Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Protokoły z sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zgodnie z zapisem § 7, § 19 oraz  § 20 Rozdziału 3 Regulaminu Rady będącego Załącznikiem Nr 2 do Statutu Powiatu Ząbkowickiego (Dz. Urz. Wojew. Doln. Nr 135 poz. 2752 ze zm.) sesje rady są rejestrowane. Nagrania głosowe na nośniku CD są przechowywane wraz z dokumetnacją sesji. Z każdego posiedzenia rady sporządzany jest protokół, w którym jest odnotowany przebieg obrad i podejmowane rozstrzygnięcia. Protokół sesji powinien zawierać w szczególności: numer, datę i miejsce posiedzenia, nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, zatwierdzony porządek obrad, przebieg obrad i dyskusji oraz fakt zgłoszenia pisemnych wystąpień, przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", każdy radny ma prawo zażądać, przed danym głosowaniem, aby w protokole ujęto, jak głosował - nie dotyczy to głosowania tajnego, podpisy przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, pisemne usprawiedliwienie radnych nieobecnych na sesji, porządek obrad, listę gości zaproszonych, teksty przyjętych przez radę uchwał, interpelację, i oświadczenia, pisemne wystąpienia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego. Protokół oznacza się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerom kolejnych sesji w danej kadencji i rokiem kalendarzowym.
Protokół z sesji wraz załącznikami jest dostępny do publicznego wglądu w biurze rady. Protokół jest przyjmowany na następnej sesji. Wnioski o dokonanie poprawek i uzupełnień do protokołu mogą być składane przewodniczącemu przez radnych nie później niż do dnia poprzedzającego sesję. Wnioski te są rozpatrywane przez radę.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij