2017 r. Ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

  1. Ogłoszenie z dnia 17 stycznia 2017 roku w  sprawie drugiego przetargu ustnego ograniczonego - do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Zabkowicki I, jako działka nr 168/8 o pow. 0,0482 ha..., zobacz więcej
  2. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego dot. dz. nr 168/8 o pow. 0,0482 ha, położonej w Kamieńcu Zabkowickim..., zobacz więcej
  3. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2017 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickeigo, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, dz. 64/2, o pow. 0,0053 ha..., zobacz więcej
  4. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dot. dz. 64/2 o pow. 0,0053 ha w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy.., zobacz więcej
  5. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 13.07.2017 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, oznaczonej jako działka nr 168/10 o powierzchni 0,2085 ha... zobacz wiecej
  6. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 12.09.2017 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału Powiatu Ząbkowickiego wynoszącego 335/1000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, jako działka nr 50 o powierzchni 0,0973 ha..., zobacz więcej
  7. Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2017 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz udziału Powiatu Ząbkowickiego wynoszącego 335/1000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, jako działka nr 50 o powierzchni 0,0973 ha..., zobacz więcej

 

 

 

 

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 18-01-2017 9:39:51
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 14-11-2017 13:12:59