http://www.bip.gov.pl
  BIP - Ząbkowice Śląskie Drukuj strone
Inne
Aktualności
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
STYPENDIA
PROJEKT "Cogito ergo sum" - projekt zakończony
Informacje o podmiocie
Status prawny Powiatu
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Budżet Powiatu
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Majątek Powiatu
Pomoc publiczna
STAROSTWO POWIATOWE
Ogłoszenia
Wydziały i samodzielne stanowiska
Zamówienia publiczne i przetargi
Zamówienia do 14.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowlane
Zamówienia od 14.000 do 30.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowalne
Przetargi na zbycie i dzierżawę nieruchomości
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Jednostki organizacyjne powiatu
Domy pomocy społecznej
Szkoły i inne placówki oświatowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zarząd Dróg Powiatowych
Powiatowy Urząd Pracy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Służby, inspekcje, straże
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
Zakłady ochrony zdrowia
Zakłady ochrony zdrowia
Informacje nieudostępnione w BIP
Wybory samorządowe 2014
Wybory samorządowe 2010
GEOPORTAL Powiatu Ząbkowickiego


 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Służby, inspekcje, straże
 
data publikacji:  28-06-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  15-04-2014 | 14:18
ostatnio modyfikowal: Karina Kowal-Bojsza

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

Dane adresowe:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śl.

Numery telefonów:

  • 74 64 72 834
  • Telefon alarmowy (w przypadku katastrof budowlanych) - 660 440 847

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 


 

Adres poczty elektronicznej:
                 zabkowiceslaskie@winb.wroc.pl
                 pinb@zabkowice-powiat.pl

Strona www:
                            www.bip.zabkowiceslaskie.pinb.powiat.pl


 Osoby i pełnione przez nie funkcje:

 • Wiesława Sarkowska - Michalik - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Grażyna Łupkowska - Inspektor ds. orzecznictwa administracyjnego, inspekcji i kontroli
 • Zbigniew Zawada - Inspektor ds. orzecznictwa administracyjnego, inspekcji i kontroli
 • Łukasz Sulima - Młodszy Inspektro ds. orzecznictwa administracyjnego, inspekcji i kontroli
 • Zofia Serżysko - Referent
 • Barbara Szefler - Księgowa


 

Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 1. Rejestracja rozpoczęcia robót budowlanych, przy rozpoczynaniu nowych inwestycji budowlanych i prac remontowych
 2. Prowadzenie postępowań w stosunku do obiektów budowlanych,  które w czasie ich użytkowania powinny być poddawane przez właścicieli lub zarządców kontroli z art. 62 Prawa budowlanego.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i bezpiecznego ich użytkowania
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu katastrof budowlanych
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu samowolnej zmiany sposobu użytkowania i samowolnego przystąpienia do ich użytkowania
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu z zakresu samowolnego wykonania zadania inwestycyjnego
 7. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu samowolnego wykonania robót budowlanych
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 10. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przepisów karnych zawartych w ustawie Prawo budowlane
 11. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu przymuszenia do wykonania nałożonych na właścicieli bądź inwestorów, obowiązków
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu art. 69 Prawa budowlanego w sytuacjach wymagających niezwłocznego podjęcia działań mających  na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia
 13. Pozostałe zadania wymienione w art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku nr 156 poz.118 z późniejszymi zmianami), a nie wymienione wyżej.

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 


BIP - Ząbkowice Śląskie Interaktywna Polska