Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 313/2018

uchwała nr 313/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status Obowiązująca

uchwała nr: 312/2018

uchwała nr 312/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

uchwała nr: 311/2018

uchwała nr 311/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

uchwała nr: 310/2018

uchwała nr 310/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji odbioru dostawy wyposażenia dla pracowni chemicznej i fizycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 309/2018

uchwała nr 309/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: 308/2018

uchwała nr 308/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.

uchwała nr: 307/2018

uchwała nr 307/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zabkowickiego na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: 306/2018

uchwała nr 306/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych Gminy Ziębice; droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 349,348,348/1 w miejscowości Służejów, droga oznaczona w ew. gruntów jako dz. nr ew. 132,53,150 w miejscowości Witostowice, droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 502,661,660,659 w miejscowości Pomianów Dolny, droga oznaczona w ew. gruntów jako działka nr ew. 533,543,545/1 w miejscowości Pomianów Dolny, droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 539,669 w miejscowości Ziębice, droga oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 133,39 w miejscowości Witostowice.

uchwała nr: 305/2018

uchwała nr 305/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

uchwała nr: 304/2018

uchwała nr 304/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: 303/2018

uchwała nr 303/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego"

Status Obowiązująca

uchwała nr: 302/2018

uchwała nr 302/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Ząbkowickim za 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 301/2018

uchwała nr 301/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: 300/2018

uchwała nr 300/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr 290/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22.02.2018 roku w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: 299/2018

uchwała nr 299/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Ślaskich projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne

Status Obowiązująca

uchwała nr: 298/2018

uchwała nr 298/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: 297/2018

uchwała nr 297/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie wydania opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi położonej w ciągu ulicy Dusznickiej o długości 1,164 km kategorii drogi powiatowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 296/2018

uchwała nr 296/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji odbioru dostawy wyposażenia dla pracowni geograficznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązująca

uchwała nr: 294/2018

uchwała nr 294/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji odbioru dostawy wyposażenia dla pracowni biologicznej w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Status Obowiązująca

uchwała nr: 293/2018

uchwała nr 293/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji odbioru dostawy wyposażenia dla pracowni biologicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Ślaskich

Status Obowiązująca

uchwała nr: 295/2018

uchwała nr 295/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Status Obowiązująca

uchwała nr: 292/2018

uchwała nr 292/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: 291/2018

uchwała nr 291/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 244/2017 z dnia 31 sierpnia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich

Status Obowiązująca

uchwała nr: 290/2018

uchwała nr 290/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki na rok 2018

Status Obowiązująca

Uwagi zmiana uchwały dokonana Uchwałą Nr 300/2018 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11.04.2018 r.

uchwała nr: 289/2018

uchwała nr 289/2018

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2017 roku zadania publicznego pn. Udział w Amatorskiej Lidze Koszykówki realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij