Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Komunikacji 9254
Dane podstawowe 9031
Wydział Komunikacji 7822
Godziny pracy 5675
Spis numerów telefonów 5545
Wydział Budownictwa 5272
Wydział Budownictwa 4311
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2866
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2289
Kierownictwo urzędu 2162
wzór oświadczenia majątkowego 1938
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1762
Rejestry, ewidencje, wykazy 1701
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1587
Wydział Komunikacji 1472
Aktualne rozkłady jazdy 1337
Wydział Środowiska i Rolnictwa 1213
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1029
Wydział Budownictwa 890
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 843
Konta bankowe 840
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 835
podinspektor ds ewidencji księgowej 801
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 769
Wydział Środowiska i Rolnictwa 733
podinspektor ds ewidencji księgowej 726
ds budownictwa 666
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 645
Roman Fester 626
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim." 621
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 586
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 580
Ochrona Danych Osobowych 561
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 554
ds administracyjnych i socjalnych 519
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 518
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 507
Dostawa komupterów przenośnych w ramach projektu"Szkoła kometencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" 502
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim". 484
Wydział Środowiska i Rolnictwa 468
Gnach Agnieszka 462
Powiatowy Inspektor Nadzoru B 456
ds rejestracji pojazdów 443
Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim 434
ds budownictwa 416
Wydział Finansowy 415
Sekretariat Starosty 407
ds prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 400
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 394
Zapytanie ofertowe WBKZP.272.47.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych 387
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 3818
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 1281
Mariusz Szpilarewicz 464
Uchwała nr 320/2018 338
Uchwała nr 340/2018 331
Uchwała nr 315/2018 289
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 209
Zbigniew Nieć 207
Uchwała nr 306/2018 199
Stanisław Kurzyp 194
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 192
decyzja z dnia 16.05.2018r. 190
Uchwała nr 304/2018 187
Uchwała nr 307/2018 180
Andrzej Witek 175
Uchwała nr 303/2018 170
Uchwała nr 305/2018 170
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 161
167/2018 160
166/2018 155
176/2018 154
Uchwała nr 319/2018 154
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 154
Uchwała nr 283/2018 150
pełnomocnictwo-Ryszard Pawłowski Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl. 146
Uchwała nr 313/2018 145
153/2018 144
156/2018 144
161/2018 143
168/2018 143
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 143
pełnomocnictwo Ryszard Pawłowski Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 143
165/2018 142
odpowiedź na petycję z dnia 5 lipca 2018r. 142
Uchwała nr 288/2018 142
152/2018 141
pełnomocnictwo-Joanna Smętkiewicz Dyrektor ZSP w Ziębicach 140
Uchwała nr 295/2018 140
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 140
Uchwała nr 312/2018 139
162/2018 138
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 137
Uchwała nr 284/2018 137
Uchwała nr 286/2018 137
160/2018 136
Uchwała nr 298/2018 135
Uchwała nr 318/2018 134
163/2018 133
Uchwała nr 296/2018 133
Uchwała nr 311/2018 133
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 1015
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 765
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 752
Marcin Gwóźdź 633
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 600
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 592
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 521
Uchwała nr XL/220/2018 495
Uchwała nr XL/219/2018 373
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019 358
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 288
Uchwała nr XLI/222/2018 285
Mariusz Szpilarewicz 278
Krystyna Grzech 275
Ryszard Nowak 273
Wiesław Jabłoński 254
Henryk Szymański 250
Andrzej Witek 246
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego VI kadencji 239
Roman Fester 238
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 237
Stanisław Kurzyp 232
Dariusz Marcinków 228
Marek Ciapka 224
Agnieszka Tandereszczak 223
Zbigniew Nieć 222
Jerzy Organiściak 221
Uchwała nr XXXIX/216/2018 220
Marian Kozyra 213
Zdzisław Fleszar 213
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 211
Uchwała nr XXXVII/205/2018 209
Uchwała nr XXXVII/206/2018 207
Uchwała nr XXXV/200/2018 204
Uchwała nr XXXIX/217/2018 203
Uchwała nr XXXIX/213/2018 196
Uchwała nr XXXVII/208/2018 196
Czesław Wolak 195
Piotr Szymański - pierwsze oświadczenie majątkowe 192
Kazimierz Piątkowski 191
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 191
Uchwała nr XXXVII/207/2018 188
Uchwała nr XL/218/2018 182
protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 179
Uchwała nr XXXIX/214/2018 177
Teresa Markowska 171
plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 168
Uchwała nr XXXIX/212/2018 168
Sesja XL Rady Powiatu Ząbkowickiego w dnu 28.06.2018 r. 165
Zaproszenia na posiedzenia Komisji Środowiska i Rolnictwa 165
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 2456
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 537
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 422
Budżet Powiatu na rok 2018 290
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 248
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 234
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 225
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 217
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 204
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 189
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 179
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 175
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 168
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 165
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 151
Statut Powiatu Ząbkowickiego 149
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 147
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 146
Nieodpłata pomoc prawa oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 2019 roku 146
Budżet Powiatu na 2019 rok 145
Programy inwestycyjno - remontowe 145
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 141
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 125
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 120
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 119
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 119
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 112
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.01.2019 r. o otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku 112
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 107
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 105
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 105
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 104
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 101
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 100
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 100
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 96
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 91
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 90
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 90
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 89
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 84
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 83
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 81
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 76
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 76
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 73
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 70
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Ząbkowickiego 65
petycja z dnia 08.05.2019r. w sprawie podjęcia działań majacych na celu przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 3146 58
Karty informacyjne poradnictwa 55
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 2208

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij