Opieka długoterminowa

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

„SALUTARIS” Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 5

57-250 Złoty Stok

tel. 74 817 54 13

 

Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny

ul. Kolejowa 29

57-220 Ziębice

tel. 74 819 14 39

 

 

Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 13:52:27