2018 r. Ogłoszenia Starosty Ząbkowickiego

  1. Ogłoszenie z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidnecji gruntów i budynków jako działka nr 3/3 o powierzchni 0,0746 ha..., zobacz więcej
  2. Wykaz Starosty Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - dz. nr 361 o powierzhcni 1,9141 ha, położona w obrębie Braszowice..., zobacz więcej
  3. Ogłoszenie z dnia 05.03.2018 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach (gm. Ząbkowice Ślaskie) stanowiącego własność Skarbu Państwa, dot. dz. 361 o powierzchni 1,9141 ha..., zobacz więcej
    Informacja Starosty Zabkowickiego z dnia 27.04.2018 r. o wyniku przetargu
  4. Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 30.03.2018 r. w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, połozonej w Ząbkowicach Ślaskich, stanowiącej własność Sakrbu Państwa jako dz. nr 3/3 o pow. 0,0746 ha..., zobacz więcej
Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 22-01-2018 13:20:55
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 27-04-2018 13:42:45