Punkt Kancelaryjny

PUNKT KANCELARYJNY

DANE ADRESOWE:
ul. Sienkiewicza 11
57 – 200 Ząbkowice Śl.
tel.  74 816 28 00
tel.  74 816 28 88

e – mail:
starostwo@zabkowice-powiat.pl

GODZINY URZĘDOWANIA:
codziennie od godz. 730 do godz. 1530;

PRACOWNICY:
Marta Jankowska - podinspektor

 

ZADANIA:

  1. bieżąca realizacja zadań zleconych przez Starostę, Wicestarostę i Sekretarza,
  2. wykonywanie pełnej obsługi kancelaryjnej Starostwa
  3. pełnienie zastępstwa na stanowisku pracy wyznaczonym przez przełożonego.
  4. udzielanie informacji interesantom w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy
  5. współpraca z  pracownikami Starostwa
  6. wykonywanie innych czynności zlecanych  przez Starostę.
Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 29-09-2017 11:15:45
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 11:19:34