Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 7/2019

zarządzenie nr 7/2019

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 6/2019

zarządzenie nr 6/2019

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Ślaskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 5/2019

zarządzenie nr 5/2019

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie wyznaczenia składu osobowego formacji obrony cywilnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 4/2019

zarządzenie nr 4/2019

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 3/2019

zarządzenie nr 3/2019

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 2/2019

zarządzenie nr 2/2019

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1/2019

zarządzenie nr 1/2019

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Ślaskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 46/2018

zarządzenie nr 46/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

temat zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 45/2018

zarządzenie nr 45/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 roku

Status Obowiązujące

Uwagi publikacja Dz. Urz. Wojew. Doln. 2018, poz. 6492

zarządzenie nr: 44/2018

zarządzenie nr 44/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2019

Status Obowiązujące

Uwagi Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu, stanowią, udostępnioną na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Informacji publicznej nie stanowią inne dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego.

zarządzenie nr: 43/2018

zarządzenie nr 43/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

temat zmieniające zarządzenie Starosty Ząbkowickiego Nr 53/2011 z dnia 07.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji korzystania i eksploatacji samochodu służbowego będącego własnością Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 42/2018

zarządzenie nr 42/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

temat zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 41/2018

zarządzenie nr 41/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

temat zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 40/2018

zarządzenie nr 40/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

temat zmieniające zarządzenie nr 58/2009 Starosty Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 39/2018

zarządzenie nr 39/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie wykazu osób upoważnionych do dokonywania operacji na rachunkach bankowych Powiatu Ząbkowickiego i Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz do łączności z bankiem w systemie eCorpoNet

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 38/2018

zarządzenie nr 38/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds oceny dokumentacji niearchiwalnej podlegającej wydzieleniu do zniszczenia, wytworzonej przez komórki organizacyjne Starostwa i przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 37/2018

zarządzenie nr 37/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

zarządzenie nr: 36/2018

zarządzenie nr 36/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w 2018 roku drogą potwierdzenia sald i drogą weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 35/2018

zarządzenie nr 35/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie przeprowadzenia w 2018 roku inwentaryzacji drogą spisu z natury druków i przedmiotów ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 34/2018

zarządzenie nr 34/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/2009 Starosty Ząbkowickiego z dnia 30.12.2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 33/2018

zarządzenie nr 33/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 32/2018

zarządzenie nr 32/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji odbioru

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 31/2018

zarządzenie nr 31/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 30/2018

zarządzenie nr 30/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie wskazania osób do składu zespołu do spraw informatycznej obsługi Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 29/2018

zarządzenie nr 29/2018

wydane przez Starosty Ząbkowickiego

z dnia

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij