Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Komunikacji 11429
Dane podstawowe 10566
Wydział Komunikacji 9938
Godziny pracy 6940
Spis numerów telefonów 6831
Wydział Budownictwa 6165
Wydział Budownictwa 4994
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 3519
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2800
Kierownictwo urzędu 2633
wzór oświadczenia majątkowego 2265
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2083
Rejestry, ewidencje, wykazy 2018
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1950
Aktualne rozkłady jazdy 1909
Wydział Komunikacji 1759
Wydział Środowiska i Rolnictwa 1504
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1361
Konta bankowe 1028
Wydział Budownictwa 1025
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1024
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 1015
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 985
Wydział Środowiska i Rolnictwa 935
podinspektor ds ewidencji księgowej 880
ds budownictwa 783
Roman Fester 777
podinspektor ds ewidencji księgowej 765
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim." 722
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 720
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 713
Ochrona Danych Osobowych 704
Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 676
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu drukującego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 616
ds administracyjnych i socjalnych 589
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 574
Dostawa komupterów przenośnych w ramach projektu"Szkoła kometencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim" 563
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim". 563
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 552
Wydział Środowiska i Rolnictwa 546
Gnach Agnieszka 543
Wydział Finansowy 530
Powiatowy Inspektor Nadzoru B 514
ds rejestracji pojazdów 489
Informacja Wydziału Budownictwa o zgłoszeniu budowy lub robót 488
Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu "Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim 482
ds budownictwa 481
Sekretariat Starosty 477
Błauciak Tomasz - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich 464
Zapytanie ofertowe WBKZP.272.47.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych 461
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 4653
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 1638
Mariusz Szpilarewicz 535
Uchwała nr 320/2018 373
Uchwała nr 340/2018 364
Uchwała nr 315/2018 322
decyzja z dnia 16.05.2018r. 260
Zbigniew Nieć 258
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 256
Stanisław Kurzyp 247
upoważnienie dla Dyrektora DPS w Ziębicach 245
Uchwała nr 306/2018 233
Andrzej Witek 229
Uchwała nr 304/2018 227
Uchwała nr 307/2018 216
Uchwała nr 303/2018 209
Uchwała nr 305/2018 208
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 207
upowaznienie dla Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. 193
167/2018 192
176/2018 192
Uchwała nr 319/2018 192
166/2018 189
153/2018 188
pełnomocnictwo-Ryszard Pawłowski Dyrektor ZSZ w Ząbkowicach Śl. 188
161/2018 182
Uchwała nr 313/2018 181
odpowiedź na petycję z dnia 5 lipca 2018r. 180
156/2018 177
pełnomocnictwo Ryszard Pawłowski Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 177
152/2018 176
160/2018 176
168/2018 176
pełnomocnictwo-Joanna Smętkiewicz Dyrektor ZSP w Ziębicach 176
162/2018 175
165/2018 175
Uchwała nr 283/2018 175
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 174
Uchwała nr 312/2018 174
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 173
163/2018 169
Uchwała nr 288/2018 169
Uchwała nr 311/2018 169
159/2018 167
Uchwała nr 295/2018 167
Uchwała nr 318/2018 167
Uchwała nr 286/2018 165
upoważnienie dla Dyrektora PUP w Ząbkowicach Śl. 165
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 164
Uchwała nr 284/2018 161
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 1289
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 916
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 870
Agnieszka Tandereszczak 836
Marcin Gwóźdź 771
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 750
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 729
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 632
Uchwała nr XL/220/2018 524
plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019 439
Uchwała nr XL/219/2018 402
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 342
Mariusz Szpilarewicz 327
Ryszard Nowak 324
Krystyna Grzech 323
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego VI kadencji 321
Uchwała nr XLI/222/2018 320
Andrzej Witek 311
Wiesław Jabłoński 310
Henryk Szymański 291
Roman Fester 284
Piotr Szymański - pierwsze oświadczenie majątkowe 277
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 275
Dariusz Marcinków 274
Stanisław Kurzyp 273
Marek Ciapka 269
Jerzy Organiściak 268
Zdzisław Fleszar 265
Zbigniew Nieć 263
Marian Kozyra 254
Uchwała nr XXXIX/216/2018 248
Uchwała nr XXXVII/205/2018 247
Uchwała nr XXXVII/206/2018 242
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 241
Uchwała nr XXXV/200/2018 238
Czesław Wolak 237
Kazimierz Piątkowski 234
Uchwała nr XXXIX/217/2018 233
Uchwała nr XXXIX/213/2018 232
Uchwała nr XXXVII/208/2018 227
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 225
Uchwała nr XXXVII/207/2018 220
protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 218
Radni Powiatu Ząbkowickiego V kadencji 217
Teresa Markowska 215
plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 212
Uchwała nr XL/218/2018 212
Uchwała nr XXXIX/214/2018 207
Sesja XL Rady Powiatu Ząbkowickiego w dnu 28.06.2018 r. 197
Uchwała nr XXXIX/212/2018 197
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 3063
Statut Powiatu Ząbkowickiego 832
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 696
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 561
Budżet Powiatu na rok 2018 338
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 337
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 304
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 288
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 261
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 240
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 223
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 222
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 214
Nieodpłata pomoc prawa oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 2019 roku 211
Budżet Powiatu na 2019 rok 203
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 202
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Ząbkowickiego 201
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 198
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 193
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 182
Programy inwestycyjno - remontowe 181
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 180
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 178
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.01.2019 r. o otwarym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku 167
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 163
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 159
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 155
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 148
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 145
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 138
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 136
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 135
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 135
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 134
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 133
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 133
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 128
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 124
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 124
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 121
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 117
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 116
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 113
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 109
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 105
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 101
Karty informacyjne poradnictwa 101
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 100
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 100
Otwarte konkursy ofert organizowane przez Powiat z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 97
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 2722

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij