http://www.bip.gov.pl
  BIP - Ząbkowice Śląskie Drukuj strone
Inne
Aktualności
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
STYPENDIA
PROJEKT "Cogito ergo sum" - projekt zakończony
Informacje o podmiocie
Status prawny Powiatu
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Budżet Powiatu
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Majątek Powiatu
Pomoc publiczna
STAROSTWO POWIATOWE
Ogłoszenia
Wydziały i samodzielne stanowiska
Zamówienia publiczne i przetargi
Zamówienia do 14.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowlane
Zamówienia od 14.000 do 30.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowalne
Przetargi na zbycie i dzierżawę nieruchomości
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Jednostki organizacyjne powiatu
Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie
Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy
Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.
Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
Szkoły i inne placówki oświatowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zarząd Dróg Powiatowych
Powiatowy Urząd Pracy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Służby, inspekcje, straże
Zakłady ochrony zdrowia
Zakłady ochrony zdrowia
Informacje nieudostępnione w BIP
Wybory samorządowe 2014
Wybory samorządowe 2010
GEOPORTAL Powiatu Ząbkowickiego


 
Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy 
Domy pomocy społecznej
 
data publikacji:  01-02-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-02-2014 | 12:57
ostatnio modyfikowal: Karina Kowal-Bojsza

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOLNICY

Dane adresowe:
Dom Pomocy Społecznej Obiekt "Zamek"
Opolnica 58
57-256 Bardo
numery telefonów: tel./fax. 74 817 12 59, 74 817 11 60

Obiekt "Oleńka"
ul. Główna 60
57-256 Bardo

numery telefonów: 74 817 12 59


Adres poczty elektronicznej:
                                 dpsopolnica@op.pl

Strona www:
               www.dpsopolnica.eu     

Godziny pracy:
Dom czynny całodobowo.
Administracja od 7.00 do 15.00


Osoby i pełnione przez nie funkcje:

  • Monika Rak – Dyrektor
  • Jolanta Rutkowska – Główny Księgowy
  •  - Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych
  • Wanda Kąkol – Kierownik Działu Opiekuńczo - erapeutycznego
  • mgr Teresa Jakubik - Kierownik Zespołu Pielęgniarek

Zadania:
Dom realizuje szeroki program kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, z zachowaniem zasad indywidualizacji, narmalizacji i integracji. "Rodzinkowy" system opieki i serdeczna atmosfera zapewnia mieszkańcom poczucie bezpeiczeństwa i przynależności. Wychowankowie realizują prawo do nauki w szkole specjalnej i gimnazjum prowadzonej na terenie domu. Od 1972 roku działa Ośrodek Metodyczny przy DPS w Opolnicy, który odpowiada za szkolenie pracowników DPS - u.
Szeroko realizowana jest integracja ze społeczeństwem poprzez udział wychowanków w życiu kulturalnym i religijnym środowiska ( Teatr Pantomimy działający od 1992 roku ). Od kilku lat organizowane są olimpady sportowe dla mieszkańców domu pomocy społecznej województwa dolnośląskiego. Wychowankowie wyjeżdżają na krajowe wczasy rehabilitacyjne i wycieczki zagraniczne. W "Zamku" i "Oleńce" istnieje centrum rehabilitacyjne. Stosowane są wszystkie zabiegów fizykoterrapeutycznych do maszażu, leczenia prądem wysokich częstotliwości po hydroterapie, leczenia laserem i krioterapii. Wielki nacisk kłdzie się na częściowe i całkowite ( jeśli jest to możliwe ze względów zdrowotnych ) usamodzielnianie wychowanków.


 

 

 
 


BIP - Ząbkowice Śląskie Interaktywna Polska