2018 r. Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego

  1. Ogłoszenie z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidnecji gruntów i budynków jako działka nr 3/3 o powierzchni 0,0746 ha..., zobacz więcej
  2. Wykaz Starosty Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 361 o powierzhcni 1,9141 ha, położona w obrębie Braszowice..., zobacz więcej
Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 22-01-2018 13:20:55
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 02-02-2018 9:12:40