W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Kontakt


Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 196/2021
uchwała nr 196/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2020 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za 2020r.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 195/2021
uchwała nr 195/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 194/2021
uchwała nr 194/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 193/2021
uchwała nr 193/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawa zamówień publicznych
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 192/2021
uchwała nr 192/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego Fundacji w służbie wsi z realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2020 na terenie powiatu ząbkowickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 a także realizacja zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 191/2021
uchwała nr 191/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020r. zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez aktywację i rehabilitację oraz organizowanie imprez sportowych”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 190/2021
uchwała nr 190/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2021 roku
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 189/2021
uchwała nr 189/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 188/2021
uchwała nr 188/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020r. zadania publicznego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie ząbkowickim”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 187/2021
uchwała nr 187/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020r. zadania publicznego pn. „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 186/2021
uchwała nr 186/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020r. zadania publicznego pn.”Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 185/2021
uchwała nr 185/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020r. zadania publicznego pn. „47 Mistrzostwa Polski seniorów Karate Kyokushin w Ząbkowicach Śl.”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 184/2021
uchwała nr 184/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wydania opinii dot. propozycji pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 183/2021
uchwała nr 183/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ustalenia planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciw Działania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 182/2021
uchwała nr 182/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 181/2021
uchwała nr 181/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 180/2021
uchwała nr 180/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 179/2021
uchwała nr 179/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego do dokonania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2021.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 178/2021
uchwała nr 178/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020r. zadania publicznego pod nazwą „Wystawa z okazji 75 rocznicy polskiego osadnictwa na Ziemi Kamienickiej i 30-lecia samorządu”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 177/2021
uchwała nr 177/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pn. „Ćwicz umysł – graj w szachy”.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 176/2021
uchwała nr 176/2021
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Starszemu Inspektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 175/2020
uchwała nr 175/2020
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 173/2020
uchwała nr 173/2020
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą prowadzenia na terenie powiatu ząbkowickiego placówki opiekuńczo-leczniczej typu rodzinnego.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 173/2020
uchwała nr 173/2020
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie upoważnienia Pani Ireny Balikowskiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. do czynności w zakresie zawarcia umowy o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, podejmowanych na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.2255) w związku z art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2019.511 ze zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2019.1482 ze zmianami).
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: 172/2020
uchwała nr 172/2020
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020
Status uchwały Obowiązująca