Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 5627
Wydział Komunikacji 5585
Wydział Komunikacji 4559
Wydział Budownictwa 3789
Godziny pracy 3583
Spis numerów telefonów 3358
Wydział Budownictwa 3057
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1616
Kierownictwo urzędu 1430
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1332
wzór oświadczenia majątkowego 1166
Rejestry, ewidencje, wykazy 1018
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1000
Wydział Komunikacji 936
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 899
Aktualne rozkłady jazdy 753
Wydział Środowiska i Rolnictwa 680
podinspektor ds ewidencji księgowej 665
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 644
Wydział Budownictwa 622
Konta bankowe 613
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 515
Wydział Środowiska i Rolnictwa 448
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 432
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 427
ds administracyjnych i socjalnych 394
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 391
Roman Fester 379
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 374
ds rejestracji pojazdów 367
Ochrona Danych Osobowych 350
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 333
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 321
ds prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 306
Wydział Środowiska i Rolnictwa 299
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 298
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 295
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 293
Gnach Agnieszka 280
Zapytanie ofertowe WBKZP.272.47.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych 262
Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim 251
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 248
Sekretariat Starosty 244
Dostawa samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich i Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy współfinansowana przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 238
kontrole zewnętrzne w 2018 r. 238
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 230
Wydział Finansowy 230
Ogłoszenie z dnia 05.03.2018 r. Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, połozonego w Braszowicach - dz. 361 214
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 212
Świderska Monika - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego 211
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 2261
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 702
Mariusz Szpilarewicz 356
Uchwała nr 320/2018 154
Uchwała nr 306/2018 149
Zbigniew Nieć 141
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 139
Uchwała nr 304/2018 137
Uchwała nr 307/2018 132
Uchwała nr 315/2018 129
Uchwała nr 303/2018 127
Uchwała nr 340/2018 127
Uchwała nr 305/2018 124
Stanisław Kurzyp 120
Andrzej Witek 114
decyzja z dnia 16.05.2018r. 110
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 108
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 106
Uchwała nr 283/2018 104
Uchwała nr 295/2018 101
Uchwała nr 319/2018 99
176/2018 97
Uchwała nr 288/2018 97
Uchwała nr 313/2018 97
Uchwała nr 286/2018 95
Uchwała nr 298/2018 95
Uchwała nr 308/2018 95
167/2018 94
Uchwała nr 318/2018 94
166/2018 91
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 91
Uchwała nr 287/2018 91
Uchwała nr 312/2018 90
165/2018 89
Uchwała nr 290/2018 89
Uchwała nr 296/2018 89
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 88
Uchwała nr 284/2018 88
Uchwała nr 293/2018 88
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 88
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 88
168/2018 87
Uchwała nr 279/2018 87
Uchwała nr 292/2018 87
Uchwała nr 297/2018 87
pełnomocnictwo-Ryszard Pawłowski Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl. 86
171/2018 85
Uchwała nr 280/2018 85
152/2018 84
Uchwała nr 301/2018 84
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 698
Marcin Gwóźdź 477
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 432
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 422
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 367
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 349
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 322
Uchwała nr XL/220/2018 316
Krystyna Grzech 196
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 187
Ryszard Nowak 181
Mariusz Szpilarewicz 177
Henryk Szymański 176
Uchwała nr XL/219/2018 171
Uchwała nr XXXIX/216/2018 171
Andrzej Witek 170
Roman Fester 164
Uchwała nr XXXIX/217/2018 161
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 161
Dariusz Marcinków 159
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 157
Uchwała nr XXXV/200/2018 152
Agnieszka Tandereszczak 151
Stanisław Kurzyp 149
Wiesław Jabłoński 149
Marek Ciapka 145
Zbigniew Nieć 145
Uchwała nr XXXVII/206/2018 140
Uchwała nr XXXVII/208/2018 140
Uchwała nr XXXVII/205/2018 139
Zdzisław Fleszar 139
Marian Kozyra 138
Jerzy Organiściak 137
Uchwała nr XXXVII/207/2018 132
Uchwała nr XXXIX/213/2018 131
Czesław Wolak 128
Kazimierz Piątkowski 126
Uchwała nr XL/218/2018 124
Uchwała nr XXXIX/214/2018 120
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 119
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019 118
Uchwała nr XLI/222/2018 112
Uchwała nr XXXIX/215/2018 112
Teresa Markowska 111
Uchwała nr XXXVI/201/2018 110
protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 106
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego VI kadencji 104
plan pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok 102
Zaproszenia na posiedzenia Komisji Środowiska i Rolnictwa 102
Uchwała nr XXXIX/212/2018 101
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 1437
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 293
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 217
Budżet Powiatu na rok 2018 179
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 163
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 148
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 142
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 133
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 128
Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę Ząbkowickiego 126
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 123
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 121
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 113
Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 99
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 96
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 88
Programy inwestycyjno - remontowe 88
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 85
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 85
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 84
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 75
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 71
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 67
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 66
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 63
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 62
Nieodpłata pomoc prawa oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 2019 roku 61
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 57
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 55
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 53
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 50
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 49
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 49
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 48
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 48
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 48
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 46
Statut Powiatu Ząbkowickiego 45
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 44
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 43
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 43
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 38
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 36
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 35
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 34
Budżet Powiatu na 2019 rok 28
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 28
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.01.2019 r. o otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku 28
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 28
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 1398

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij