Zespół Obsługi Prawnej

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ

DANE ADRESOWE:
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie
pok. 207

tel. 74 81 62 806

 

PRACOWNICY:

Roman Kasperkiewicz - Radca prawny

 

Do zadań Zespołu Obsługi Prawnej należy:

1. świadczenie na rzecz Rady, Zarządu, Starosty i Starostwa pomocy prawnej, w  szczególności:

  1. udzielanie porad prawnych,
  2. opracowywanie projektów aktów prawnych nie wynikających z zakresu działania poszczególnych wydziałów starostwa,
  3. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych opracowywanych przez wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa oraz udzielanie pomocy przy ich opracowywaniu,
  4. sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk,
  5. zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami.

2. bieżące informowanie Zarządu oraz kierowników wydziałów o zmianie przepisów prawa mających znaczenie dla funkcjonowania Powiatu,

3. wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 06-03-2013 10:58:21
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 13:52:37