Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Statystyki oglądalności BIP od dnia 23.03.2018

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4463
Wydział Komunikacji 4341
Wydział Komunikacji 3780
Wydział Budownictwa 2939
Godziny pracy 2762
Wydział Budownictwa 2681
Spis numerów telefonów 2621
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 1217
Kierownictwo urzędu 1090
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1045
wzór oświadczenia majątkowego 931
Rejestry, ewidencje, wykazy 789
Wydział Komunikacji 745
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 739
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 637
Aktualne rozkłady jazdy 629
podinspektor ds ewidencji księgowej 608
Wydział Budownictwa 513
Konta bankowe 507
Wydział Środowiska i Rolnictwa 502
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 486
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 383
Wydział Środowiska i Rolnictwa 378
ds rejestracji pojazdów 323
ds ochrony środowiska i usuwania pojazdów 317
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju 313
ds administracyjnych i socjalnych 298
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 292
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 290
Ochrona Danych Osobowych 283
Roman Fester 279
Wykaz Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 12 w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 275
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 272
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 270
ds prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 242
Gnach Agnieszka 240
Wydział Środowiska i Rolnictwa 234
ds leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa 207
Ogłoszenie Starosty Ząbkowickeigo z dnia 22.01.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - dz. 3/3 w Ząbkowicach Śląskich 205
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 202
Zapytanie ofertowe WBKZP.272.47.2018 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, artykułów biurowych, higienicznych i chemicznych 201
Dostawa samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich i Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy współfinansowana przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D 198
kontrole zewnętrzne w 2018 r. 198
Ogłoszenie z dnia 05.03.2018 r. Starosty Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu bez zabudowań, połozonego w Braszowicach - dz. 361 176
Ogłoszenie z dnia 05.04.2018 r. Zarzadu Powiatu Zabkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości zabudowanej, połozonej w Zabkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1 - dz. 21/2 172
Sekretariat Starosty 169
Mazur Bogumiła 168
Świderska Monika - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego 165
ds rejestracji pojazdów 164
Wydział Finansowy 164
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu Ząbkowickiego 1692
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 507
Mariusz Szpilarewicz 295
Uchwała nr 306/2018 131
Uchwała nr 304/2018 123
Uchwała nr 307/2018 117
Uchwała nr 305/2018 112
Uchwała nr 303/2018 111
Uchwała nr 320/2018 110
Zbigniew Nieć 104
pełnomocnictwo - Wicestarosta Ząbkowicki 100
Stanisław Kurzyp 89
Andrzej Witek 84
Uchwała nr 283/2018 84
Uchwała nr 295/2018 84
Uchwała nr 308/2018 80
Uchwała nr 298/2018 79
pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSZ w Ząbkowicach Śl. 78
Uchwała nr 288/2018 78
Uchwała nr 313/2018 78
Uchwała nr 287/2018 76
decyzja z dnia 16.05.2018r. 75
Uchwała nr 318/2018 75
Uchwała nr 293/2018 74
Uchwała nr 297/2018 74
176/2018 73
Uchwała nr 286/2018 73
Uchwała nr 292/2018 72
Deczyja z dnia 05.03.2018r. 71
Uchwała nr 279/2018 71
Uchwała nr 280/2018 71
Uchwała nr 290/2018 71
Uchwała nr 296/2018 71
Uchwała nr 319/2018 71
Uchwała nr 301/2018 70
Uchwała nr 300/2018 69
Uchwała nr 312/2018 69
Uchwała nr 315/2018 68
166/2018 67
167/2018 67
168/2018 67
171/2018 66
pełnomocnictwo Dyrektor ZDP w Ząbkowicach Śl. 66
Uchwała nr 284/2018 66
Uchwała nr 299/2018 66
upoważnienie dla Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkoiwcach Śl. 66
165/2018 65
pełnomocnictwo-Dyrektor DPS w Ząbkowicach Śl. 65
Uchwała nr 294/2018 65
Uchwała nr 291/2018 64
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sesje Rady Powiatu Ząbkowickiego 540
Marcin Gwóźdź 373
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu 296
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 287
Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych 272
Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego 261
Uchwała nr XL/220/2018 259
Plany pracy Rady i Komisji Powiatu 216
Krystyna Grzech 157
Uchwała nr XXXIX/216/2018 146
Henryk Szymański 144
Uchwała nr XXXVIII/210/2018 143
Ryszard Nowak 141
Uchwała nr XXXIX/217/2018 139
Komisje Rady Powiatu Ząbkowickiego 137
Mariusz Szpilarewicz 135
Uchwała nr XXXV/200/2018 132
Uchwała nr XXXVIII/209/2018 130
Andrzej Witek 129
Dariusz Marcinków 122
Uchwała nr XXXVII/206/2018 122
Roman Fester 121
Uchwała nr XXXVII/208/2018 120
Wiesław Jabłoński 118
Zbigniew Nieć 118
Uchwała nr XXXVII/205/2018 117
Agnieszka Tandereszczak 116
Marek Ciapka 116
Stanisław Kurzyp 115
Uchwała nr XXXVII/207/2018 114
Zdzisław Fleszar 113
