Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla:

  1. Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.)..., zobacz więcej

  2. Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesiecznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2018 r.

  3. Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ Pan .... - inspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych

  4. Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 16.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

  5. Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim... zobacz więcej INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w

  6. wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.02.2018 r. w zakresie audytu wewnętrznego odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.02.2018 r. w zakresie audytu wewnętrznego

  7. wniosek z dnia 13.02.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie stanu wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego wniosek z dnia 15.02.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie stanu wdrożenia elektronicznego zarządza

  8. wniosek z dnia 05.02.2018 r. o odpowiedź na pytanie, jaki jest obecny status prawny byłego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ulicy Szpitalnej w Kamieńcu Ząbkowickim odpowiedź na wniosek z dnia 05.02.2018 r. o odpowiedź na pytanie, jaki jest obecny status prawny byłego Zakładu Opiekuńc

  9. wniosek z dnia 30.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dochodów budżetowych i VAT odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dochodów budżetowych i VAT

  10. wniosek z dnia 30.01.2018 o udostępnienie informacji publicznej w zakresie oferty konkursowej podmiotu, któremu na podstawie konkursu zostało powierzone zadanie publiczne prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 o udostępnienie inf

strony 1 2 3 4 5 6 7
Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 03-09-2015 6:45:02