Stan na dzień 31.12.2011 r.

Majątek Powiatu wg stanu na 31.12.2011 r. - Jednostki budżetowe - zobacz więcej>

Majątek Powiatu wg stanu na 31.12.2011 r. - Straże, służby, inspekcje, skarb państwa - zobacz więcej>

Majątek Powiatu wg stanu na 31.12.2011 r. - PSP ZOZ Pomoc Doraźna, PSP ZOZ Ząbkowice, zobacz więcej>

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 22-08-2012 10:08:53