Uchwała nr XL/219/2018 112
Uchwała nr XXXIX/213/2018 107
Marian Kozyra 106
Uchwała nr XL/218/2018 104
Jerzy Organiściak 99
Kazimierz Piątkowski 99
Uchwała nr XXXIX/214/2018 99
Czesław Wolak 96
Uchwała nr XXXVI/201/2018 93
Teresa Markowska 92
Uchwała nr XXXIX/215/2018 92
Uchwała nr XXXVII/203/2018 87
protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej 82
Uchwała nr XXXIX/212/2018 78
Wniosek Dariusza Marcinkowa Radnego Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.03.2018 r. 77
plan pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok 76
Sesja XL Rady Powiatu Ząbkowickiego w dnu 28.06.2018 r. 76
Zaproszenia na posiedzenia Komisji Środowiska i Rolnictwa 76
protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 75
Statystyki strony Powiat Ząbkowicki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Ząbkowicki 1055
Harmonogramy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego. 175
Służby, inspekcje i straże Powiatu Ząbkowickiego 148
Budżet Powiatu na rok 2018 137
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na terenie Powiatu Zabkowickiego 118
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w dniach 12.09.2018-17.09.2018 116
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 02.10.2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 112
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 107
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 96
Dotacje na 2018 r. dla szkół i placówek niepublicznych, dla których organem dotujacym jest Powiat Ząbkowicki (stan na 05.04.2018 r.) 94
Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę Ząbkowickiego 93
Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 85
Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego 82
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego w 2017 roku 74
Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 71
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I kwartał 2018 r. 69
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwosci delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 64
Programy inwestycyjno - remontowe 63
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ząbkowickiego w 2019 60
Petycja z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 3159D na odcinku Pawłowice - Suszka 60
Petycja z dnia 12.09.2017 r. (data wpływu 16.02.2018r.) w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Różana - Owiesno i Owiesno - Przedborowa 57
INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funckję urzędnika wyborczego 53
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 51
Petycja z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, jak również bezpieczeństwa ruchu osobowego i kołowego na ul. Chrobrego i Kolejowej w Ziębicach 48
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Ząbkowickiego sporządzony dnia 23.10.2018 r. 47
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich relaziację, a także zasad zwolenienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiazków urzędnika wyborczego w wyborach do organów jednsotek samorządu terytorialnego 46
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania Powaitowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Ślaskich 43
Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 40
Obwieszczenie Starosty Ząbkowickiego z dnia 20.08.2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborcznych, ich numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Ząbkowickiego oraz wyznaocnzej siedzibie powiatowej komisji wyborczej 37
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorilanych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast 35
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za II kwartał 2018 r. 34
Informacja o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 32
Komunikat Komisarzą Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14.08.2018 r. w sprawie liczby mieszkańców 32
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania 32
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zabkowickiego za I półrocze 2018r 29
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 28
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14.08.2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utowrzeniu komitetów wyborczych 28
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r 27
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30.07.2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego 26
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. 25
Petycja z dnia 21.08.2018 r. o podjęcie próby oszaacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonlanych(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) 23
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 19
Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich w dniu 20.10.2018 (dzień przed wyborami) oraz w dniu 21.10.2018 (dzien wyborów) 17
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich 11
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie otwartego konkrusu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 10
Statut Powiatu Ząbkowickiego 10
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne 1045

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij