Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3493
Wydział Komunikacji 3137
Wydział Komunikacji 2936
Godziny pracy 2107
Spis numerów telefonów 1914
Wydział Budownictwa 1192
Wydział Budownictwa 1005
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 866
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 788
Kierownictwo urzędu 737
wzór oświadczenia majątkowego 641
Rejestry, ewidencje, wykazy 614
Wydział Komunikacji 581
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 572
podinspektor ds ewidencji księgowej 500
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 492
Aktualne rozkłady jazdy 483
Wydział Środowiska i Rolnictwa 388
Wydział Budownictwa 379
Konta bankowe 353
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 324
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 302
Wydział Środowiska i Rolnictwa 299
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 274
ds rejestracji pojazdów 271
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 240
Ochrona Danych Osobowych 232
ds administracyjnych i socjalnych 230
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 227
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 213
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 194
Gnach Agnieszka 187
Wydział Środowiska i Rolnictwa 187
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 180
Roman Fester 178
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 169
Dostawa samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich i Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy współfinansowana przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 167
Zapytanie ofertowe WBKZP.272.47.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych 167
kontrole zewnętrzne w 2018 r. 153
Ogłoszenie z dnia 05.04.2018 r. Zarzadu Powiatu Zabkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Zabkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1 - dz. 21/2 152
Ogłoszenie z dnia 05.03.2018 r. Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, połozonego w Braszowicach - dz. 361 150
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 146
Mazur Bogumiła 144
ds rejestracji pojazdów 137
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie powiatu ząbkowickiego 136
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 134
Świderska Monika - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego 134
Waszczuk Marek - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie 134
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 133
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 21.05.2018 r. 128
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 1049
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 357
Mariusz Szpilarewicz 165
Uchwała nr 306/2018 119
Uchwała nr 304/2018 114
Uchwała nr 307/2018 107
Uchwała nr 303/2018 100
Uchwała nr 305/2018 99
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 80
Uchwała nr 320/2018 79
Uchwała nr 283/2018 75
Uchwała nr 295/2018 72
Uchwała nr 298/2018 71
Zbigniew Nieć 71
Uchwała nr 313/2018 70
Uchwała nr 288/2018 68
Uchwała nr 308/2018 67
176/2018 66
Uchwała nr 318/2018 66
Uchwała nr 287/2018 65
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 64
Uchwała nr 293/2018 64
Uchwała nr 297/2018 64
Uchwała nr 286/2018 63
Uchwała nr 280/2018 62
Uchwała nr 319/2018 62
Andrzej Witek 61
Uchwała nr 279/2018 61
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 60
Uchwała nr 296/2018 60
Uchwała nr 312/2018 60
Uchwała nr 290/2018 59
Uchwała nr 292/2018 59
Uchwała nr 301/2018 59
171/2018 57
Uchwała nr 284/2018 57
Uchwała nr 294/2018 57
Uchwała nr 299/2018 57
Uchwała nr 300/2018 57
decyzja z dnia 16.05.2018r. 56
166/2018 55
Stanisław Kurzyp 55
167/2018 54
168/2018 54
Uchwała nr 291/2018 54
Uchwała nr 302/2018 54
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 54
165/2018 53
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 53
pełnomocnictwo-Dyrektor DPS w Ząbkowicach Śl. 53
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu Ząbkowickiego 1136
Marcin Gwóźdź 240
Uchwała nr XL/220/2018 203
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 201
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 190
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 180
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 163
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 159
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 156
Uchwała nr XXXIX/216/2018 132
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 131
Uchwała nr XXXIX/217/2018 127
Uchwała nr XXXV/200/2018 116
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 116
Uchwała nr XXXVII/208/2018 110
Uchwała nr XXXVII/206/2018 108
Uchwała nr XXXVII/207/2018 105
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 104
Krystyna Grzech 104
Uchwała nr XXXVII/205/2018 103
Ryszard Nowak 99
Henryk Szymański 97
Andrzej Witek 96
Uchwała nr XXXIX/213/2018 92
Wiesław Jabłoński 88
Zdzisław Fleszar 88
Marek Ciapka 87
Mariusz Szpilarewicz 87
Uchwała nr XL/218/2018 85
Uchwała nr XL/219/2018 83
Uchwała nr XXXIX/214/2018 83
Uchwała nr XXXIX/215/2018 83
Agnieszka Tandereszczak 82
Stanisław Kurzyp 82
Uchwała nr XXXVI/201/2018 82
Dariusz Marcinków 79
Marian Kozyra 79
Roman Fester 79
Uchwała nr XXXVII/203/2018 78
Kazimierz Piątkowski 77
Zbigniew Nieć 76
Czesław Wolak 71
Teresa Markowska 71
Uchwała nr XXXIX/212/2018 66
plan pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok 63
Zaproszenia na posiedzenia Komisji Środowiska i Rolnictwa 62
Jerzy Organiściak 61
protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 60
Uchwała nr XXXIX/211/2018 60
Sesja XL Rady Powiatu Ząbkowickiego w dnu 28.06.2018 r. 59
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 721
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 127
Budżet Powiatu na rok 2018 104
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 98
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 92
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 92
Statut Powiatu Ząbkowickiego 83
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 80
Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę Ząbkowickiego 72
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 71
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 68
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 63
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 62
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 61
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 61
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 59
Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 57
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 57
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 56
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 56
Programy inwestycyjno - remontowe 52
Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego 52
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 45
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 45
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 43
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 40
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 40
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 33
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 33
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 31
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 30
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 27
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 24
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 23
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 22
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 22
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 19
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 19
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 19
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 19
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 18
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 16
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 16
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 14
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 3
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 2
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 1
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 806

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij