Pełnomocnik ds. ochorny informacji niejawnych

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

DANE ADRESOWE:
ul. Henryka Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

 

tel.  74 81 62 881; 74 81 62 879;
fax. 74 81 62 876, 74 81 62 861

e-mail:
wzk@zabkowice-powiat.pl;

 

GODZINY URZĘDOWANIA:
codzinnie w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

 1. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 2. kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
 3. okresowe kontrolowanie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
 4. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji,
 5. przeprowadzanie postępowania sprawdzającego - ZWYKŁEGO - na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji niejawnych;
 6. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa - upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych - przekazanie jej osobie sprawdzanej i zawiadamianie o tym Starostę;
 7. odmawianie wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobie podlegającej sprawdzeniu i pisemne powiadomienie Starosty o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
 8. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 9. szkolenia pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 10. wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne;
 11. opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu Ochrony Starostwa;
 12. Wykonywanie innych czynności zlecanych  przez Starostę.

 

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 29-09-2017 13:42:29
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 13:47:42