2015 r. Ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

1. Ogłoszenie Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta 37, oznaczonej w ewidencji grutnów jako działka nr 47/1 o pow. 1,2789 ha..., zobacz więcej

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 18-08-2015 7:32:50
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 18-08-2015 11:09:39