Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Komunikacji 8040
Dane podstawowe 7967
Wydział Komunikacji 6706
Godziny pracy 5011
Wydział Budownictwa 4820
Spis numerów telefonów 4787
Wydział Budownictwa 3891
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2473
Kierownictwo urzędu 1949
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1943
wzór oświadczenia majątkowego 1769
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1498
Rejestry, ewidencje, wykazy 1482
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1359
Wydział Komunikacji 1271
Aktualne rozkłady jazdy 1091
Wydział Środowiska i Rolnictwa 1046
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 868
Wydział Budownictwa 792
Konta bankowe 761
podinspektor ds ewidencji księgowej 740
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 735
podinspektor ds ewidencji księgowej 699
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 696
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 654
Wydział Środowiska i Rolnictwa 632
ds budownictwa 597
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 553
Roman Fester 552
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 498
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 497
Ochrona Danych Osobowych 489
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 482
ds administracyjnych i socjalnych 481
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 468
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 436
Dostawa komupterów przenośnych w ramach projektu"Szkoła kometencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" 430
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim". 429
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim." 414
ds rejestracji pojazdów 413
Wydział Środowiska i Rolnictwa 410
Powiatowy Inspektor Nadzoru B 399
Gnach Agnieszka 389
Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim 384
ds budownictwa 379
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 370
ds prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 369
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 358
Sekretariat Starosty 355
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 339
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 3333
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 1079
Mariusz Szpilarewicz 415
Uchwała nr 320/2018 258
Uchwała nr 340/2018 243
Uchwała nr 315/2018 216
Zbigniew Nieć 181
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 180
Uchwała nr 306/2018 171
Uchwała nr 304/2018 161
Stanisław Kurzyp 159
decyzja z dnia 16.05.2018r. 157
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 155
Uchwała nr 307/2018 154
Andrzej Witek 151
Uchwała nr 303/2018 145
Uchwała nr 305/2018 144
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 134
167/2018 131
166/2018 128
Uchwała nr 283/2018 126
Uchwała nr 319/2018 125
176/2018 124
Uchwała nr 313/2018 124
165/2018 120
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 120
Uchwała nr 288/2018 120
Uchwała nr 295/2018 120
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 120
168/2018 119
pełnomocnictwo-Ryszard Pawłowski Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl. 119
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 118
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 117
pełnomocnictwo Ryszard Pawłowski Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 116
152/2018 115
153/2018 115
Uchwała nr 286/2018 115
156/2018 114
Uchwała nr 284/2018 114
Uchwała nr 308/2018 114
161/2018 113
Uchwała nr 298/2018 113
Uchwała nr 318/2018 113
odpowiedź na petycję z dnia 5 lipca 2018r. 112
pełnomocnictwo-Joanna Smętkiewicz Dyrektor ZSP w Ziębicach 112
Uchwała nr 312/2018 112
Uchwała nr 296/2018 111
162/2018 110
Uchwała nr 279/2018 109
Uchwała nr 290/2018 109
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 950
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 652
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 646
Marcin Gwóźdź 573
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 536
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 504
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 459
Uchwała nr XL/220/2018 424
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019 312
Uchwała nr XL/219/2018 287
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 248
Krystyna Grzech 245
Mariusz Szpilarewicz 239
Ryszard Nowak 238
Henryk Szymański 217
Andrzej Witek 214
Roman Fester 213
Uchwała nr XLI/222/2018 210
Wiesław Jabłoński 205
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 204
Stanisław Kurzyp 199
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego VI kadencji 197
Dariusz Marcinków 195
Marek Ciapka 192
Uchwała nr XXXIX/216/2018 192
Agnieszka Tandereszczak 191
Jerzy Organiściak 190
Zbigniew Nieć 190
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 187
Uchwała nr XXXIX/217/2018 181
Uchwała nr XXXV/200/2018 180
Zdzisław Fleszar 180
Marian Kozyra 179
Uchwała nr XXXVII/205/2018 177
Uchwała nr XXXVII/206/2018 174
Uchwała nr XXXVII/208/2018 171
Kazimierz Piątkowski 166
Uchwała nr XXXIX/213/2018 166
Czesław Wolak 165
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 163
Uchwała nr XXXVII/207/2018 161
Uchwała nr XL/218/2018 156
Piotr Szymański - pierwsze oświadczenie majątkowe 150
Uchwała nr XXXIX/214/2018 147
Teresa Markowska 144
Zaproszenia na posiedzenia Komisji Środowiska i Rolnictwa 141
protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 140
plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 139
Wniosek Dariusza Marcinkowa Radnego Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.03.2018 r. 139
Uchwała nr XXXIX/212/2018 137
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 2096
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 460
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 339
Budżet Powiatu na rok 2018 246
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 215
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 186
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 183
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 182
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 178
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 166
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 145
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 144
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 142
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 138
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 122
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 121
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 116
Programy inwestycyjno - remontowe 116
Nieodpłata pomoc prawa oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 2019 roku 110
Statut Powiatu Ząbkowickiego 110
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 105
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 101
Budżet Powiatu na 2019 rok 100
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 96
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 94
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 87
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 85
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 85
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 83
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 81
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.01.2019 r. o otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku 79
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 78
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 77
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 76
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 71
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 70
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 69
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 67
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 66
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 64
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 59
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 58
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 58
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 57
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 56
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 55
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 50
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Ząbkowickiego 40
Karty informacyjne poradnictwa 29
petycja z dnia 08.05.2019r. w sprawie podjęcia działań majacych na celu przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 3146 25
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 1929

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij