Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

  1. wniosek z dnia 05.02.2018 r. o odpowiedź na pytanie, jaki jest obecny status prawny byłego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ulicy Szpitalnej w Kamieńcu Ząbkowickim odpowiedź na wniosek z dnia 05.02.2018 r. o odpowiedź na pytanie, jaki jest obecny status prawny byłego Zakładu Opiekuńc

  2. wniosek z dnia 30.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dochodów budżetowych i VAT odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dochodów budżetowych i VAT

  3. wniosek z dnia 30.01.2018 o udostępnienie informacji publicznej w zakresie oferty konkursowej podmiotu, któremu na podstawie konkursu zostało powierzone zadanie publiczne prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 o udostępnienie inf

  4. Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 14.02.2018 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad koordyancji na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

  5. Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

  6. Miejsce złożenia dokumentów /załatwienia sprawy: Wydział Komunikacji - parter,  pokój 110 tel. 74 8162-819 tel. 74 8162-818 fax. 74 8162-854   Godziny przyjmowania klientów: Poniedziałek -piątek 8:00-15:00   Kto może załatwić sprawę: Wniosek składa wła

  7. Miejsce złożenia dokumentów /załatwienia sprawy: Wydział Komunikacji - parter,  pokój 110 tel. 74 8162-819 tel. 74 8162-818 fax. 74 8162-854   Godziny przyjmowania klientów: Poniedziałek -piątek 8:00-15:00   Kto może załatwić sprawę: Wniosek składa wła

  8. wniosek z dnia 04.01.2018 r. o udostepnienie informacji publicznej na temat ilości wydanych pozwoleń na budowę stacji paliw w 2017 roku odpowiedź na wniosek z dnia 04.01.2018 r. o udostepnienie informacji publicznej na temat ilości wydanych pozwoleń na budowę stacji paliw w 2017 roku

  9. wniosek z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej

  10. 1. uchwała_277_2018  uchwała 277/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 35/2011 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19.07.2011r. w sprawie powołania zespołu do rozptrywania spraw związanych z pojazadami  usunietymi a nieodebranymi z parkingu strzeżonego. 2. uchwała_278_2018 ​uchwał

strony 1 2 3 4 5 6 7
Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 03-09-2015 6:45:02