Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 6882
Wydział Komunikacji 6802
Wydział Komunikacji 5642
Wydział Budownictwa 4414
Godziny pracy 4253
Spis numerów telefonów 4150
Wydział Budownictwa 3538
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2108
Kierownictwo urzędu 1717
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1715
wzór oświadczenia majątkowego 1480
Rejestry, ewidencje, wykazy 1269
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1260
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1144
Wydział Komunikacji 1089
Aktualne rozkłady jazdy 973
Wydział Środowiska i Rolnictwa 892
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 768
Wydział Budownictwa 713
Konta bankowe 688
podinspektor ds ewidencji księgowej 683
podinspektor ds ewidencji księgowej 657
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 636
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 574
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 568
Wydział Środowiska i Rolnictwa 541
ds budownictwa 517
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 478
Roman Fester 468
ds administracyjnych i socjalnych 450
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 441
Ochrona Danych Osobowych 414
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 404
ds rejestracji pojazdów 391
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 376
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 371
Wydział Środowiska i Rolnictwa 357
Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim 353
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 348
Gnach Agnieszka 344
Dostawa komupterów przenośnych w ramach projektu"Szkoła kometencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" 343
ds prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 343
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 342
ds budownictwa 337
Powiatowy Inspektor Nadzoru B 330
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 319
Sekretariat Starosty 316
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 302
Zapytanie ofertowe WBKZP.272.47.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych 301
Wydział Finansowy 293
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 2833
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 908
Mariusz Szpilarewicz 391
Uchwała nr 320/2018 200
Uchwała nr 340/2018 180
Uchwała nr 315/2018 173
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 166
Zbigniew Nieć 166
Uchwała nr 306/2018 160
Uchwała nr 304/2018 150
Uchwała nr 307/2018 146
Stanisław Kurzyp 145
decyzja z dnia 16.05.2018r. 141
Uchwała nr 303/2018 136
Uchwała nr 305/2018 136
Andrzej Witek 135
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 135
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 123
Uchwała nr 283/2018 118
176/2018 116
166/2018 115
167/2018 115
Uchwała nr 295/2018 113
Uchwała nr 313/2018 112
Uchwała nr 288/2018 111
Uchwała nr 319/2018 111
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 109
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 109
Uchwała nr 286/2018 107
165/2018 106
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 106
Uchwała nr 298/2018 106
Uchwała nr 308/2018 106
Uchwała nr 284/2018 105
Uchwała nr 318/2018 105
168/2018 104
Uchwała nr 312/2018 104
152/2018 102
pełnomocnictwo-Ryszard Pawłowski Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl. 102
Uchwała nr 296/2018 102
161/2018 101
pełnomocnictwo Ryszard Pawłowski Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 101
Uchwała nr 287/2018 101
156/2018 100
Uchwała nr 292/2018 100
Uchwała nr 297/2018 100
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 100
171/2018 99
Uchwała nr 290/2018 99
153/2018 98
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 835
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 560
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 546
Marcin Gwóźdź 537
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 454
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 437
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 411
Uchwała nr XL/220/2018 370
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019 264
Krystyna Grzech 228
Uchwała nr XL/219/2018 225
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 223
Ryszard Nowak 215
Mariusz Szpilarewicz 210
Henryk Szymański 201
Andrzej Witek 196
Roman Fester 193
Wiesław Jabłoński 188
Stanisław Kurzyp 185
Uchwała nr XXXIX/216/2018 183
Dariusz Marcinków 182
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 182
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 177
Agnieszka Tandereszczak 176
Marek Ciapka 171
Uchwała nr XXXIX/217/2018 170
Zbigniew Nieć 170
Jerzy Organiściak 167
Uchwała nr XXXV/200/2018 167
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego VI kadencji 165
Zdzisław Fleszar 164
Uchwała nr XXXVII/205/2018 162
Uchwała nr XXXVII/206/2018 162
Marian Kozyra 161
Uchwała nr XLI/222/2018 160
Uchwała nr XXXVII/208/2018 159
Uchwała nr XXXIX/213/2018 151
Kazimierz Piątkowski 149
Uchwała nr XXXVII/207/2018 148
Czesław Wolak 147
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 144
Uchwała nr XL/218/2018 142
Uchwała nr XXXIX/214/2018 137
Teresa Markowska 127
protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 126
Uchwała nr XXXIX/212/2018 126
Uchwała nr XXXIX/215/2018 123
Wniosek Dariusza Marcinkowa Radnego Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.03.2018 r. 123
Zaproszenia na posiedzenia Komisji Środowiska i Rolnictwa 122
Uchwała nr XXXVI/201/2018 121
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 1761
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 405
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 281
Budżet Powiatu na rok 2018 218
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 188
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 170
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 159
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 158
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 155
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 148
Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę Ząbkowickiego 148
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 135
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 133
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 124
Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 119
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 113
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 104
Programy inwestycyjno - remontowe 104
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 102
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 99
Statut Powiatu Ząbkowickiego 89
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 88
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 87
Nieodpłata pomoc prawa oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 2019 roku 83
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 82
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 78
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 75
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 73
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 72
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 72
Budżet Powiatu na 2019 rok 66
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 66
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 66
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 66
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 60
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.01.2019 r. o otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku 60
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 59
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 59
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 58
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 57
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 56
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 51
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 50
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 49
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 45
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 45
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 43
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 43
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 39
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Ząbkowickiego 17
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 1686

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij