W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Kontakt


Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 152/2020

uchwała nr 152/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu nr 244/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 151/2020

uchwała nr 151/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w 2021 roku na terenie powiatu ząbkowickiego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 oraz edukacji prawnej.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 150/2020

uchwała nr 150/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 149/2020

uchwała nr 149/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 148/2020

uchwała nr 148/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 147/2020

uchwała nr 147/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie upoważnienia Pani Ireny Balikowskiej Dyrektora PUP w Ząbkowicach Śl. do podejmowania wszelkich czynności w zakresie zadań wynikających z partnerskiego projektu pn. "Własny biznes czas zacząć" dot. aktywizacji osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia w powiecie ząbkowickim oraz w powiecie wałbrzyskim ziemskim grodzkim realizowanego w ramach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8. Rynek Pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, RPO WD na lata 2014-2020, numer naboru RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 146/2020

uchwała nr 146/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaakceptowania uproszczonego sprawozdania z wykonania w 2020r. zadania publicznego pn. "Organizacja turnieju dla dzieci Ząbkowice Śl. Cup rocznik 2009".

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 145/2020

uchwała nr 145/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych nad projektem Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym "Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 144/2020

uchwała nr 144/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w art 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 143/2020

uchwała nr 143/2020

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego za okres 01.01.2020r.-30.06.2020r. z realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2020 na terenie powiatu ząbkowickiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22, a także realizacja zadań w zakresie edukacji prawnej na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Status uchwały Obowiązująca