Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1246
Wydział Komunikacji 633
Godziny pracy 404
Spis numerów telefonów 334
Wydział Budownictwa 273
Wydział Komunikacji 259
wzór oświadczenia majątkowego 250
Kierownictwo urzędu 232
Rejestry, ewidencje, wykazy 154
Wydział Budownictwa 149
Wydział Budownictwa 140
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 110
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 105
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 98
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 97
Aktualne rozkłady jazdy 95
Wydział Środowiska i Rolnictwa 92
Konta bankowe 91
Wydział Komunikacji 91
ds rejestracji pojazdów 75
Ochrona Danych Osobowych 73
Wydział Środowiska i Rolnictwa 69
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 65
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 63
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 21.05.2018 r. 62
Gnach Agnieszka 60
Ogłoszenie z dnia 05.04.2018 r. Zarzadu Powiatu Zabkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Zabkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1 - dz. 21/2 59
Wydział Środowiska i Rolnictwa 57
Audytor wewnętrzny 54
Mazur Bogumiła 54
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 54
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 54
Ogłoszenie z dnia 05.03.2018 r. Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, połozonego w Braszowicach - dz. 361 50
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 29.05.2018 r. o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Ślaskich - dz. 3/3 49
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 30.03.2018 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 48
Balikowska Irena - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich 47
System SMS/e-mail 46
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 45
Wykaz ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie powiatu ząbkowickiego 45
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie Powiatu Ząbkowickiego 43
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 42
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 42
Informacja Wydziału Budownictwa o zgłoszeniu budowy lub robót 41
Waszczuk Marek - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie 40
Zarządzenie nr 11/2018 39
Błauciak Tomasz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich 37
Zarządzenie nr 10/2018 37
Frysztak Wojciech - Referent w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego 36
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 36
Sekretariat Starosty 35
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 280
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 75
Uchwała nr 307/2018 66
Uchwała nr 306/2018 61
Uchwała nr 305/2018 60
Uchwała nr 304/2018 53
Uchwała nr 303/2018 47
Uchwała nr 295/2018 42
Uchwała nr 297/2018 39
Uchwała nr 298/2018 37
Uchwała nr 283/2018 36
Uchwała nr 280/2018 35
Uchwała nr 293/2018 35
Uchwała nr 308/2018 34
Mariusz Szpilarewicz 33
Uchwała nr 290/2018 31
Uchwała nr 287/2018 30
Uchwała nr 292/2018 30
Uchwała nr 288/2018 28
Uchwała nr 294/2018 28
Uchwała nr 296/2018 28
Uchwała nr 277/2018 27
Uchwała nr 286/2018 27
Uchwała nr 289/2018 27
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 26
Uchwała nr 299/2018 26
Uchwała nr 278/2018 25
Uchwała nr 279/2018 25
Uchwała nr 282/2018 25
Uchwała nr 284/2018 25
Uchwała nr 285/2018 25
Uchwała nr 301/2018 25
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 24
Uchwała nr 291/2018 24
Uchwała nr 300/2018 24
Uchwała nr 302/2018 23
Andrzej Witek 22
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 22
Zbigniew Nieć 21
Stanisław Kurzyp 20
Uchwała nr 281/2018 20
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 20
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 19
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSP w Ziębicach 19
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSP w Ziębicach 19
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 19
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 18
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 17
upoważnienie dla Dyrektora PUP w Ząbkowicach Śl. 17
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 16
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu Ząbkowickiego 257
Marcin Gwóźdź 95
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 73
Uchwała nr XXXVII/208/2018 64
Uchwała nr XXXVII/207/2018 57
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 56
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 55
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 53
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 53
Uchwała nr XXXVII/205/2018 50
Uchwała nr XXXVII/206/2018 47
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 46
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 44
Uchwała nr XXXIX/215/2018 42
Uchwała nr XXXIX/216/2018 42
Uchwała nr XXXIX/217/2018 40
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 39
Uchwała nr XXXIX/213/2018 39
Uchwała nr XXXVII/203/2018 39
Uchwała nr XXXIX/214/2018 38
Uchwała nr XXXVI/201/2018 38
Henryk Szymański 37
Marek Ciapka 35
Jerzy Organiściak 33
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 33
Ryszard Nowak 30
Teresa Markowska 29
Uchwała nr XXXVI/202/2018 29
Mariusz Szpilarewicz 28
Uchwała nr XXXIX/211/2018 28
Uchwała nr XXXVII/204/2018 28
Andrzej Witek 27
Kazimierz Piątkowski 27
Krystyna Grzech 27
Uchwała nr XXXV/200/2018 27
Zdzisław Fleszar 26
Czesław Wolak 25
Dariusz Marcinków 25
Zbigniew Nieć 25
Marian Kozyra 24
Wiesław Jabłoński 24
Stanisław Kurzyp 23
Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego, która odbyła się w dniu 26.04.2018 r. 22
Agnieszka Tandereszczak 21
plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 21
plan pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok 21
Sesja XXXIX Rady Powiatu Ząbkowickiego w dniu 24.05.2018 r. 21
Sesja XXXV Rady Powiatu Ząbkowickiego w dniu 25.01.2018 r. 21
Uchwała nr XXXIX/212/2018 21
Sesja XXXVI Rady Powiatu Ząbkowickiego w dniu 22.02.2018 20
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 80
Budżet Powiatu na rok 2018 35
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 28
Statut Powiatu Ząbkowickiego 27
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 26
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 25
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 22
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 20
Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 20
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 20
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 19
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 19
Wystąpienie Dyrektora Delagatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie prośby do Starostów o zgłaszanie brakujących kandydatów na urzędników wyborczych 19
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 19
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 19
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 19
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 18
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 18
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 18
Programy inwestycyjno - remontowe 17
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 15
Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę Ząbkowickiego 12
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 10
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 10
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 9
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 9
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 255

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij