Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Komunikacji 10335
Dane podstawowe 9807
Wydział Komunikacji 8806
Godziny pracy 6341
Spis numerów telefonów 6194
Wydział Budownictwa 5715
Wydział Budownictwa 4698
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 3157
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2557
Kierownictwo urzędu 2380
wzór oświadczenia majątkowego 2081
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1915
Rejestry, ewidencje, wykazy 1835
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1763
Aktualne rozkłady jazdy 1736
Wydział Komunikacji 1607
Wydział Środowiska i Rolnictwa 1360
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1176
Wydział Budownictwa 955
Konta bankowe 921
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 918
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 910
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 871
Wydział Środowiska i Rolnictwa 851
podinspektor ds ewidencji księgowej 841
podinspektor ds ewidencji księgowej 741
ds budownictwa 731
Roman Fester 692
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim." 674
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 673
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 647
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 630
Ochrona Danych Osobowych 621
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 581
ds administracyjnych i socjalnych 554
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 541
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 527
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim". 525
Dostawa komupterów przenośnych w ramach projektu"Szkoła kometencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" 524
Wydział Środowiska i Rolnictwa 503
Gnach Agnieszka 497
Powiatowy Inspektor Nadzoru B 488
Wydział Finansowy 478
ds rejestracji pojazdów 461
Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim 453
ds budownictwa 449
Sekretariat Starosty 440
Informacja Wydziału Budownictwa o zgłoszeniu budowy lub robót 421
ds prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 418
Zapytanie ofertowe WBKZP.272.47.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych 415
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 4243
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 1476
Mariusz Szpilarewicz 503
Uchwała nr 320/2018 352
Uchwała nr 340/2018 344
Uchwała nr 315/2018 301
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 227
Zbigniew Nieć 225
decyzja z dnia 16.05.2018r. 218
Stanisław Kurzyp 214
Uchwała nr 306/2018 214
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 212
Uchwała nr 304/2018 205
Andrzej Witek 195
Uchwała nr 307/2018 195
Uchwała nr 303/2018 187
Uchwała nr 305/2018 187
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 178
167/2018 170
Uchwała nr 319/2018 170
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 170
176/2018 168
166/2018 166
pełnomocnictwo-Ryszard Pawłowski Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl. 165
odpowiedź na petycję z dnia 5 lipca 2018r. 163
153/2018 160
Uchwała nr 283/2018 160
161/2018 159
Uchwała nr 313/2018 159
156/2018 155
168/2018 155
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 155
152/2018 154
165/2018 154
pełnomocnictwo Ryszard Pawłowski Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 154
Uchwała nr 288/2018 154
Uchwała nr 295/2018 154
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 154
160/2018 153
162/2018 153
pełnomocnictwo-Joanna Smętkiewicz Dyrektor ZSP w Ziębicach 152
Uchwała nr 312/2018 152
Uchwała nr 318/2018 150
Uchwała nr 286/2018 149
163/2018 147
Uchwała nr 284/2018 147
Uchwała nr 311/2018 147
Uchwała nr 298/2018 145
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 144
159/2018 142
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 1170
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 840
Agnieszka Tandereszczak 812
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 808
Marcin Gwóźdź 721
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 676
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 650
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 571
Uchwała nr XL/220/2018 507
Uchwała nr XL/219/2018 386
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019 384
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 311
Krystyna Grzech 301
Uchwała nr XLI/222/2018 301
Mariusz Szpilarewicz 300
Ryszard Nowak 298
Andrzej Witek 279
Wiesław Jabłoński 275
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego VI kadencji 274
Henryk Szymański 267
Roman Fester 259
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 253
Dariusz Marcinków 251
Stanisław Kurzyp 251
Marek Ciapka 243
Jerzy Organiściak 240
Zbigniew Nieć 238
Zdzisław Fleszar 234
Uchwała nr XXXIX/216/2018 231
Piotr Szymański - pierwsze oświadczenie majątkowe 230
Marian Kozyra 227
Uchwała nr XXXVII/205/2018 225
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 224
Uchwała nr XXXVII/206/2018 221
Uchwała nr XXXIX/217/2018 218
Uchwała nr XXXV/200/2018 213
Uchwała nr XXXIX/213/2018 212
Czesław Wolak 211
Uchwała nr XXXVII/208/2018 209
Kazimierz Piątkowski 208
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 203
Uchwała nr XXXVII/207/2018 201
protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 197
Uchwała nr XL/218/2018 194
Teresa Markowska 190
Radni Powiatu Ząbkowickiego V kadencji 188
Uchwała nr XXXIX/214/2018 188
plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 183
Uchwała nr XXXIX/212/2018 181
Sesja XL Rady Powiatu Ząbkowickiego w dnu 28.06.2018 r. 177
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 2738
Statut Powiatu Ząbkowickiego 796
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 613
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 482
Budżet Powiatu na rok 2018 310
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 287
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 261
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 252
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 241
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 221
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 202
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 197
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 191
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 181
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 178
Nieodpłata pomoc prawa oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 2019 roku 173
Budżet Powiatu na 2019 rok 172
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 167
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Ząbkowickiego 163
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 160
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 158
Programy inwestycyjno - remontowe 158
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 153
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 138
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 133
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.01.2019 r. o otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku 132
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 131
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 128
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 125
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 120
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 116
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 115
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 115
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 114
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 112
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 112
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 109
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 108
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 103
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 102
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 98
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 97
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 97
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 93
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 88
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 85
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 83
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 81
petycja z dnia 08.05.2019r. w sprawie podjęcia działań majacych na celu przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 3146 71
Karty informacyjne poradnictwa 69
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 2442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij