Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Komunikacji 14501
Wydział Komunikacji 13171
Dane podstawowe 12809
Spis numerów telefonów 8690
Godziny pracy 8484
Wydział Budownictwa 7052
Wydział Budownictwa 5725
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 4248
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3377
Kierownictwo urzędu 3099
wzór oświadczenia majątkowego 2615
Rejestry, ewidencje, wykazy 2524
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2470
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2441
Aktualne rozkłady jazdy 2340
Wydział Komunikacji 2328
Wydział Środowiska i Rolnictwa 1867
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1626
Konta bankowe 1265
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1256
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 1218
Wydział Budownictwa 1189
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 1189
Wydział Środowiska i Rolnictwa 1170
podinspektor ds ewidencji księgowej 921
Roman Fester 904
Ochrona Danych Osobowych 860
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 858
ds budownictwa 836
podinspektor ds ewidencji księgowej 802
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim." 796
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 766
ds. rejestracji pojazdów 734
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 732
ds administracyjnych i socjalnych 665
Informacja Wydziału Budownictwa o zgłoszeniu budowy lub robót 665
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 660
Wydział Środowiska i Rolnictwa 649
Gnach Agnieszka 641
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 635
Wydział Finansowy 627
Dostawa komupterów przenośnych w ramach projektu"Szkoła kometencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" 619
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim". 615
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 586
Koronawirus - jak postępować 573
Powiatowy Inspektor Nadzoru B 556
Sekretariat Starosty 554
Błauciak Tomasz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich 552
ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi 546
ds rejestracji pojazdów 543
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 5469
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 1963
Mariusz Szpilarewicz 619
Uchwała nr 320/2018 398
Uchwała nr 340/2018 389
Uchwała nr 315/2018 347
Stanisław Kurzyp 310
Zbigniew Nieć 308
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 297
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 296
decyzja z dnia 16.05.2018r. 295
Andrzej Witek 283
Uchwała nr 306/2018 256
Uchwała nr 304/2018 255
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 246
Uchwała nr 307/2018 241
Uchwała nr 305/2018 238
Uchwała nr 303/2018 233
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 233
pełnomocnictwo-Ryszard Pawłowski Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl. 226
167/2018 222
166/2018 218
176/2018 218
Uchwała nr 319/2018 218
161/2018 217
153/2018 214
Uchwała nr 313/2018 211
odpowiedź na petycję z dnia 5 lipca 2018r. 210
pełnomocnictwo-Joanna Smętkiewicz Dyrektor ZSP w Ziębicach 210
pełnomocnictwo Ryszard Pawłowski Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 207
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 207
162/2018 204
152/2018 203
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 203
160/2018 202
Uchwała nr 312/2018 202
156/2018 201
upoważnienie dla Dyrektora PUP w Ząbkowicach Śl. 201
168/2018 200
159/2018 198
165/2018 198
Uchwała nr 283/2018 198
163/2018 195
Uchwała nr 318/2018 193
Uchwała nr 288/2018 192
Uchwała nr 311/2018 192
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 191
Uchwała nr 295/2018 191
Uchwała nr 286/2018 189
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 186
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 1459
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 1042
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 972
Agnieszka Tandereszczak 871
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 866
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 860
Marcin Gwóźdź 853
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 732
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji 586
Uchwała nr XL/220/2018 553
Uchwała nr XL/219/2018 432
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego VI kadencji 397
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 382
Mariusz Szpilarewicz 380
Ryszard Nowak 379
Andrzej Witek 373
Wiesław Jabłoński 372
Krystyna Grzech 367
Piotr Szymański - pierwsze oświadczenie majątkowe 349
Uchwała nr XLI/222/2018 342
Henryk Szymański 331
Dariusz Marcinków 320
Jerzy Organiściak 317
Roman Fester 317
Marek Ciapka 311
Zbigniew Nieć 311
Marian Kozyra 310
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 309
Zdzisław Fleszar 309
Stanisław Kurzyp 307
Radni Powiatu Ząbkowickiego V kadencji 296
Uchwała nr XXXVII/205/2018 282
Uchwała nr XXXIX/216/2018 281
Kazimierz Piątkowski 276
Uchwała nr XXXVII/206/2018 276
Czesław Wolak 272
Uchwała nr XXXV/200/2018 266
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 266
Uchwała nr XXXIX/213/2018 265
protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 262
Uchwała nr XXXIX/217/2018 262
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 256
Uchwała nr XXXVII/208/2018 253
plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 252
Teresa Markowska 248
Uchwała nr XXXVII/207/2018 244
Uchwała nr XL/218/2018 239
Waldemar Wieja - pierwsze oświadczenie majątkowe 239
Uchwała nr XXXIX/214/2018 238
plan pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok 231
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 3671
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 933
Statut Powiatu Ząbkowickiego 925
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 662
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 431
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 382
Budżet Powiatu na rok 2018 381
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 346
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 292
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 275
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 266
Budżet Powiatu na 2019 rok 258
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 251
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 249
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Ząbkowickiego 243
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 240
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 229
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 227
Programy inwestycyjno - remontowe 219
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 216
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 212
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 208
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.01.2019 r. o otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku 202
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 197
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 193
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 188
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 183
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 181
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 173
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 170
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 168
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 168
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 167
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 167
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 159
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 159
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 155
Otwarte konkursy ofert organizowane przez Powiat z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 152
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 150
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 147
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 147
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 144
Karty informacyjne poradnictwa 140
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 139
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 138
petycja z dnia 08.05.2019r. w sprawie podjęcia działań majacych na celu przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 3146 136
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 135
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 134
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 133
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 132
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 3239

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij