2018 r. Ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

  1. Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 21/2 poożona w Ząbkowicach Śląskich, ul. Proletariatczyków 1 o pow. 0,1055 ha..., zobacz więcej
  2. Ogłoszenie  Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia  05.04.2018r.  o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym n sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej włanośc Powiatu Ząbkowickiego położonej w Ząbkowicach Śl. przy      ul. Proletaritczyków 1 jako dz. 21/2 o pow. 0,1055ha zobacz więcej 
  3. Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.05.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 12 o pow. 0,1138 ha - ul. Partyzantów, dz. nr 16 o pow. 0,3758 ha w poożone w Ząbkowicach Śląskich, zobacz więcej 
Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 22-01-2018 13:21:43
Autor edycji: Bogusława Surdyka
Data edycji: 07-05-2018 10:06:50