Petycje

Zarządzenie Nr 1/2015 Przewodniczącego Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 01.12.2015 r. - zobacz więcej

Uchwała Nr XIV/78/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 stycznia 2016r. dotycząca rozpatrzenia petycji wielokrotnej  w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Ząbkowickiego uchwały o treści: "Rada Powiatu Ząbkowickiego nie wyraża zgody na przyjęcie oraz osiedlenie na terenie Powiatu Ząbkowickiego uchodźców  z terenów konfliktów zbrojnych narzuconych Polakom przez Unię Europejską" zobacz więcej

Autor: Andrzej Kuźlak
Data utworzenia: 02-12-2015 10:17:35
Autor edycji: Bogusława Surdyka
Data edycji: 29-01-2016 14:29:38