pl

Strona www:
                            www.bip.zabkowiceslaskie.pinb.powiat.pl


 Osoby i pełnione przez nie funkcje:

 • Wiesława Sarkowska - Michalik - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Grażyna Łupkowska - Inspektor ds. orzecznictwa administracyjnego, inspekcji i kontroli
 • Zbigniew Zawada - Inspektor ds. orzecznictwa administracyjnego, inspekcji i kontroli
 • Łukasz Sulima - Młodszy Inspektro ds. orzecznictwa administracyjnego, inspekcji i kontroli
 • Zofia Serżysko - Referent
 • Barbara Szefler - Księgowa

 

Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 1. Rejestracja rozpoczęcia robót budowlanych, przy rozpoczynaniu nowych inwestycji budowlanych i prac remontowych
 2. Prowadzenie postępowań w stosunku do obiektów budowlanych,  które w czasie ich użytkowania powinny być poddawane przez właścicieli lub zarządców kontroli z art. 62 Prawa budowlanego.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i bezpiecznego ich użytkowania
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu katastrof budowlanych
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu samowolnej zmiany sposobu użytkowania i samowolnego przystąpienia do ich użytkowania
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu z zakresu samowolnego wykonania zadania inwestycyjnego
 7. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu samowolnego wykonania robót budowlanych
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 10. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przepisów karnych zawartych w ustawie Prawo budowlane
 11. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu przymuszenia do wykonania nałożonych na właścicieli bądź inwestorów, obowiązków
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu art. 69 Prawa budowlanego w sytuacjach wymagających niezwłocznego podjęcia działań mających  na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia
 13. Pozostałe zadania wymienione w art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku nr 156 poz.118 z późniejszymi zmianami), a nie wymienione wyżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 07-09-2017 7:57:36