Stan na dzień 31.12.2010 r.

Majątek Powiatu wg stanu na 31.12.2010 r. - Jednostki budżetowe, zobacz więcej>

Majątek Powiatu wg stanu na 31.12.2010 r. - Straże, służby, inspekcje, skarb państwa, zobacz więcej>

Majątek Powiatu wg stanu na 31.12.2010 r. - Gospodarstwa pomocnicze, zobacz więcej>

Majątek Powiatu wg stanu na 31.12.2010 r. - PSP ZOZ Pomoc Doraźna, PSP ZOZ Ząbkowice, zobacz więcej>

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 28-04-2011 8:49:33