http://www.bip.gov.pl
  BIP - Ząbkowice Śląskie Drukuj strone
Inne
Aktualności
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
STYPENDIA
PROJEKT "Cogito ergo sum" - projekt zakończony
Informacje o podmiocie
Status prawny Powiatu
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Budżet Powiatu
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Majątek Powiatu
Pomoc publiczna
STAROSTWO POWIATOWE
Ogłoszenia
Wydziały i samodzielne stanowiska
Zamówienia publiczne i przetargi
Zamówienia do 14.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowlane
Zamówienia od 14.000 do 30.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowalne
Przetargi na zbycie i dzierżawę nieruchomości
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Jednostki organizacyjne powiatu
Domy pomocy społecznej
Szkoły i inne placówki oświatowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zarząd Dróg Powiatowych
Powiatowy Urząd Pracy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Służby, inspekcje, straże
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
Zakłady ochrony zdrowia
Zakłady ochrony zdrowia
Informacje nieudostępnione w BIP
Wybory samorządowe 2014
Wybory samorządowe 2010
GEOPORTAL Powiatu Ząbkowickiego


 
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl. 
Służby, inspekcje, straże
 
data publikacji:  21-01-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-02-2014 | 12:57
ostatnio modyfikowal: Karina Kowal-Bojsza

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

    

Dane teleadresowe:
Ząbkowice Śląskie
Aleja Niepodległości 10
telefon dyżurny całodobowy (74) 8-164-222
8-164-200,
8-164-233
fax (74) 8-164-230

Komisariat Policji
w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Złotostocka 20
tel. (74) 8-173-166
8-173-120

Komisariat Policji
w Ziębicach
ul. Wałowa 12
tel. (74) 8-191-211 lub 8-191-210

tel. alarmowy 997

 


 

Osobą odpowiedzialną za kontakty z Komendą Powiatową Policji w Ząbkowicach Śląskich jest oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich st. asp. Ilona Golec
tel.miejski 74-816-42-65
kom. 0-608-086-826

ilona.golec@zabkowice-slaskie.policja.gov.pl 

 

 


 

 

Adres strony internetowej:

www.zabkowice-slaskie.policja.gov.pl

 

Kierownictwo KPP w Ząbkowicach Śląskich:

  • Komendant Powiatowy Policji
    w Ząbkowicach Śląskich
     
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich

     
 

 

 

 

 

 
 


BIP - Ząbkowice Śląskie Interaktywna Polska