Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Komunikacji 12515
Dane podstawowe 11291
Wydział Komunikacji 11053
Godziny pracy 7522
Spis numerów telefonów 7329
Wydział Budownictwa 6443
Wydział Budownictwa 5165
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 3748
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2979
Kierownictwo urzędu 2783
wzór oświadczenia majątkowego 2364
Rejestry, ewidencje, wykazy 2192
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2191
Aktualne rozkłady jazdy 2089
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2075
Wydział Komunikacji 1944
Wydział Środowiska i Rolnictwa 1639
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1447
Konta bankowe 1100
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1091
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 1069
Wydział Budownictwa 1067
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 1060
Wydział Środowiska i Rolnictwa 1008
podinspektor ds ewidencji księgowej 901
Roman Fester 828
ds budownictwa 804
podinspektor ds ewidencji księgowej 784
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 773
Ochrona Danych Osobowych 757
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim." 756
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 733
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 707
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 635
ds administracyjnych i socjalnych 624
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 598
Dostawa komupterów przenośnych w ramach projektu"Szkoła kometencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" 590
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim". 586
Wydział Środowiska i Rolnictwa 581
Gnach Agnieszka 580
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 569
Wydział Finansowy 568
Informacja Wydziału Budownictwa o zgłoszeniu budowy lub robót 554
Powiatowy Inspektor Nadzoru B 536
Błauciak Tomasz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich 511
Sekretariat Starosty 505
Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim 502
ds budownictwa 502
ds rejestracji pojazdów 501
Zapytanie ofertowe WBKZP.272.47.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych 486
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 4941
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 1744
Mariusz Szpilarewicz 569
Uchwała nr 320/2018 386
Uchwała nr 340/2018 376
Uchwała nr 315/2018 334
Zbigniew Nieć 280
decyzja z dnia 16.05.2018r. 277
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 277
Stanisław Kurzyp 276
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 275
Andrzej Witek 257
Uchwała nr 306/2018 245
Uchwała nr 304/2018 240
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 227
Uchwała nr 307/2018 227
Uchwała nr 305/2018 220
Uchwała nr 303/2018 219
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 218
167/2018 206
176/2018 206
Uchwała nr 319/2018 204
166/2018 203
153/2018 201
161/2018 200
pełnomocnictwo-Ryszard Pawłowski Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl. 199
odpowiedź na petycję z dnia 5 lipca 2018r. 195
Uchwała nr 313/2018 195
pełnomocnictwo-Joanna Smętkiewicz Dyrektor ZSP w Ziębicach 193
pełnomocnictwo Ryszard Pawłowski Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 191
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 191
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 190
152/2018 189
162/2018 189
Uchwała nr 312/2018 189
160/2018 188
156/2018 187
168/2018 187
165/2018 186
Uchwała nr 283/2018 185
159/2018 184
163/2018 180
Uchwała nr 311/2018 180
Uchwała nr 288/2018 178
Uchwała nr 295/2018 178
Uchwała nr 318/2018 178
upoważnienie dla Dyrektora PUP w Ząbkowicach Śl. 178
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 176
Uchwała nr 286/2018 175
Uchwała nr 284/2018 171
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 1365
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 970
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 912
Agnieszka Tandereszczak 854
Marcin Gwóźdź 811
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 800
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 777
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 686
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji 543
Uchwała nr XL/220/2018 539
Uchwała nr XL/219/2018 417
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 366
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego VI kadencji 357
Mariusz Szpilarewicz 350
Ryszard Nowak 348
Wiesław Jabłoński 343
Krystyna Grzech 341
Andrzej Witek 339
Uchwała nr XLI/222/2018 331
Henryk Szymański 313
Piotr Szymański - pierwsze oświadczenie majątkowe 312
Roman Fester 300
Dariusz Marcinków 297
Jerzy Organiściak 295
Stanisław Kurzyp 291
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 290
Marek Ciapka 289
Zbigniew Nieć 286
Zdzisław Fleszar 283
Marian Kozyra 276
Uchwała nr XXXVII/205/2018 264
Uchwała nr XXXIX/216/2018 261
Uchwała nr XXXVII/206/2018 259
Radni Powiatu Ząbkowickiego V kadencji 257
Kazimierz Piątkowski 256
Czesław Wolak 255
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 252
Uchwała nr XXXIX/217/2018 248
Uchwała nr XXXV/200/2018 248
Uchwała nr XXXIX/213/2018 245
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 239
protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 238
Uchwała nr XXXVII/208/2018 238
Uchwała nr XXXVII/207/2018 232
Teresa Markowska 230
plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 229
Uchwała nr XL/218/2018 224
Uchwała nr XXXIX/214/2018 222
Waldemar Wieja - pierwsze oświadczenie majątkowe 215
Sesja XL Rady Powiatu Ząbkowickiego w dnu 28.06.2018 r. 213
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 3282
Statut Powiatu Ząbkowickiego 856
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 790
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 593
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 361
Budżet Powiatu na rok 2018 357
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 334
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 309
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 278
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 261
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 244
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 235
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 233
Nieodpłata pomoc prawa oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 2019 roku 231
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 224
Budżet Powiatu na 2019 rok 222
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Ząbkowickiego 222
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 213
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 209
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 196
Programy inwestycyjno - remontowe 196
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 196
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 193
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.01.2019 r. o otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku 185
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 178
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 172
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 167
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 166
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 162
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 155
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 153
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 153
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 152
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 151
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 148
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 144
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 143
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 140
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 136
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 135
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 131
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 131
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 125
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 123
Karty informacyjne poradnictwa 121
Otwarte konkursy ofert organizowane przez Powiat z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 119
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 117
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 117
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 115
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 115
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 2913

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij