2016 r. Ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

 

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-11 jako działka nr 168/6 o powierzchni 0,0634 ha...,zobacz więcej
 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. nieruchomości zabudowanej, stanowiacej własnośźć Powiatu Ząbkowickiego, położonej przy ul. Ząbkowickiej 21 w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-11 jako działka nr 168/5 o powierzchni 0,1642 ha..., zobacz więcej
 3. Ogłoszenie o przetargu z dnia 7 kwietnia 2016 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiacej własność Powiatu Ząbkowickiego, połozonej w Kamieńcu Zabkowickim I przy ul. Ząbkowickiej 21, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 168/5 o pow. 0,1642 ha..., zobacz więcej
  Informacja o wyniku przetargu
 4. Ogłoszenie o przetargu z dnia 7 kwietnia 2016 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzdeaż nieruchomości zabudowanej, stnowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I przy ul. Ząbkowickiej 21b, oznaocznej w ewidnecji gruntów i budynków jako dzialka nr 168/6 o powierzhcni 0,0634 ha..., zobacz więcej
  Informacja o wyniku przetargu
 5. Wykaz z dnia 12.05.2016 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy dot. dz. nr 188, o pow. 0,2880 ha, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowickiej 30..., zobacz wiecej
 6. Ogłoszenie z dnia 20 lipca 2016 r. Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stnaowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I przy ul. Ząbkowickiej 30, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 188 o pow. 0,2880 ha..., zobacz więcej
 7. Ogłoszenie z dnia 9.08.2016r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o drugim prztargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własnośc Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Kamieńcu Ząbk. I przy ul. Ząbkowickiej 21, oznaczonej w ewidencji gruntów  i bydynków jako dz. 168/5 o pow. 0,1642 ...,zobacz więcej
 8. Ogłoszenie z dnia 9.08.2016r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o drugim prztargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własnośc Powiatu Ząbkowickiego , położonej w Kamieńcu Ząbk. I przy ul. Ząbkowickiej 21b, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 168/6 o pow. 0,0634 - zobacz więcej
 9. Wykaz z dnia 13.09.2016 r. nieruchomosci przeznczonych do sprzedaży dot. dz. nr 168/8, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim..., zobacz więcej
 10. Ogłoszenie z dnia 28.09.2016 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Zabkowickiego, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I przy ul. Ząbkowickiej 30, dz. nr 188 o pow. 0,2880 ha..., zobacz więcej
  Informacja Zarzadu Powiatu z dnia 23.11.2016 r. o wyniku przetargu - dz. nr 188 o pow. 0,2880 ha położona w Kamieńcu Ząbkowickim
 11. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 03.11.2016 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej włąsność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, jako działka 168/8 o pow. 0,0482 ha..., zobacz więcej
 12. Wykaz z dnia 02.12.2016 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. nieruchomości położonej przy ul. Ząbkowickiej 21 a w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 168/5 o pow. 0,1642 ha, oraz nieruchomosci położonej przy ul. Ząbkowickiej 21 b w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 168/6 o pow. 0,0634 ha..., zobacz więcej
 13. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15.12.2016 r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I przy ul Ząbkowickiej 30, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 188 o pow. 0,2880 ha..., zobacz więcej
Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 12-02-2016 9:11:29
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 15-12-2016 11:20:52