Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dane adresowe:
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel./fax 74 815 78 44

e-mail: podgik@zabkowice-powiat.pl

Godziny urzędowania:
- codziennie: 7.30 - 15.30

Pracownicy:

 • Monika Świderska - Kierownik PODGiK pok. 306, tel. 74/815 79 45
 • Anna Dumanowska - Inspektor ZUDP pok. 308, tel. 74/816 28 30
  e-mail:zud@zabkowice-powiat.pl
 • Łukasz Pawłak - Inspektor pok. 308, tel. 74/816 28 30
 • Bogumiła Wypiór - Kołacz - Inspektor pok. 308 tel. 74/815 79 44
 • Monika Kozłowska - Sowa - Podinspektor pok. 307, tel. 74/816 28 59
 • Karol Tołyż - Geodeta pok. 405, tel. 74/816 28 56
 • Piotr Tołyż - Referent pok. 307, tel. 74/816 28 59
 • Jacek Zawiła - Geodeta pok. 405, tel. 74/816 28 56
  e-mail:jacekzawila@zabkowice-powiat.pl

 

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

 1. gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobu powiatowego;
 2. zakładanie osnów szczegółowych;
 3. zakładanie i aktualizacja map zasadniczych;
 4. ochrona znaków geodezyjnych i magnetycznych;
 5. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
 6. zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 7. udostępnianie danych z zasobu w tym wydawanie zaświadczeń;
 8. sprawowanie kontroli geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
 9. sprawowanie kontroli geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów geodezyjnych i kartograficznych;
 10. uzgadnianie z inwestorami usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 11. koordynowanie, przy pomocy zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 12. informatyzacja zasobu;
 13. zakładanie i prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej;
 14. tworzenie bazy danych GESTU (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu)  i  BDOT500(bazy danych obiektów topograficznych)
 15. wykonywania innych zadań z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego w określonej przepisami prawa kompetencji;

 

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 04-03-2013 10:23:19
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 13:07:49