Patronat Starosty Ząbkowickiego, Zarządu Powiatu Ząbkowickiego lub ich członkostwa w Komitecie Honorowym

 

Patronat Starosty Ząbkowickiego, Zarządu Powiatu Ząbkowickiego lub ich członkostwa w Komitecie Honorowym

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą nr 1/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. przyjął Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Ząbkowickeigo i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego lub ich członkostwa w Komitecie Honorowym, a także wzór wniosku ubiegania się o patronat. Oznacza to, że od dnia wejścia w życie uchwały został ujednolicony system ubiegania się o patronat, uproszczono procedury oraz sprecyzowano zasady wsparcia imprez czy wydarzeń. Wszystkie niezbędne dokumenty sa do pobrania poniżej, lub na stornie internetowej www.zabkowice-powiat.pl w dziale Starostwo on-line/Patronat

 

Zasady przyznawania Patronatu Starosty Ząbkowickiego, Zarządu Powiatu Ząbkowickiego lub ich członkostwa w Komitecie Honorowym

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Ząbkowickiego i Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego lub ich członkostwa w Komitecie Honorowym

Wniosek (pdf) o objęcie Patronatem Starosty Ząbkowickiego/Zarządu Powiatu Ząbkowickiego lub ich członkostwa w Komitecie Honorowym

Wniosek (doc) o objęcie Patronatem Starosty Ząbkowickiego/Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego lub ich członkostwa w Komitecie Honorowym

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 27-01-2015 12:21:40