2015 r. Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego

Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego o przetargach na zbycie, dzierżawę lub najem nieruchomości Skarbu Państwa:

1. Wykaz Starosty Ząbkowickiego dot. nieruchomości Sakrbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - dot. dz. nr 3/3 o powierzchni 0,0746 ha, połozonej w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej

2. Wykaz Starosty Ząbkowickiego dot. nieruchomosci Sakrbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 368/149 o powierzchni 0,0018 ha w Szklarach..., zobacz wiecej

(Z uwagi na ważne nowe okoliczności dotyczące dzierżawy dziąłki 368/149 o pow. 0,0018 ha, połozonej w Szklarach gm. Ząbkowice Śl., Starosta Ząbkowicki unieważnił Wykaz nieruhcomosci Sakrbu Państwa do dzierżawy. Dzierżawca przedmiotowej nieruhcomosci przedstawił Staroście w dniu 11.08.2015 r. w dniu 27.07.2015 r. uprawnienia do umożliwienia mu korzystnia z nieruhcomości stanowiącej dz. 368/149 w Szklarach bez trybu przetargowego).

3. Wykaz Strosty Ząbkowickiego dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - dz. 368/56 o pow. 2,6766 ha w Szklarach..., zobacz wiecej

4. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Szklarach, stanowiącego własność Skarbu Państwa - dz. 368/56 o powierzchni 2,6766 ha...., zobacz więcej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Sakrbu Państwa, położonej w Szklarach - dz. 368/56 o powierzchni 2,6766ha..., zobacz więcej

5. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonych w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej własność Sakrbu Państwa - dz. 3/3 o powierzchni 0,0746 ha..., zobacz więcej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieogranczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiacej wlasnośc Sakrbu Państwa, połozonej w Ząbkowicach Śląskich - dz. 3/3 o powierzchni 0,0746 ha..., zobacz więcej

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 10-08-2015 10:05:39
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 19-11-2015 13:44:24