2017 r. Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego

  1. Wykaz Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.01.2017 r. dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 362 o powierzchni 0,7300 ha..., zobacz więcej
  2. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 09.03.2017 r. dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach - dz. nr 362 o pow. 0,7300 ha..., zobacz więcej
    Informacja z dnia 08.05.2017 r. o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach - dz. nr 362 o pow. 0,7300 ha..., zobacz więcej
  3. Wykaz Starosty Ząbkowickiego z dnia 19.10.2017 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidnecji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum na AM - 6, jako działka nr 3/3 o powierzchni 0,0746 ha..., zobacz więcej
  4. Wykaz Starosty Ząbkowickiego z dnia 08.11.2017 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położonych w Szklarach, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Szklary, na AM-1, jako działka nr 368/74 o powierzchni 0,2198 ha..., zobacz więcej
  5. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 15.11.2017 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Ślaskich, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/3 o powierzchni 0,0746 ha..., zobacz więcej
  6. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 12.12.2017 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Szklarach, stanowiącego własność Skarbu Państwa - dz. nr 368/74 o powierzchni 0,2198 ha..., zobacz więcej
Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 20-01-2017 11:24:28
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 12-12-2017 8:22:49