Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Komunikacji 19201
Wydział Komunikacji 17740
Dane podstawowe 14685
Spis numerów telefonów 11085
Godziny pracy 9718
Wydział Budownictwa 8275
Wydział Budownictwa 6707
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 5126
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4126
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3919
Kierownictwo urzędu 3583
Wydział Komunikacji 3495
Rejestry, ewidencje, wykazy 3205
wzór oświadczenia majątkowego 3167
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2979
Aktualne rozkłady jazdy 2748
Wydział Środowiska i Rolnictwa 2225
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1830
Konta bankowe 1710
Wydział Środowiska i Rolnictwa 1584
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1527
Koronawirus - jak postępować 1497
Wydział Budownictwa 1382
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 1380
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 1311
ds. rejestracji pojazdów 1060
Roman Fester 1059
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 974
Ochrona Danych Osobowych 971
Opłaty w Wydziale Komunikacji 952
podinspektor ds ewidencji księgowej 946
ds budownictwa 879
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim." 833
Informacja Wydziału Budownictwa o zgłoszeniu budowy lub robót 830
podinspektor ds ewidencji księgowej 825
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 814
Wydział Środowiska i Rolnictwa 778
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 767
Gnach Agnieszka 717
ds administracyjnych i socjalnych 708
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 703
Wydział Finansowy 690
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 685
Dostawa komupterów przenośnych w ramach projektu"Szkoła kometencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" 656
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim". 643
Sekretariat Starosty 614
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 611
Błauciak Tomasz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich 607
Biuro Rzeczy Znalezionych 602
Gil Beata - Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich 601
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 6157
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 2260
Mariusz Szpilarewicz 670
Uchwała nr 320/2018 409
Uchwała nr 340/2018 401
Uchwała nr 315/2018 364
Stanisław Kurzyp 345
Zbigniew Nieć 344
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 335
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 320
decyzja z dnia 16.05.2018r. 318
Andrzej Witek 312
Uchwała nr 304/2018 275
Uchwała nr 306/2018 269
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 267
Uchwała nr 307/2018 259
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 256
Uchwała nr 305/2018 255
pełnomocnictwo-Ryszard Pawłowski Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl. 251
Uchwała nr 303/2018 246
167/2018 240
176/2018 238
upoważnienie dla Dyrektora PUP w Ząbkowicach Śl. 238
166/2018 236
161/2018 235
Uchwała nr 319/2018 235
153/2018 232
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 229
odpowiedź na petycję z dnia 5 lipca 2018r. 228
pełnomocnictwo Ryszard Pawłowski Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 228
162/2018 227
Uchwała nr 313/2018 227
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 226
pełnomocnictwo-Joanna Smętkiewicz Dyrektor ZSP w Ziębicach 226
152/2018 221
160/2018 221
168/2018 221
156/2018 218
Uchwała nr 312/2018 218
165/2018 217
159/2018 216
Robert Szwarc - pierwsze oświadczenie majątkowe 216
Waldemar Wieja - pierwsze oświadczenie majątkowe 216
Uchwała nr 283/2018 211
Uchwała nr 288/2018 211
163/2018 210
petycja z dnia 21.08.2018r. 209
Uchwała nr 318/2018 209
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 208
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 208
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 1579
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 1128
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 1045
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 1041
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 987
Marcin Gwóźdź 898
Agnieszka Tandereszczak 895
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 789
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji 629
Uchwała nr XL/220/2018 573
Uchwała nr XL/219/2018 452
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego VI kadencji 440
Ryszard Nowak 423
Mariusz Szpilarewicz 419
Piotr Szymański - pierwsze oświadczenie majątkowe 414
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 411
Andrzej Witek 410
Wiesław Jabłoński 402
Krystyna Grzech 395
Uchwała nr XLI/222/2018 359
Henryk Szymański 354
Marian Kozyra 345
Dariusz Marcinków 344
Jerzy Organiściak 342
Radni Powiatu Ząbkowickiego V kadencji 342
Roman Fester 341
Zdzisław Fleszar 340
Marek Ciapka 338
Zbigniew Nieć 338
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 330
Stanisław Kurzyp 327
Kazimierz Piątkowski 309
Uchwała nr XXXVII/205/2018 306
Uchwała nr XXXIX/216/2018 299
Uchwała nr XXXVII/206/2018 295
Czesław Wolak 293
plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 286
protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 283
Uchwała nr XXXIX/213/2018 283
Uchwała nr XXXV/200/2018 283
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 283
Waldemar Wieja - pierwsze oświadczenie majątkowe 283
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 279
Uchwała nr XXXIX/217/2018 277
Teresa Markowska 271
Uchwała nr XXXVII/208/2018 271
Uchwała nr XXXVII/207/2018 261
Uchwała nr XL/218/2018 258
plan pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok 254
Uchwała nr XXXIX/214/2018 252
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 4185
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 1144
Statut Powiatu Ząbkowickiego 975
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 762
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 497
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 446
Budżet Powiatu na rok 2018 409
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 378
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 321
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 295
Budżet Powiatu na 2019 rok 292
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 289
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Ząbkowickiego 280
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 268
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 267
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 257
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 246
Programy inwestycyjno - remontowe 242
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 241
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 235
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 232
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 225
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.01.2019 r. o otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku 224
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 222
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 212
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 205
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 203
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 198
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 193
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 188
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 186
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 185
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 183
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 180
Otwarte konkursy ofert organizowane przez Powiat z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 175
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 174
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 174
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 170
Karty informacyjne poradnictwa 166
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 163
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 162
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 162
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 162
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 155
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 155
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 155
petycja z dnia 08.05.2019r. w sprawie podjęcia działań majacych na celu przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 3146 154
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 153
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 151
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 144
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 3703

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij