Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 69/2019

uchwała nr 69/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w 2020 r. punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej zlokalizowanego na terenie powiatu ząbkowickiego w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 68/2019

uchwała nr 68/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ‘Prowadzenie w roku 2020 na terenie powiatu ząbkowickiego Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz realizacji zadań w zakresie edukacji prawnej w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15c.”

Status Obowiązująca

uchwała nr: 67/2019

uchwała nr 67/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 66/2019

uchwała nr 66/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych nad projektem Uchwały Rad Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 65/2019

uchwała nr 65/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej oraz opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo prowadzonym przez Powiat Ząbkowicki.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 64/2019

uchwała nr 64/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 roku zadania publicznego pn. Magdalenki - I Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych Dolnego Śląska w Mąkolnie realizowanego przez MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 63/2019

uchwała nr 63/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: 62/2019

uchwała nr 62/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Szkoła kompetencji podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim".

Status Obowiązująca

uchwała nr: 61/2019

uchwała nr 61/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie upoważnienia Pani Ireny Balikowskiej - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. do podejmowania wszelkich czynności w zakresie zawarcia umowy partnerskiej oraz realizacji zadań wynikających z partnerskiego projektu pn. " Usługi asystenckie dla powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego" dotyczącego przygotowania osób chcących wykonywać pracę w charakterze asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami oraz świadczenia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu ząbkowickiego przygotowywanego w partnerstwie z Fundacją IMAGO w odpowiedzi na konkurs numer RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19, oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne.

Status Obowiązująca

uchwała nr: 60/2019

uchwała nr 60/2019

jakiego organu Zarządu Powiatu

z dnia

w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 roku zadania publicznego pn. Organizacja VII zlotu Starych Sikawek realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lubnowie.

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij