Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2311
Wydział Komunikacji 1765
Wydział Komunikacji 1469
Godziny pracy 1182
Spis numerów telefonów 927
Wydział Budownictwa 702
Wydział Budownictwa 467
wzór oświadczenia majątkowego 444
Kierownictwo urzędu 442
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 413
Rejestry, ewidencje, wykazy 378
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 347
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 312
Wydział Komunikacji 303
Wydział Budownictwa 271
Konta bankowe 255
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 239
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 216
Aktualne rozkłady jazdy 190
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 189
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 177
Wydział Środowiska i Rolnictwa 177
Wydział Środowiska i Rolnictwa 175
ds rejestracji pojazdów 174
podinspektor ds ewidencji księgowej 169
Ochrona Danych Osobowych 144
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 143
ds administracyjnych i socjalnych 130
Ogłoszenie z dnia 05.04.2018 r. Zarzadu Powiatu Zabkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Zabkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1 - dz. 21/2 119
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 112
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 108
Gnach Agnieszka 107
Ogłoszenie z dnia 05.03.2018 r. Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, połozonego w Braszowicach - dz. 361 106
Wydział Środowiska i Rolnictwa 106
Zapytanie ofertowe WBKZP.272.47.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych 106
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 21.05.2018 r. 102
Mazur Bogumiła 100
kontrole zewnętrzne w 2018 r. 99
Roman Fester 97
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 96
Waszczuk Marek - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie 91
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 29.05.2018 r. o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Ślaskich - dz. 3/3 88
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 87
Audytor wewnętrzny 85
Świderska Monika - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego 84
Balikowska Irena - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich 83
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 30.03.2018 r. o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 78
ewidencja stowarzyszeń zwykłych 75
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 75
Zarządzenie nr 11/2018 75
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 592
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 180
Uchwała nr 307/2018 95
Uchwała nr 306/2018 92
Uchwała nr 305/2018 87
Uchwała nr 304/2018 86
Uchwała nr 303/2018 83
Mariusz Szpilarewicz 72
Uchwała nr 283/2018 59
Uchwała nr 298/2018 56
Uchwała nr 295/2018 55
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 52
Uchwała nr 293/2018 52
Uchwała nr 308/2018 52
Uchwała nr 288/2018 49
Uchwała nr 297/2018 49
Uchwała nr 280/2018 48
Uchwała nr 292/2018 47
Uchwała nr 296/2018 47
Uchwała nr 313/2018 47
Uchwała nr 312/2018 46
Uchwała nr 279/2018 45
Uchwała nr 286/2018 45
Uchwała nr 287/2018 45
Uchwała nr 290/2018 45
176/2018 44
Uchwała nr 294/2018 44
Uchwała nr 299/2018 44
Uchwała nr 301/2018 44
Uchwała nr 300/2018 43
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 41
Uchwała nr 284/2018 41
decyzja z dnia 16.05.2018r. 40
Uchwała nr 277/2018 40
Uchwała nr 302/2018 40
171/2018 39
Uchwała nr 278/2018 39
Uchwała nr 285/2018 39
Uchwała nr 291/2018 39
Zbigniew Nieć 39
Uchwała nr 311/2018 38
Uchwała nr 289/2018 37
Uchwała nr 318/2018 37
Andrzej Witek 36
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 35
Uchwała nr 315/2018 35
Uchwała nr 320/2018 35
166/2018 34
167/2018 34
pełnomocnictwo-Dyrektor DPS w Ząbkowicach Śl. 34
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu Ząbkowickiego 538
Marcin Gwóźdź 167
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 108
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 103
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 102
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 101
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 97
Uchwała nr XXXVII/208/2018 94
Uchwała nr XXXIX/216/2018 90
Uchwała nr XXXIX/217/2018 87
Uchwała nr XXXVII/207/2018 86
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 84
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 84
Uchwała nr XXXVII/206/2018 79
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 78
Uchwała nr XL/220/2018 77
Uchwała nr XXXVII/205/2018 69
Uchwała nr XXXIX/214/2018 66
Uchwała nr XXXIX/213/2018 65
Uchwała nr XXXIX/215/2018 65
Uchwała nr XXXVII/203/2018 64
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 61
Jerzy Organiściak 56
Henryk Szymański 55
Uchwała nr XXXVI/201/2018 55
Marek Ciapka 52
Uchwała nr XXXV/200/2018 52
Zdzisław Fleszar 49
Krystyna Grzech 47
Wiesław Jabłoński 47
Dariusz Marcinków 46
Marian Kozyra 46
Ryszard Nowak 46
Uchwała nr XXXVI/202/2018 46
Mariusz Szpilarewicz 45
Teresa Markowska 44
Agnieszka Tandereszczak 43
Stanisław Kurzyp 43
Zbigniew Nieć 43
Andrzej Witek 42
Uchwała nr XL/219/2018 42
Uchwała nr XXXIX/211/2018 42
Zaproszenia na posiedzenia Komisji Środowiska i Rolnictwa 42
Interpelacja Mariana Kozyry Radnego Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.03.2018 r. 41
plan pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok 41
Sesja XXXV Rady Powiatu Ząbkowickiego w dniu 25.01.2018 r. 41
Czesław Wolak 40
Kazimierz Piątkowski 40
Uchwała nr XL/218/2018 40
Interpelacja Ryszarda Nowaka Radnego Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.03.2018 r. 39
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 324
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 71
Budżet Powiatu na rok 2018 61
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 52
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 51
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 45
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 45
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 43
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 43
Wystąpienie Dyrektora Delagatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie prośby do Starostów o zgłaszanie brakujących kandydatów na urzędników wyborczych 43
Statut Powiatu Ząbkowickiego 41
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 40
Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 39
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 38
Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę Ząbkowickiego 38
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 33
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 32
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 32
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 31
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 30
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 29
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 28
Programy inwestycyjno - remontowe 28
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 28
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 24
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 21
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 2
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 480

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij